Абітурієнту кафедри організації авіаційних робіт та послуг


Дорогі абітурієнти!
Колектив кафедри організації авіаційних робіт та послуг
гостинно чекає на Вас!

 Ви –майбутні інженери з транспорту,
які створюють авіаційний бізнес!

Ви-майбутні керівники динамічної,
висококонкурентної авіаційної індустрії!

 

Транспортні технології (на повітряному транспорті)

за освітньо-професійною програмою «Організація авіаційних робіт та послуг» – це унікальна самостійна професія з власним професійно-специфічним інструментарієм та навичками.

 Навчитись працювати автономно та в команді, приймати рішення і досягати оптимального результату, оперативно й відповідально управляти транспортним процесом, креативно ставитися до завдань, ефективно працювати над собою – це далеко не повний перелік того, чому Вас навчать на  кафедрі Організації авіаційних робіт та послуг.

Комерційна авіація є однією з найскладніших і одночасно – найцікавіших галузей сучасної економіки. Екологічні проблеми, фінансові кризи, прояви тероризму, висока вартість літаків, унікальність обладнання та програмного забезпечення формують жорсткі вимоги щодо професіоналізму персоналу авіапідприємств.
 
Сучасний фахівець з транспортних технологій – це професіонал, який здатен розв'язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту з використанням теорій і методів сучасної науки та з врахуванням комплексності й невизначеності умов функціонування транспортних систем.

Сучасний фахівець з транспортних технологій – це лідер, який в своїй діяльності  використовує інформаційні та комунікаційні технології, генерує креативні ідеї, розробляє відбір альтернативних варіантів проектів та їхній аналіз, складає бізнес-плани реалізації проектів, працює автономно й в команді, проводить маркетингові дослідження кон’юнктури ринку авіаційних робіт і послуг, організовує технічні та технологічні взаємодії видів транспорту, оперативно управляє транспортним процесом.

Гарантом високоякісної підготовки є поєднання навчальної та наукової роботи на основі найкращих вітчизняних та світових досягнень; сучасна матеріально-технічна база університету; висококваліфікований науково-педагогічний персонал кафедри організації авіаційних робіт та послуг.

Орієнтація освіти на підготовку фахівців у галузі організації авіаційних робіт і послуг в Україні на стандарти, що закріплені Болонською декларацією та основними її положеннями щодо організації навчального процесу, є значним кроком на шляху входження України в єдиний Європейський інтеграційний простір.
 

Наші випускники підготовлені для виконання робіт у транспортних підрозділах підприємств, забезпечення функціонування та взаємодії усіх видів транспорту, організації якісного обслуговування клієнтів із наданням широкого кола авіаційних послуг.

 
ОСВІТНІ СТУПЕНІ

Кафедра організації авіаційних робіт та послуг здійснює підготовку:

бакалаврів зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» за освітньо-професійною програмою «Організація авіаційних робіт і послуг» (термін підготовки бакалаврів - 3 роки 10 місяців);

магістрів зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» за освітньо-професійною програмою «Організація авіаційних робіт і послуг» (термін підготовки 1 рік 4 місяці).

Форма навчання: денна та заочна.

 

КВАЛІФІКАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ БАКАЛАВРІВ ЗА ОПП

«Організація авіаційних робіт і послуг»

Бакалавр з транспортних технологій

 

КВАЛІФІКАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ МАГІСТРІВ ЗА ОПП

«Організація авіаційних робіт і послуг»

освітня кваліфікація: Магістр з транспортних технологій

(на повітряному транспорті);

кваліфікація: Інженер із застосування авіації в галузях економіки, науковий співробітник-консультант (транспорт).

 

ВАШЕ ВІДМІННЕ НАВЧАННЯ В НАУ –

ВАЖЛИВИЙ КРОК ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ!

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Магістр з транспортних технологій (на повітряному транспорті) може обіймати первинні посади на підприємствах транспортної галузі: авіакомпаній, аеропортів, хендлінгових, логістичних, транспортно-експедиційних компаній, державних адміністрацій за видами транспорту.

Магістр з транспортних технологій (на повітряному транспорті) підготовлений до роботи відповідно до Класифікатора професій ДК 009:2010 до таких посад:

  • 2 Інженер з транспорту;
  • 2 Інженер-дослідник;
  • 1 Науковий співробітник-консультант (транспорт).
  • Споріднені первинні посади:
  • Менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності;
  • 1 Менеджер (управитель) з туризму

 

ПРОФЕСІЙНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ:

  • оптимальний вибір авіаційної техніки та спеціального обладнання; технологій виконання різних видів авіаційних робіт і послуг; організації виробничого процесу:;
  • планування, нормування робіт, вивчення ринку, визначення тарифів;
  • укладення договорів на авіаційні роботи та послуги.

ДИПЛОМ НАУ – ФОРМУЛА ВАШОГО УСПІХУ!

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ -

перший вищий навчальний заклад України, що має міжнародний сертифікат якості, який підтверджує відповідність освітньої діяльності університету міжнародному стандарту якості ISO 9001:2008


Перелік необхідних для вступу документів
у 2019 році

 

Назва документів

1

Копія документа, що посвідчує особу (паспорт чи свідоцтво про народження)

2

Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (для осіб, що мають пластиковий паспорт!)

3

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього

 

 

4

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання

Приймаються сертифікати ЗНО 2017-2018-2019 років.

Сертифікати 2017 року з іноземних мов прийматись не будуть

5

Інформаційна картка (з балами ЗНО)

6

Медична довідка форми  О-086 (У-086) *

7

Ідентифікаційний код

8

Військовий квиток або тимчасове посвідчення  – для військово-зобов’язаних; посвідчення про приписку до призовної дільниці - для призовників

9

Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності)

10

6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см

 Примітка: оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз.   Наявність оригіналів до копій документів є обов’язковою. 

Детальну інформацію, Ви можете отримати за даним посиланням

https://nau.edu.ua/ua/menu/abiturientu/pam%E2%80%99yatka-vstupnika-2019.html


ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

Шановні абітурієнти!

Раді повідомити вам про те, що спеціальність 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» освітньо-професійна програма «Організація авіаційних робіт і послуг» має забезпечення державного замовлення.

Спеціальність 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» передбачена в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави.

Детальну інформацію Ви можете отримати ознайомившись з Правилами прийому до Національного авіаційного університету у 2019 році (Додаток 8)

Галузевий коефіцієнт (ГК) дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та 1,00 в інших випадках; Сільський коефіцієнт (СК) дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну.

Державне замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління, встановлюється згідно з рішенням Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України.

Нас легко знайти

03058, Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1

Корпус 2, каб. 206

Телефон: +38(044) 406-78-41

web: http://ftml.nau.edu.ua/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…