Репета Віктор Кузьмич

Репета Віктор Кузьмич

 

Посада – доцент кафедри вищої математики

 

Науковий ступінь – кандидат фізико-математичних наук

 

Вчене звання – доцент

 

Освіта та досвід науково-педагогічної діяльності

 

 • У 1984 році закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Математика».
 • 1984-1988 р.р. – інженер Спеціального конструкторського технологічного бюро Інституту проблем матеріалознавства
 • 1988-1991 р.р. – аспірант кафедри математичної фізики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка
 • 1991-1994 р.р. – асистент кафедри вищої математики Київського інституту інженерів цивільної авіації
 • З 1994 р. по теперішній час – доцент кафедри вищої та обчислювальної математики, доцент кафедри вищої математики НАУ.

 

Відомості про присудження наукових ступенів та вчених звань, представництво у вчених радах та спеціалізованих вчених радах

 

 • У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальність 01.01.02 – диференціальні рівняння. Тема дисертації «Умовна симетрія та редукція деяких нелінійних хвильових рівнянь».
 • Вчене звання  доцента кафедри вищої математики присвоєно рішенням Атестаційної комісії колегії МОН України у 1996 році
 • Член методично-редакційної ради НАУ
 • Голова фахової методично-редакційної секції «Фундаментальні дисципліни»

 

 

Знання мов

 

         Українська, російська – вільно, німецька – зі словником

 

Науково-педагогічна діяльність

 

Дисципліни, що викладаються

 

 • Вища математика

 

Навчально-методичні та наукові публікації

 

         Репета В.К. має 127 публікацій, з них 32 наукових та 95 навчально-методичних, у тому числі 10 наукових публікацій у фахових виданнях,  1 наукова робота включена до наукометричної бази Scopus,  44 навчальних посібники (з яких 5 з грифом МОН України) та 1 підручник (у двох частинах) з грифом МОН України.  

 

 

Основні навчально-методичні праці

 

