Олійник Олег Петрович

Посада – старший викладач кафедри вищої математики

Освіта та досвід науково-педагогічної діяльності

 • У 2000 році закінчив фізико-математичний факультет Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Матиматика».
 • 2000-2002р.р. – асистенткафедри загальноосвітніх дисциплін Факультету довузівської підготовки (ФДП)Національного авіаційного університету(НАУ).
 • 2002-2004р.р. – старший викладач кафедри загальноосвітніх дисциплін ФДП НАУ.
 • 2004-2005р.р. – старший викладач кафедри базових і спеціальних дисциплінІнституту довузівської підготовки НАУ.
 • 2005-2007р.р. – асистент кафедри вищої та обчислювальної математики Факультету комп’ютерних систем (ФКС)Інституту комп’ютерних технологій (ІКТ)НАУ.
 • 2006-2010 р.р. – аспірант НАУ за спеціальністю 05.07.01– аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів. Тема наукової діяльності: «Побудова наближених розв’язків крайових задач для рівнянь гіперболічного типу з використанням тригонометричних сплайнів».
 • 2007-2012р.р. – старший викладач кафедри вищої та обчислювальної математики ФКСІКТ НАУ.
 • 2012-2017 р.р. – старший викладач кафедри вищої та обчислювальної математикиІнституту комп’ютерних інформаційних технологійНАУ.
 • 2017-2019 р.р. – старший викладач кафедри вищої та обчислювальної математики Навчально-науковогоінституту комп’ютерних інформаційних технологійНАУ.
 • З 2019 рокупо теперішній час – старший викладач кафедри вищої математики НАУ.

Знання мов

Українська, російська – вільно, англійська – зі словником.

Дисципліни, що викладаються

 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика

Навчально-методичні та наукові публікації

Олійник О.П. має 13 публікацій, з них 7 наукових та 6навчально-методичних, у тому числі4 навчальних посібники(з яких 3 з грифом МОН України).

Навчально–методичні праці

 1. Олійник О.П., Олійник С.В., Рилов А.В. Математика. Контрольні роботи для слухачів підготовчих курсів заочної форми навчання. ‒ К.: НАУ, 2002.– 68 с.
 2. Олійник О.П., Олійник С.В., Рилов А.В. Математика. Навчально-методичний посібник для слухачів підготовчих курсів заочної форми навчання. – К.: НАУ, 2004. – 72 с.
 3. Олійник О.П., Олійник С.В.,Рилов А.В. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Навчально-методичний посібник. – К.: НАУ, 2005. – 84 с.
 4. Олійник О.П., Олійник С.В., Рилов А.В. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Навчально-методичний посібник. – 2-е видання, стереотипне. – К.: НАУ, 2013. – 84 с.
 5. Бабко А.І., Гришко О.М., Кравченко В.В., Олійник О.П., Репета В.К. Вища математика. Теорія функції комплексної змінної. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань для студентів спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». – К.: НАУ, 2018. – 32 с.
 6. Олійник О.П., Тупко Н.П., Гришко О.М., Варивода В.О. Вища математика. Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. У двох частинах. Частина 1. – К.: НАУ, 2019. –  216 с.

Наукові праці

 1. Олійник О.П., Де Лонг М., Рилов А.В. Двохфазна задача Стефана для однієї вільної границі. Одинадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, 18-20 трав., 2006 р., Київ: Матеріли конф. – К.: ТОВ «Задруга», 2006. − С.82.
 2. Денисюк В.П., Олійник О.П. Поліноміальні аналоги простих тригонометричних сплайнів. Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука (Київ, 15-17 травня 2008 р.)/ М-во освіти і науки України. – К.: ТОВ «Задруга», 2008. – Ч.1 − С.596.
 3. Олійник О.П., Олійник С.В. Професійна діяльність викладача математики в Болонській системі навчання. Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука (Київ, 15-17 травня 2008 р.)/ М-во освіти і науки України. – К.: ТОВ «Задруга», 2008. – Ч.2 − С.285.
 4. Олійник О.П., Денисюк В.П. Про один підхід до задачі апроксимації функцій на дискретній множині точок. АВІА – 2009: IX міжнародна науково-технічна конференція (Київ, 27-29 березня 2009 р.)/ М-во освіти і науки України. – К.: НАУ, 2009.− Т.1 – С.4.5-4.8.
 5. Олійник О.П. Про проблеми організації процесу навчання вищої математики на технічних спеціальностях НАУ в сучасних умовах. Евристичне навчання математики: Третя міжнародна науково-методична конференція (Донецьк, 1-3 жовтня 2009 р.)/М-во освіти і науки України. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2009. – С.270 − 271.
 6. Олійник О.П. Парні тригонометричні сплайни в задачах побудови наближених розв’язків першої крайової задачі для диференціальних рівнянь гіперболічного типу. АВІА-2015: XII міжнародна науково-технічна конференція, 28-29 квітня 2015 р.: тези доп. – К.; 2015. – C. 39.30-39.33.
 7. Олійник О.П. Побудова наближеного розв’зку першої крайової задачі для диференціального рівняння гіперболічного типу за допомогою парних тригонометричних сплайнів. XVI міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука, 14-15 травня 2015 р. – К., 2015. – Т.1. – С. 173-176.

 

Організація студентської науки

 • Підготовка студентів до участі в студентських наукових конференціях.
 • Підготовка студентів до участі в університетських олімпіадах з математики.
 • Підготовка та проведення Всеукраїнської університетської олімпіади з математики для випускників 11-х класів шкіл України.

Організаційно-методична робота

 • Відповідальний за організацію навчальної роботи з Навчально-науковим інститутом інформаційних освітніх технологій.

Нас легко знайти

03058, Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1

Корпус 2, каб. 206

Телефон: +38(044) 406-78-41

web: http://ftml.nau.edu.ua/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…