Міжнародна діяльність кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

АНГЛОМОВНИЙ ПРОЕКТ

 

У вересні  2014 р. було розпочато навчання англійською мовою за спеціальністю “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Ініціатором відкриття англомовного проекту на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств була завідувач кафедри, проф. Новак  В.О.

Більшість викладачів кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств отримали сертифікати на право викладання англійською весною 2014р., закінчивши  курси підвищення кваліфікації з англійської мови. Частина науково-педагогічних працівників кафедри (проф. Кириленко О.М., проф. Ільєнко О.В., проф. Разумова К.М., доц. Литвиненко Л.Л., доц. Данілова Е.І., доц. Передерій В.В.) також отримали сертифікати після проходження стажування за курсом навчання з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2 (незалежний користувач з поглибленим рівнем знань).

Студенти, які навчалися в англомовних групах, показали високий рівень знань з переважної більшості навчальних дисциплін, проявляли велику зацікавленість науковою роботою, брали активну участь в міжнародних конференціях та програмах академічної міжнародної мобільності студентів, проходили стажування у вітчизняних і закордонних компаніях, підвищували свій рівень знань іноземних мов.