 1. Репета В.К. Пределы. Непрерывность. Методические указания к выполнению типового расчета для студентов первого курса всех         специальностей. Киев: КИИГА, 1993 . 67 с.
 1. Репета В.К., Мечетний В.С., Роман В.М. Функції кількох змінних.     Методичні вказівки та варіанти типових завдань для студентів першого курсу всіх спеціальностей: навч.-метод. посіб.  Київ: КМУЦА, 1995. 48 с.
 1. Репета В.К., Давидов О.С. Застосування частинних похідних. Методичні вказівки і варіанти типових завдань: навч.-метод. посіб. Київ: КМУЦА,     44 с.
 2. Репета В.К., Роман В.М. Диференціальні рівняння. Методичні вказівки і    варіанти типових завдань: навч.-метод. посіб. Київ: КМУЦА, 1996. 48 с.
 1. Репета В.К., Антонова А.О., Шмаков І.П. Диференціальне числення           функції кількох змінних: навч.посіб.  Київ: КМУЦА, 1996. 96 с.
 2. Репета В.К., Антоненко В,Ф., Мовчан В.Т. Математика. Варіанти завдань   вступних іспитів з розв’язками. Посібник для старшокласників та абітурієнтів. Київ: КМУЦА, 1997. 75 с.
 3. Репета В.К., Мовчан В.Т. Математика. Конкурсні задачі з розв’язками.      Посібник для старшокласників та абітурієнтів. Київ: КМУЦА, 1997. 120 с.
 1. Репета В.К., Мовчан В.Т. Збірник конкурсних задач з математики. Посібник для абітурієнтів та старшокласників. Київ: КМУЦА, 1998. 140 с.
 2. Репета В.К., Клешня Н.О., Репета Л.А. Задачі з параметрами. Посібник для ФДП. Київ: КМУЦА, 2000. 120 с.
 3. Мовчан В.Т., Олешко Т.А., Репета В.К. Диференціальні рівняння. Основні поняття, приклади і завдання для самостійної та контрольної робіт навч.- метод. посіб. Київ: НАУ, 2001. 59 с.
 4. Мовчан В.Т., Репета В.К., Бойко О.М., Пічкуров О.В. Диференціальне числення функції однієї змінної. Задачник –практикум. Київ: НАУ, 2001. 95 с.
 5. Репета В.К., Коробова М.В., Клешня Н.О., Репета Л.А. Задачі з параметрами. Розв’язки. Рекомендації. Приклади. Навчальний посібник   для старшокласників та абітурієнтів. Тернопіль: Підручники та         посібники, 2002. 264 с.
 6. Репета В.К., Олешко Т.А. Погребецька Т.О. Вища математика. Інтегральне числення функції однієї змінної.  Диференціальне  числення       функції  кількох  змінних. Диференціальні рівняння. Задачник–    практикум. Київ: НАУ, 2003. 239 с.
 7. Денисюк В.П., Репета В.К. Вища математика. Модульна технологія навчання: навч. посіб. Київ: НАУ, 2004. 275 с.
 1. Денисюк В.П., Репета В.К. Вища математика. Модульна технологія навчання: навч.  посіб. У 4 ч. Ч.2. Київ: НАУ, 2005. 275 с.
 2.  Денисюк В.П., Репета В.К. Вища математика. Модульна технологія          навчання: навч.  посіб. У 4 ч. . Ч.1. Київ: НАУ, 2005. 296 с.
 3. Денисюк В.П., Репета В.К., Гаєва К.А., Клешня Н.О. Вища математика.     Модульна технологія навчання. Навч.  посіб. У 4 ч. Ч.3. Київ: НАУ, 2005.    444 с.
 1. Репета В.К., Коробова М.В., Клешня Н.О., Репета Л.А. Задачі з параметрами. Навчальний посібник для учнів та абітурієнтів. Київ: Вища   школа, 2006. 304 с.
 1. Денисюк В.П., Олешко Т.А., Карупу О.В., Пахненко В.В., Гришина Л.І.,     Репета В.К. Вища математика. Модульна технологія навчання: навч.      посіб.  (англ. мовою): У 4 ч. Ч.1. Київ: НАУ, 2006. 268 с.
 2. Денисюк В.П., Бобков В.М., Погребецька Т.А., Репета В.К.,  Вища   математика. Модульна технологія навчання: навч. посіб. У 4 ч. Ч.4. Київ: НАУ, 2006. 253 с.
 3. Денисюк В.П., Олешко Т.А., Карупу О.В., Пахненко В.В., Гришина Л.І.,     Репета В.К. Вища математика. Модульна технологія навчання: навч.      посіб  (англ. мовою). У 4 ч. Ч.3. Київ: НАУ, 2006. 232 с.
 4. Денисюк В.П., Демидко В.Г., Репета В.К.  Вища математика. Модульна      технологія навчання: навч.  посіб. (англ. мовою). У 4 ч. Ч.2.  Київ: Вид-во нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. 270 с.
 5. Бабко А. І., Глухов О.Д., Рибачук Л.В., Репета В.К. Вища математика.      Елементи лінійної та векторної алгебри. Методичні рекомендації до   виконання  індивідуальних завдань.  Київ: Вид-во нац. авіац. ун-ту “НАУ- друк”, 2009. 64 с.
 6. Денисюк В.П., Синєглазов В.М., Репета В.К. Вища математика. Модульна технологія навчання: навч. посіб. (іспанською мовою). У 4 ч.  Ч.1. Київ:      Вид-во нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. 296 с.
