Історія ФТМЛ


Факультет був створений  створений згідно наказу ректора від 20.12.2018 року № 625/од. на основі факультету транспортних технологій, який в свою чергу розпочав свою діяльність від  Інституту економіки та менеджменту (був створений у 2003 році), а початок свого функціонування бере у 1972 році (рік створення інженерно-економічного факультету).

Інститут економіки та менеджменту, який очолював інститут д.е.н., професор В.Щелкунов., З 29.05.2009 по 2016 р. к.е.н., професор В. Матвєєв.

(ІЕМ) був створений наказом ректора від 7 лютого 2003 року №17/од у складі факультету економіки і підприємництва (ФЕП) і факультету менеджменту та логістики (ФМЛ).

Факультет менеджменту та логістики був створений на базі інженерно-економічного відділення факультету автоматики та обчислюваної техніки у 1970 році.

Факультет менеджменту та логістики має в своєму складі шість кафедр: логістики, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, економічної теорії, вищої математики, організації авіаційних перевезень, організації авіаційних робіт та послуг і здійснював підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалаврів, магістрів, спеціалістів в сфері управління та організації діяльності підприємств авіатранспортної та інших галузей економіки, а також управління фінансовими, транспортними та матеріально-технічними ресурсами за напрямами підготовки 6.030601 „Менеджмент” та 6.070101 „Транспортні технології (за видами транспорту)”.

2006 по 2010 рік у складі інституту функціонував факультет авіаційних транспортних технологій (ФАТТ).

В липні 2001 ФЕУ було поділено на факультет економіки та  факультет організації і управління (ФОУ). З травня 2002 року ФОУ отримав назву факультет менеджменту та логістики (ФМЛ). У подальшому факультет декілька разів реорганізовувався: з 2006 р. з нього відокремлено, а потім у 2010 р. повернуто факультет авіаційних транспортних технологій.

18 квітня 1971 року наказом Міністра цивільної авіації СРСР у Київському інституті інженерів цивільної авіації було відкрито інженерно-економічний факультет (ІЕФ). У 1987 році ІЕФ було перейменовано у факультет авіаційних робіт і перевезень (ФАРП), а в 1993 році – у факультет економіки та управління  (ФЕУ).

 

 

News

Get In Touch

03058, Kiev, pr-t. Lubomir Husar, 1

Housing 2, office 206

Phone: +38 (044) 406-78-41

web: http://ftml.nau.edu.ua/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…