Склад кафедри логістики

ГРИГОРАК Марія Юріївна

Hits:633 Кафедра Логістики

ГРИГОРАК Марія Юріївна Посада - завідувач кафедри логістики  Науковий ступінь – кандидат економічних наук  Вчене звання - доцент

Читати ще

Кулик Володимир Антонович

Hits:659 ФТМЛ

Кулик Володимир Антонович  Посада - професор кафедри логістики  Науковий ступінь – кандидат економічних наук  Вчене звання – професор, Заслужений працівник народної освіти України

Читати ще

Марчук Володимир Єфремович

Hits:535 ФТМЛ

Марчук Володимир Єфремович  Посада - професор кафедри логістики  Науковий ступінь - доктор технічних наук  Вчене звання - доцент

Читати ще

Смерічевська Світлана Василівна

Hits:6165 ФТМЛ

Смерічевська Світлана Василівна  Посада - професор кафедри логістики  Науковий ступінь – доктор економічних наук  Вчене звання – професор

Читати ще

Гриценко Сергій Іванович

Hits:8894 ФТМЛ

Гриценко Сергій Іванович Посада - професор кафедри логістики  Науковий ступінь - доктор економічних наук  Вчене звання - професор

Читати ще

Карпунь Ольга Василівна

Hits:571 ФТМЛ

Карпунь Ольга Василівна   Посада - доцент кафедри логістики  Науковий ступінь - кандидат економічних наук  Вчене звання - доцент 

Читати ще

Савченко Лідія Володимирівна

Hits:6355 ФТМЛ

Савченко Лідія Володимирівна  Посада - доцент  Науковий ступінь – кандидат технічних наук  Вчене звання - доцент 

Читати ще

Костюченко Леся Вячеславівна

Hits:6421 ФТМЛ

Костюченко Леся Вячеславівна Посада - доцент кафедри логістики  Науковий ступінь – кандидат економічних наук  Вчене звання – доцент

Читати ще

Давиденко Володимир Вадимович

Hits:8483 ФТМЛ

Давиденко Володимир Вадимович  Посада – доцент кафедри логістики  Науковий ступінь – кандидат економічних наук  Вчене звання - доцент

Читати ще

Донець Андрій Георгійович

Hits:663 ФТМЛ

Донець Андрій Георгійович  Посада – доцент кафедри логістики  Науковий ступінь – кандидат фізико-математичних наук  Вчене звання – доцент

Читати ще

Позняк Оксана Володимировна

Hits:2633 ФТМЛ

Позняк Оксана Володимировна  Посада – доцент кафедри логістики  Науковий ступінь – кандидат економічних наук  Вчене звання - доцент

Читати ще

Семерягіна Мирослава Миколаївна

Hits:3428 ФТМЛ

Семерягіна Мирослава Миколаївна  Посада – старший викладач кафедри логістики 

Читати ще

Овдієнко Оксана Василівна

Hits:2716 ФТМЛ

Овдієнко Оксана Василівна  Посада – старший викладач кафедри логістики 

Читати ще

Молчанова Катерина Михайлівна

Hits:866 ФТМЛ

Молчанова Катерина Михайлівна  Посада - асистент 

Читати ще

Воловик Олена Іванівна

Hits:1381 ФТМЛ

Воловик Олена Іванівна  Посада - асистент кафедри логістики

Читати ще

Кравченко Вікторія Валеріївна

Кравченко Вікторія Валеріївна

Посада – старший викладач кафедри вищої математики

Освіта та досвід науково-педагогічної діяльності

 • У 1997 році закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Математика».
 • 1997-1998 р.р. – старший лаборант, завідуюча лабораторією кафедри математичного аналізу Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
 • 1998-2002 р.р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Диференціальні рівняння».
 • 2001-2005 р.р. – асистент кафедри вищої математики №2 ІЕМ НАУ.
 • 2009-2010 р.р. – асистент кафедри вищої та обчислювальної математики ІКТ НАУ.
 • 2010-2019 р.р.– старший викладач кафедри вищої та обчислювальної математики ННІКІТ НАУ.
 • З квітня 2019 року  по теперішній час – старший викладач кафедри вищої математики  НАУ.

Знання мов

Українська, російська – вільно, французська – розмовна, англійська – зі словником.

Науково – педагогічна діяльність

Дисципліни, що викладаються

 • Вища математика
 • Дискретна математика

Навчально-методичні та наукові публікації

Кравченко В.В. має 19 публікацій, з них 12 наукових та 7 навчально-методичних, у тому числі 3 наукових публікації у фахових виданнях

 

Навчально–методичні праці

 

 1. Олешко Т.І., Лубенська Т.В., Кравченко В.В. Вища математика. Модуль 2. Векторна алгебра та аналітична геометрія. Навч. Посібник. − К.: НАУ, 2005. – 144 с.
 2. Барановська І.В., Гурнік О.О., Кравченко В.В., Рибачук Л.В. Вища математика. Диференціальне числення функції кількох змінних. Комплексні числа. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань.  – К.: НАУ, 2011. – 45 с.
 3. Бабко А.І., Гришко О.М., Кравченко В.В., Олійник О.П. Математичний аналіз. Інтегральне числення функції однієї змінної. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань студентів спеціальності 6.050103 « Програмна інженерія». – К.: НАУ, 2011. – 32 с.
 4. Глухов О.Д., Гурнік О.О., Барановська І.В., Кравченко В.В. Вища математика. Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли. Елементи теорії поля. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань для студентів технічних спеціальностей. – К.: АУ, 2011. – 48 с.
 5. Гришко О.М., Кравченко В.В. Математичний аналіз. Ряди. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань для студентів спеціальності 6.050103 «Програмна інженерія»   – К. : НАУ, 2014. – 32 с.
 6. Бабко А.І., Гришко О.М., Кравченко В.В., Олійник О.П., Репета В.К. Вища математика. Теорія функції комплексної змінної. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань для студентів спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» – К. : НАУ, 2018. – 32 с.
 7. Гальченко О.К., Гришко О.М., Кравченко В.В. Математичний аналіз. Інтегральне числення функції однієї змінної. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» – К. : НАУ, 2019. – 48 с.