 7. Денисюк В.П., Синєглазов В.М., Репета В.К. Вища математика. Модульна технологія навчання: навч.  посіб.(іспанською мовою). У 4 ч. Ч.2. Київ:       Вид-во нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. 276 с.
 8. Денисюк В.П., Олешко Т.А., Карупу О.В., Пахненко В.В., Гришина Л.І.,     Репета В.К. Вища математика. Модульна технологія навчання; навч.      посіб.  (англ. мовою). У 4 ч. Ч.1. Київ: Вид-во нац. авіац. ун-ту “НАУ-      друк”, 2009. 268 с.
 9. Денисюк В.П., Олешко Т.А., Карупу О.В., Пахненко В.В., Гришина Л.І.,     Репета В.К. Вища математика. Модульна технологія навчання: навч.      посіб.  (англ. мовою). У 4 ч. Ч.3.  Київ: Вид-во нац. авіац. ун-ту “НАУ-      друк”, 2009. 232 с.
 10. В.П.Денисюк, П.П.Баришовець,  Л.В. Рибачук, Репета В.К. Вища     математика. Операційне числення.Методичні рекомендації до виконання          індивідуальних завдань. Київ: Вид-во нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009.     32 с.
 11. Денисюк В.П., Бобков В.М., Гришина Л.І., Демидко В.Г., Карупу О.В.,       Олешко Т.А., Пахненко В.В., Погребецька Т.О., Репета В.К. Вища        математика. Модульна технологія навчання: навч.  посіб.  (англ. мовою).       У 4 ч. Ч.4. Київ: Вид-во нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2013. 240 с.
 12. Денисюк В.П., Репета В.К. Вища математика: підручник. У 2 ч. Ч.1. Київ: НАУ, 2013. 472 с.
 13. Репета В.К. Вища математика: підручник. У 2 ч. Ч.2.  Київ: НАУ, 2014.      504 с.
 14. Denisiuk V. P., Demydko V.G., Karupu O.V., Oleshko T. A., Pakhnenko V.V., Repeta V.V. Mathematical analysis: manual. K: NAU, 2016. 396 p. 41.
 15. Захарійченко Ю.О., Захарійченко Л.І., Репета В.К., Репета Л.А.      Геометричне мислення: Від периметра до площі. Збірник завдань із повними  озв’язаннями: Харків. Вид. група «Основа», 2014. 158 с.
 16. Захарійченко Ю.О., Захарійченко Л.І., Репета В.К., Репета Л.А.      Комбінаторне, ймовірнісне мислення та математична статистика. Збірник   завдань із повними розв’язаннями: Київ: Редакції газет природничо-   математичного циклу, 2014. 128 с.
 17. Захарійченко Ю.О., Захарійченко Л.І., Репета В.К., Репета Л.А.      Ймовірнісне мислення. Інтелектуальний тренажер для дітей 12-16 років:        Київ: Фінарт Смарт Солюшн, 2014. 100 с.    
 18. Захарійченко Ю.О., Захарійченко Л.І., Репета В.К., Репета Л.А. Стратегія вибору. Інтелектуальний тренажер для дітей 12-16 років: Київ: Фінарт    Смарт Солюшн, 2014.100 с.
 19. Захарийченко Ю. А., Карпик В.В., Маркова И.С., Репета В.К. Задания,      состоящие из двух частей. Математика. Все для учителя! №6 (42).-          Москва: «Изд. Группа “Основа” », 2014. С.2-73.
 20. Захарійченко Ю.О., Карпік В.В., Маркова І.С., Репета В.К. Математика. Тренувальні матеріали: навч. посіб.  Київ: Літера ЛТД, 2015. 256 с.
 21. Захарійченко Ю.О., Захарійченко Л.І., Репета В.К., Репета Л.А. 100 + 70 задач оптимізації та бізнес-прогнозування. Збірник завдань із повними      розв’язаннями: навч. посіб. Київ: Вид. дім «Перше вересня»,  2015. 160 с.
 22. Захарійченко Ю.О., Захарійченко Л.І., Репета В.К., Репета Л.А.      Раціональні та ірраціональні рівняння. Від простого до складного.      Збірник завдань із повними розв’язаннями. Харків : Вид. група «Основа»,     2015. 143 с.  
 23. Denisiuk V. P., Demydko V.G., Karupu O.V., Oleshko T. A., Pakhnenko V.V., Repeta V.V. Mathematical analysis: manual.- K: NAU, 2016. – 396 p.
 24. Захарійченко Ю.О., Захарійченко Л.І., Репета В.К., Репета Л.А. Тренажер.  Київ: Літера ЛТД, 2016. 192 с.
 25.  Захарійченко Ю. О., Захарійченко Л. І., Репета В.К., Репета Л.А.   Формуємо комбінаторне мислення.  Харків: Вид. група «Основа», 2017.          63 с.
 26.  Захарійченко Ю. О., Захарійченко Л. І., Репета В.К., Репета Л.А.   Формуємо ймовірнісне мислення.–Харків: Вид. група «Основа»,2017. 94 с.
 27. Захарійченко Ю. О., Захарійченко Л. І., Репета В.К., Репета Л.А.    Формуємо статистичне мислення.– Харків:Вид. група «Основа»,2017. 59 с.
 28. Денисюк В.П., Баришовець П.П., Репета В.К., Рибачук Л.В.. Вища  математика. Вибрані питання  лінійної алгебри і  аналітичної геометрії: навч. посіб.  Київ: НАУ, 2017.  156 с.

