НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ

 

Кириленко О.М. Теорія і методологія формування техніко-економічного потенціалу малодіяльних дільниць залізничного транспорту: [монографія] / О.М. Кириленко. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 304 с.

Разумова К.М. Системний економічний аналіз у менеджменті пасажирських перевезень. Монографія / К.М. Разумова – Київ: Кондор-Видавництво, 2014. – 239 с.

Паливода О.М. Організаційно-управлінські засади інноваційного розвитку  промисловості  на  основі  мережевих  структур: теорія,  методологія,  практика :  монографія.  –  Київ  :  Кондор-видавництво,  2017.  –  360  с.

Гуріна Г.С. Експортний потенціал авіаційного комплексу України: теорія, методологія , розвиток.

Новак В.О., Гордієнко І.В., Катерна О.К., Матвєєв В.В., Ільєнко О.В. Взаємодія аеропорту з транспортними підприємствами: організація та управління. Монографія – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 277с.

Марченко В.М., Новак В.О., Лотоцька С.В., Матвєєв В.В., Данилова Е.І. Економічна стійкість авіакомпанії: форми та методи забезпечення. Монографія – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 277с.

Литвиненко Л.Л. Механізми адаптації авіакомпаній до глобальних ринків пасажирських та вантажних перевезень: монографія. – Л.Л. Литвиненко, С.Л. Литвиненко. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 300 с.

Інноваційна логістика: концепції, моделі, механізми. Монографія. За ред. Григорак М.Ю., Савченко Л.В. – К.: Логос, 2015. – С. 190 – 215.

Мостенська Т.Л., Новак В.О., Марченко В.М., Печериця Ю.В., Гуріна Г.С. Стратегічний аналіз виноробних підприємств: орієнтири та конкурентна позиція. Монографія – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 343с.

Гращенко І.С. Розділ колективної монографії: 4 п 4.1. «Сучасний стан інвестиційно-інноваційної діяльності в легкій промисловості України»// Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку / О.І.Волков, Ю.В.Гончаров, В.І.Бокій та ін.; за ред. О.І. Волкова та Ю.В. Гончарова – К.: Т-во «Знання» України, 2009. – 391 с., С. 199-212.

Гращенко І.С. Розділ колективної монографії: 5 п 5.4. «Розроблення технологій адаптивного управління інноваційними змінами та трансформаціями»// Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін: Монографія / за заг. Ред. д.е.н. І.А.Ігнатьєвої, д.е.н. В.В.Микитенко. – Київ, РВПС України НАН України і КНУТД МОН України, Вид-во ПП Вишнемирський В.С., 2010. – 694 с., С. 437-468.

Остапенко Т.Г. Економічні та соціальні перспективи децентралізації в Україні, Умови економічної та технологічної децентралізації в Україні в контексті розвитку наноекономіки в умовах глобалізації / Т.Г. Остапенко; під заг. ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич. – Дніпропетровськ: НГУ, 2016. – С. 208-230.

Остапенко Т.Г. Проблеми розвитку вітчизняного менеджменту домогосподарств як провідна ланка формування глобальних ринків нано-технологій, Актуальні проблеми соціально-орієнтованої економіки / Т.Г. Остапенко, за ред. В.В. Прохорової. – Х.: Смугаста типографія, 2017. – С. 120-136.

Гращенко І.С. Формування адаптивної системи забезпечення енергоефективності функціонування суб’єктів господарювання реального сектору економіки України Розділи: 1.2 - Досвід активізації інноваційних процесів в межах виробничо-економічних систем. 3.1 - Формування адаптивної системи управління інноваційними процесами на підприємствах (концепція прискорених циклів). 3.2 - Інструментарій оптимізації виробничо-господарських відносин в контексті реалізації технологій упередження ризиків і загроз енергоефективності.//Монографія/за заг. ред. І.М. Грищенко, І.А. Ігнатьєва. / Київ Видавництво «Кафедра», 2012, с.304

Гращенко І.С. Розробка методичного підходу з формування проектів інвестиційних бізнес-планів розвитку підприємств легкої промисловості з урахуванням орієнтирів структурно-інноваційної політики: Монографія / за заг. ред. д.е.н. І.А. Ігнатьєва. – Київ, КНУТД , 2014. – 600 с.

Grashchenko I. Tendencies of innovation development of industrial enterprises of Ukraine: the cluster approach: [monograph] / I. Grashchenko, О. Palyvoda // Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses. – Riga, "Landmark" SIA, 2016. – P. 160-168.

Grashchenko I. History and the present of entrepreneurial activity / I. Grashchenko, V. Khmurova, S. Krasnyuk // National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine Poland: "Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2017. – P. 81-104.

Hraschchenko I. Problems of European integration: [monograph] / I. Hraschchenko, S. Krasniuk // Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects. – Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola (ISMA University, Riga, Latvia), 2017. – P. 94-104.

Катерна О.К. Логістичні технології та рішення в управлінні потоками в аеропортах: [монографія] / О.К. Катерна; за ред. М.Ю. Григорак та Л.В. Савченко // Логістичні концепції розвитку аеропортів. – К.: Логос, 2017. – 384 с. – С. 60-114.

Литвиненко Л.Л. Механізми адаптації авіакомпаній до глобальних ринків пасажирських та вантажних перевезень: [монографія] / Л.Л. Литвиненко, С.Л. Литвиненко. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 300 с.

Ostapenco T.H. Household management as a main link of nano-technologies global markets forming: [monograph] / T.H. Ostapenco // Innovation in Education and Economy Association 1901 “SEPIKE”. Social Education Project of Improving Knowledge in Economics. – Norderstedt, Deutschland; Poitiers, France, 2017. – P. 107-117.

Pryschepa N.P. Modern trends in self-management and self-regulation in advertising in Ukraine: [monograph] / L.V. Serdechna, S.F. Smerichevskiy, N.P. Pryschepa // Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. – К.: КНЕУ, 2018. – С. 139-151.

 

Нас легко знайти

03058, Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1

Корпус 2, каб. 206

Телефон: +38(044) 406-78-41

web: http://ftml.nau.edu.ua/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…