Кафедра вищої математики факультету транспорту, менеджменту і логістики НАУ

Ластівка Іван Олексійович

Ластівка Іван Олексійович

Завідувач кафедри, доктор технічних наук,
професор кафедри вищої математики

ДОРОГІ ДРУЗІ!

 

Математика – одна з дуже давніх наук, яка зародилася на світанку людської цивілізації для розуміння та вивчення різноманітних явищ. Розширюючи і зміцнюючи свої зв’язки з практикою, математика з давніх-давен допомагала відкривати і використовувати закони природи. Сучасна динаміка науково-технічного прогресу тісно пов’язана з використанням математики в різних сферах людської діяльності.

Стрімкі процеси інформатизації та інтелектуалізації суспільства вимагають ґрунтовної математичної підготовки фахівців у різних галузях народного господарства. Це забезпечується вивченням певного циклу математичних дисциплін, які викладаються на кафедрі вищої математики, а саме таких, як «Вища математика», «Математика для економістів», «Теорія ймовірностей та математична статистика» та ін.

Оскільки в сучасній науці і техніці математичні методи моделювання та програмування відіграють важливу роль, підґрунтям освіти кваліфікованого спеціаліста є курс вищої математики. Сучасними є пророчі слова Леонардо да Вінчі про те, що ніякі людські дослідження не можна назвати справжньою наукою, якщо вони не спираються на математичні доведення.

Математичні дисципліни, які викладаються на кафедрі вищої математики, є теоретичною основою економічних, соціологічних і багатьох інших спеціальних дисциплін. Саме математика і математичне моделювання дозволяють проводити глибокий аналіз складних економічних процесів, розв’язувати певні класи економічних задач та задач механіки сучасними методами і вони знаходять широке застосування в багатьох інших галузях науки і техніки, в бізнесі, управлінні тощо.

Підготовка висококваліфікованих інженерів, економістів, спеціалістів з маркетингу, менеджменту та аудиту, здатних забезпечити всі етапи планування, виробництва, постачання і збуту товарів, неможлива без широкого застосування ними базових знань з вищої математики та традиційних і сучасних математичних методів.

 

З повагою, І. Ластівка

Нас легко знайти

03058, Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1

Корпус 2, каб. 206

Телефон: +38(044) 406-78-41

web: http://ftml.nau.edu.ua/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…