 

Основні наукові праці

 

 1. Репета В.К. Исследование локальных симметрий дифференциальных уравнений  математической физики с помощью ЭВМ . Симметрия и           решения уравнений математической физики.Киев: Ин–т Математики,     С.64-66.
 2. Репета В.К. О некоторых условно инвариантных решениях нелинейного волнового  уравнения. Теоретико–алгебраический анализ уравнений    математической физики. Киев: Ин–т Математики, 1990. С.61-64.
 3. Фущич В.И., Серов Н. И., Репета В.К. Условная симметрия, редукция и точные решения нелинейного волнового уравнения. Докл. АН     УССР.1991.№ 5.С.29-36.
 4. Фущич В.И. Репета В.К. Точные решения некоторых уравнений газовой динамики и нелинейной акустики. Докл. АН УССР. 1991.№ 8. С.35-42.
 5. Фущич В.И., Серов Н. И., Репета В.К. Нелиевская симметрия и точные решения одномерных уравнений газовой динамики. Докл. АН УССР.    № 11. С.27-33.
 6. Repeta V. Symmetry properties of one nonlinear wave equation. Symmetry Analysis of Equations of mathematical physics.–Kyіv: Inst. of  , 1992. P.      92-96.
 7. Репета В.К. Умови існування проміжного інтеграла одного квазілінійного рівняння другого порядку.  Тези доповідей Третьої Міжнародної наукової      конференції ім. Академіка М.Крав-чука.–Київ, 1994. C.98.
 8. Repeta V. Conditional and Lie symmetry of one nonlinear wave equation . Journal of Nonlinear Math. Physics.–1996, V3, № 3-4.
 9. Репета В.К. Симетрійні властивості одновимірного нелінійного рівняння гідродинамічного типу. Тези доповідей V Міжнародної наукової    конференції ім. Академіка М.Кравчука. –Київ, 1996.
 10. Репета В.К., Репета Л.А. Про побудову розв’язків однієї системи диференціальних рівнянь. Тези доповідей VІІІ Міжнародної наукової         конференції ім. Академіка М.Кравчука.Київ, 2000, с.181.
 11. Репета В.К. Числові тригонометричні тотожності та рекурентні співвідношення. Матеріали ІХ–ої Міжнародної наукової конференції ім.       Академіка М.Кравчука(16–19 травня 2002 р., Київ). Київ, НТУУ “КПІ”–    2002, стор. 543–544.
 12. Репета В.К. До питання про підсумовування. Матеріали Х–ої Між-   народної наукової кон-ференції ім. Академіка М.Кравчука (13–15 травня 2004 р., Київ). Київ, НТУУ “КПІ” – 2004, стор. 727. 
 13. Репета В.К., Репета Л.А. Наближення функцій класів операторами      Стеклова. Вісник національного авіаційнго університету.№ 4. Київ, 2004,          с.171-175.
 14. Репета В.К. Повертаючись до відомих задач. Математика у школі.Київ, № 10. С.21-26.
 15. Репета В.К. Тригонометричні тотожності та рекурентні співвідношення. Математика у школі. Київ, 2007. №  С.45-54.
 16. Репета В.К. Основи теорії підсумовування. Математика у школі. Київ, №  1. С.41-47
 17. Репета В.К. Про тригонометричні тотожності та рекурентні співвідношення. Матеріали IX Міжнародної наук.-техн. конф. “Авіа-2009”        21-23 вересня, том 1.  Київ, Національний авіаційний університет, 2009, С.         79- 4.82
 18. Репета В.К. Про зв'язок деяких числових тригонометричних тотожностей з малою теоремою Ферма. Тринадцята міжнародна наукова конференція ім.         Академіка М.Кравчука (13–15 травня 2010 р., Київ). Матеріали конф. Т. 3.        Київ, НТУУ, 2010. С. 274.  
 19. Репета В.К., Репета Б.В. Числові тригонометричні тотожності та мала теорема Ферма. Математика у школі. Київ, 2011. №7-№8. С.36-40.
 20. Репета В.К. Про числові тригонометричні тотожності та їх зв’язок із малою теоремою Ферма. НАУ, Політ, Авіа-2011.
