Наукова робота науково-педагогічних працівників факультету транспорту, менеджменту і логістики НАУ

   Наукова робота науково-педагогічних працівників факультету транспорту, менеджменту і логістики НАУ представлена такими формами діяльності:

  • написання наукових статей у фахових журналах;
  • участь у наукових та науково-практичних конференціях (виступи, публікація тез, участь у дискусіях);
  • організації проведення наукових заходів - круглих столів, зустрічей, семінарів, обговорень;
  • участь у науково-дослідних роботах;
  • участь у міжнародних проектах;
  • консультативна робота зі студентами під час написання тез та статей за фахом;
  • виконання дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук;
  • керівництво аспірантами (докторами філософії) та докторами наук;
  • інше. 


1. Кафедральні конференції


   Кафедри факультету щорічно організовують та проводять наукові та науково-практичні конференції. Активна праця із залучення українських та зарубіжних колег до участі у заходах відображена у численній кількості збірників матеріалів конференцій факультету.

Кафедра ОАП:  Кафедральні конференції кафедри ОАП

Кафедра ОАРП:  Кафедральні конференції кафедри ОАРП

Кафедра МЗЕД:   Кафедральні конференції кафедри МЗЕДП

Кафедра логістики:  Кафедральні конференції кафедри логістики

2. Науково-дослідна робота (по кафедрам)

   Науково-педагогічні працівники кафедр та студенти факультету приймають активну участь у науково-дослідних роботах. Результати цих робіт активно впроваджуються у навчальний процес, а також публікуються у фахових виданнях,  у журналах та матеріалах конференцій, які індексуються у НМБ Scopus, Web of Science, монографіях, статтях навчальних посібниках та підручниках.

Кафедра ВМ:  Науково-дослідна робота за період з 2010 р. (кафедра ВМ)

Кафедра ОАП:   Науково-дослідна робота за період з 2010 р. (кафедра ОАП)

Кафедра ОАРП:  Науково-дослідна робота за період з 2010 р. (кафедра ОАРП)

Кафедра МЗЕД:  Науково-дослідна робота за період з 2010 р. (кафедра МЗЕДП)

Кафедра Логістики:  Науково-дослідна робота за період з 2010 р. (кафедра логістики)

3. Наукометричні показники (по кафедрам)

   Науково-педагогічні працівники кафедр ФТМЛ приділяють значну увагу візуалізації власного внеску в науку за допомогою створення та систематичної роботи з профілями у наукометричних базах - Scopus, Web of Science, Google Scholar. Аналіз власних показників та порівняння їх з профілями ведучих науковців обраного напрямку дозволяють активізувати власні дослідження, залучати колег до колективної роботи, обирати профільні журнали та конференції, що допоможуть найкраще та найшвидше донести свої наукові дослідження до широкого загалу науковців України та світу.

Кафедра ВМ:  Наукометричні показники кафедри ВМ (на кінець 2020 р.)

Кафедра ОАП:  Науково-метричні показники кафедри ОАП (на кінець 2020 р.)

Кафедра ОАРП:  Науково-метричні показники кафедри ОАРП (на кінець 2020 р.)

Кафедра МЗЕД:  Науково-метричні показники кафедри МЗЕДП (на кінець 2020 р.)

Кафедра логістики:  Науково-метричні показники кафедри логістики (на кінець 2020 р.)

Нас легко знайти

03058, Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1

Корпус 2, каб. 206

Телефон: +38(044) 406-78-41

web: http://ftml.nau.edu.ua/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…