Спеціальності кафедри організації авіаційних перевезень

 

   ♦  Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Освітньо-професійні програма:

«Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)»

 

   ♦  Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Освітньо-професійні програма:

«Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)»


    ♦  Інформація про спеціальність

Процеси глобалізації, що спостерігаються сьогодні, перевернули колишні уявлення про виробництво, рух і розподіл матеріальних потоків і людських ресурсів. Потребу людей у швидкому пересуванні можна задовольнити тільки за допомогою авіаційного транспорту.

Авіація - одна з наймолодших галузей техніки, але темпи її розвитку вражають. Прогнозоване зростання у світі ринку авіаційних послуг у середньому  4-5% на рік робить спеціальність 275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті) за освітньо-професійною програмою “Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)” привабливою для майбутніх фахівців, які гарантовано будуть працевлаштовані.

Кафедра організації авіаційних перевезень забезпечує професійну підготовку фахівців у сферах:

  • організації і технології авіаційних пасажирських і вантажних перевезень;
  • операційної діяльності в мультимодальних транспортних терміналах і логістичних центрах;
  • інформаційних технологій, які супроводжують перевезення пасажирів, багажу, вантажу та пошти.

Освітньо-професійна програма «Організація перевезень та управління на транспорті (повітряному)» розроблена у тісному партнерстві з ключовими учасниками авіаційної галузі України.

   ♦  Навчальний процес

Випускова кафедра забезпечує навчальний процес для освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)» спеціальності 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)». Навчальна робота проводиться у відповідності до плану роботи кафедри.

Кафедра готує студентів до участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських робіт та дипломних проектів.

З метою розвитку креативного мислення студенти приймають участь у різноманітних інноваційних проектах, впроваджують свої бізнес-ідеї у бізнес-інкубаторі університету.


На кафедрі проводяться бізнес-тренінги з розвитку особистісних навичок, що є основою майбутньої життєвої та професійної успішності.

Підготовка на кафедрі здійснюється українською та англійською мовами. Викладання англійською мовою забезпечується високопрофесійними викладачами з сертифікатами відповідності. Успішні студенти, які навчаються англійською мовою, отримують від провідних викладачів випускових кафедр листи-підтримки та рекомендації для навчання за кордоном, участі в Міжнародних літніх школах. Матеріально-технічна база кафедри має комп’ютерну лабораторію з доступом до мережі ІНТЕРНЕТ, які оснащені професійними пакетами прикладних програм (LINDO, MATLAB, AMADEUS тощо). Бібліотека кафедри забезпечена фаховою літературою та збірниками ICAO та IATA.

 

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні знання та вміння щодо принципів організації та технології здійснення авіаційних перевезень пасажирів, сучасних технологій доставки вантажів за участю авіаційного транспорту. 

 

 

 

Нас легко знайти

03058, Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1

Корпус 2, каб. 206

Телефон: +38(044) 406-78-41

web: http://ftml.nau.edu.ua/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…