 21. Репета В.К., Томащук О.П. Формування творчих здібностей учнів у          процесі навчання математики шляхом організації дослідницької      діяльності. Математика у школі. Київ, 2012. №6. С.16-21.
 22. Репета В.К., Репета Л.А. Про ще один метод розв’язування лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами.       Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному    технічному університеті» (19-20 квітня 2013 ., Київ) Матеріали конф. –   Київ, НТУУ «КПІ», 2013. С. 321 – 323.
 23. Репета В.К., Репета Л.А. Про деякі зауваження до інтегрування раціональних дробів. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім.        акад. Михайла Кравчука (15 – 17 травня, 2014 р., Київ). Міжнар. Конф.          Т.4. Історія та методика математики. – Київ, НТУУ«КПІ», 2014. С.    
 24. Репета В.К., Репета Л.А. Застосування нерівності Коші до відшукання екстремальних значень функції. Математика в сучасному технічному      університеті:матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 – 26 груд.   2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2015. С. 206-208.
 25. Репета В.К., Репета Л.А. Підсумовування числових рядів спеціального вигляду. Математика в сучасному технічному університеті. Матеріали    ІV Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 грудня 2015 року.     С.205-207.
 26. Репета В.К., Репета Л.А. Нестандартний погляд на стандартну задачу. Сімнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла   Кравчука, 19 – 20 травня, 2016 р., Київ: Міжнар. Конф. Т.3. Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика          математики. – К.: НТУУ«КПІ», 2016.  358 с. С. 312 – 313.
 27. Томащук О. П., Репета В.К., Лещинський О.Л. Використання методів проблемного навчання в процесі викладання математичних дисциплін у    вищих навчальних закладах. Науковий часопис НПУ ім. М.П.          Драгоманова. Серія №3.Фізика і математика у вищій і середній       школі:          Зб. наукових праць – К.: НПУ М.П. Драгоманова, 2017.  №17. С.89-97.
 28. Репета В.К., Репета Л.А. Викладання вищої математики іноземним студентам: проблеми і шляхи їх вирішення. Дистанційна всеукраїнська      наукова конференція «Математика у технічному університеті ХХІ        сторіччя» (15-16 травня 2017 р., Краматорськ, Україна). С.163-164.
 29. Репета В.К., Репета Л.А. Деякі методичні аспекти викладання курсу теорії функції комплексної змінної студентам технічних спеціальностей. Математика в сучасному технічному університеті. Матеріали       Вісімнадцятої  міжнародної наукової конференції імені академіка      Михайла Кравчука (7 – 10 жовтня 2017 року, Київ).  Т.2. – Київ: НТУУ  «КПІ», 2017. 320 с.С. 310-312.
 30. Репета В.К., Репета Л.А. Деякі методичні аспекти викладання теорії         границь у курсі вищої математики для студентів технічних         спеціальностей. Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. «Математика   в сучасному технічному університеті», Київ(28 – 29 грудня 2017 р). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 382 с., С. 281-284.

 

 

Організація студентської науки

 

 • Підготовка студентів до участі в студентських наукових конференціях.
 • Підготовка студентів до участі в олімпіадах з математики.
 • Участь у роботі студентського гуртка.

 

Організаційно-методична робота

 

 • Відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри вищої математики по ФАЕТ.

 

News

More News

Get In Touch

03058, Kiev, pr-t. Lubomir Husar, 1

Housing 2, office 206

Phone: +38 (044) 406-78-41

web: http://ftml.nau.edu.ua/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…