Наукові праці

 1. Савченко А.Я., Кравченко В.В. О скорости затухания малых колебаний физического
       маятника в окрестности положения его равновесия в режиме пассивной стабилизации.
       Механика твердого тела: Межвед. сб. науч. тр. — 2004. — Вип. 34. — С. 106-111.
 2. Кравченко В.В., Шквар Є.О. Мікропрофілювання обтічної поверхні як метод ефективного
  управління турбулентним примежовим шаром. Збірник наукових праць Харківського
  університету Повітряних сил, 2012, вип.2 (31),– С. 39-45.
 3. Шквар Є.О., Козлова Т.В., Кравченко В.В., Самусенко О.В., Шевченко С.О. Математичне моделювання управління пристінними турбулентними течіями. Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції ім. акад. М. Кравчука. Київ, НТУУ «КПІ», 19-21 квітня 2012р. – К.: НТУУ «КПІ» – С. 445.
 4. Shkvar E.O., Movchan V.T., Kozlova T.V., Kravchenko V.V., Samusenko O.V., Shevchenko S.O. Methods of vоrtical structure control in turbulent flows and their mathematical models. Матеріали V Всесвітнього конгресу «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології». Київ, НАУ, 25–27 вересня 2012р – С. 1.12.37-1.12.42.
 5. Шквар Є.О., Кравченко В.В., Самусенко О.В., Шевченко С.О. Методи управління турбулентним вихроутворенням у примежових шарах. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерна гідромеханіка». Київ, Інститут гідромеханіки НАНУ, 1–2 жовтня 2012р. – С.56–57;
 6. Шквар Є.О., Козлова Т.В., Кравченко В.В., Самусенко О.В., Шевченко С.О. Математичне моделювання турбулентних течій з впорядкованою структурою вихроутворень. Матеріали XVIII Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», 4 – 5 жовтня 2012 р. – Львів: ЛНУ – С.164.
 7. Шквар Є.О., Козлова Т.В., Кравченко В.В., Самусенко О.В., Шевченко С.О. Новітні технології енергозбереження на основі методів управління вихровою структурою турбулентних течій. Енергетика і автоматика. – [Електронне наукове фахове видання]. – К.: НУБІП, 2012. – № 2 (12)
 8. Шквар Є.О., Зінченко Д.М., Зілінка В.В., Кравченко В.В., Саченко М.А., Шевченко С.О. Математичне моделювання управління вихровою структурою турбулентних пристінних течій. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Математика в сучасному технічному університеті» (секція «Застосування математики в суміжних науках»), 19–20 квітня 2013, Київ, Україна. – С. 201-204.
 9. Шквар Е.А., Зилинка В.В., Кравченко В.В., Шевченко С.А. Численное моделирование особенностей турбулентного вихреобразования профилированными поверхностями и областями сопряжения двух плоскостей. Материалы XVI Всероссийского семинара по управлению движением и навигации летательных аппаратов, Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет, 18-20 июня, 2013 г. – ч.1– С. 225-228.
 10. Шквар Є.О., Зінченко Д.М., Зілінка В.В. , Саченко М.А., Кравченко В.В., Шевченко С.О. Математичне моделювання турбулентних вихрових структурних особливостей в пристінних течіях. Матеріали Міжнародної інтернет-конференції «Математичне моделювання прикладних задач математики, фізики, механіки» (MMAP-2013). – Харків: ХНАДУ, 2013 – С. 63 – 66.
 11. Шквар Є.О., Козлова Т.В., Кравченко В.В., Самусенко О.В., Шевченко С.О. Новітні технології енергозбереження на основі методів управління вихровою структурою турбулентних течій. Енергетика і автоматика. – [Електронне наукове фахове видання]– 2012. – № 2(12).
 12. Шквар Є.О., Зінченко Д.М., Зілінка В.В., Кравченко В.В., Саченко М.А., Шевченко С.О. Методи енергозбереження в транспортній галузі та шляхи їх оптимізації на основі математичного моделювання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК», 5-6 листопада 2013 р.

Участь у виконанні науково-дослідних робіт

 • Держбюджетна (кафедральна) науково-дослідна робота №96/09.02.03 «Математичне моделювання в дослідженнях енергозбереження авіаційних транспортних засобів» (2011 – 2012 р.р.)

Співвиконавець

Організація студентської науки

 • Підготовка студентів до участі в студентських наукових конференціях.
 • Підготовка студентів до участі в олімпіадах з математики.

Нас легко знайти

03058, Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1

Корпус 2, каб. 206

Телефон: +38(044) 406-78-41

web: http://ftml.nau.edu.ua/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…