Наукова робота кафедри логістики

 

Науково-дослідна робота кафедри включає підготовку науково-педагогічних кадрів (аспірантура), індивідуальну наукову діяльність професорсько-викладацького складу (публікації та участь в науково-практичних конференціях, симпозіумах і семінарах), організацію науково-дослідної роботи студентів.

Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими основними напрямами:

   • Теоретичні і прикладні проблеми логістики;
   • Транспортна логістика (мультимодальна логістика);
   • Логістика транспортно-складських комплексів;
   • Логістичний інжиніринг бізнес-процесів підприємств;
   • Техніко-економічне обґрунтування створення логістичних центрів;
   • Інтеграційні процеси на повітряному транспорті;
   • Управління ланцюгами поставок та ланцюгами цінності;
   • Логістичний аудит та контролінг;
   • Інноваційний менеджмент.

Протягом десяти років на кафедрі виконується науково-дослідні та госпдоговірні роботи. Серед найбільш вагомих хотілось би відзначити:

   • Розробка моделі (системи) організації транспортного обслуговування та взаємодії видів транспорту між містами та в містах-учасниках під час проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу
   • Розробка технічних вимог для створення інформаційно-диспетчерської системи управління процесами транспортно-логістичного забезпечення футбольного чемпіонату «Євро-2012» 
   • Взаємодія транспортно-логістичних систем в глобальному інформаційному просторі, яка виконувалась в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва між Україною та Китаєм
   • Механізми управління логістичною діяльністю підприємств в інформаційному просторі 
   • Розробка моделей, методів та інструментів інтелектуалізації логістичної діяльності в інноваційній економіці
   • Формування транспортно-логістичних кластерів в Україні. ССИЛКА НА НДР


Виконання госпрозрахункових, держбюджетних науково-дослідних робіт

2002-2004 –"Розроблення стратегій розвитку та інтеграції підприємств на основі логістичного підходу». Замовник – Державне підприємство “Укроборонсервіс”. Вартість - 90 тис. грн. Науковий керівник – Новак В.О.

2004 - № 138-Х04 “Розроблення бізнес-плану функціонування та розвитку авіакомпанії “Україна”. Замовник - Державне підприємство “Служба адміністрації Президента”. Вартість - 60 тис. грн. Науковий керівник - Григорак М.Ю.

2004 – спільний українсько-італійський проект "Логістика і управління ланцюгами постачань". Замовник – Італійська асоціація логістики та управління ланцюгами постачань. Вартість – близько 36 тис. Євро.  Науковий керівник – Григорак М.Ю.

01.09.2005 р. - 31.12.2008. №47/11.02.04. Розробка механізмів та моделей функціонування логістичних систем на транспорті. Кафедральна (держбюджетна НДР). Науковий керівник – Григорак М.Ю. Відповідальний виконавець - Савченко Л.В.

2008. «Розробка моделі (системи) організації транспортного обслуговування та взаємодії видів транспорту між містами та в містах-учасниках під час проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу» (Реєстр. номер: 01080008092, Замовник: Міністерство транспорту і зв’язку України), 

2009. «Розробка технічних вимог для створення інформаційно-диспетчерської системи управління процесами транспортно-логістичного забезпечення футбольного чемпіонату «Євро-2012»» (Реєстр. номер: 01090004787, Замовник: Міністерство транспорту і зв’язку України)

2011. «Взаємодія транспортно-логістичних систем в глобальному інформаційному просторі: розробка напрямів взаємодії співробітництва транспортно-логістичних систем України та Китаю» (номер держреєстрації 0111U005841, 2011).

26.06.2012. №М\210-2012 «Взаємодія транспортно-логістичних систем в глобальному інформаційному просторі: Організаційне структурування взаємодії транспортно-логістичних систем України і Китаю в глобальному інформаційному просторі (№ ДР 0112U004607)

01.09.2011-30.06.2014. №1/11.02.04. Механізми управління логістичною діяльністю підприємств в інформаційному просторі. Кафедральна (держбюджетна НДР). Науковий керівник – Григорак М.Ю. Відповідальний виконавець - Савченко Л.В.

01.09.2014 - 30.06.2017. №91/11.02.04. Розробка моделей, методів та інструментів інтелектуалізації логістичної діяльності в інноваційній економіці. Кафедральна (держбюджетна НДР). Науковий керівник – Григорак М.Ю. Відповідальний виконавець - Донець А.Г.

02.09.2016-31.12.2019 №83/11.02.04. «Формування транспортно-логістичних кластерів (ТЛК) в Україні (номер державної реєстрації №116U0009606). Науковий керівник – Смерічевська С.В. Відповідальний виконавець - Донець А.Г., Савченко Л.В.

 

 

Для активного обміну науковими досягненнями кафедрою з 2002 року  проводиться щорічна міжнародна науково-практична конференція «Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища», традиційними учасниками якої є колеги з вищих навчальних закладів і громадських логістичних організацій з Італії, Німеччини, Польщі, Росії, Болгарії, Білорусі, Молдови, Китаю, Фінляндії.  Кожна зустріч вчених, які активно працюють над розвитком теорії і практики логістики, є свого роду дискусійним клубом для  обговорення нових трендів розвитку логістики в системі економічних наук, стратегічних напрямків підготовки фахівців з логістики у відповідності до змінних умов конкурентного економічного середовища та вимог ринку праці, удосконалення стандартів вищої освіти зі спеціальності «Логістика» з урахуванням світового  та вітчизняного досвіду підготовки бакалаврів і магістрів,  розвиток міжнародного співробітництва в сфері логістичної науки і освіти ССИЛКА НА ТАБЛ З МІЖНАР ПАРТНЕРАМИ, формування єдиного європейського освітнього простору і забезпечення мобільності логістичного персоналу.  

 

П’ять викладачів кафедри: зав. кафедри Григорак М.Ю. професори Кулик В.А., Смерічевська С.В., Гриценко С.І., Марчук В.Є. мають право керівництва аспірантами. 

 

Список захищених дисертацій по кафедрі логістики

 № п/п 

ПІБ аспіранта (викладача) кафедри

Тема дисертації

Наукова     спеціальність  

Дата   захисту

1

Парій В.М.

Економічний механізм оперативного управління аеропортом

Спец.
08.06.041

 27.06.06

2

Рожок О.А. (асистент)

Економіко-математичне обґрунтування ефективності рішень в управлінні підприємствами транспорту

Спец.
08.03.02

 27.11.06

3

Карпунь О.В. (старший викладач)

Організаційно-економічний механізм логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпанії

Спец.
08.06.01

 28.11.06

4

Кривицька Н.Ю. (аспірантка)

Механізм управління  інноваційною діяльністю освітніх організацій

Спец.
08.06.01

 26.01.07

5

Суммар Ю.В.
(асистент)

Механізм управління відносинами власності в авіакомпаніях акціонерного типу

Спец.
08.00.04

 12.01.08

6

Ільєнко О.В. (ст. викл. аспірантка)

Управління партнерськими відносинами підприємств в логістичних ланцюгах авіаперевезень

Спец.
08.00.04

 17.10.08

7

Соколова О.Є (аспірантка)

Формування системи управління логістичною інфраструктурою аеропорту

Спец.
08.03.02

 24.01.09

8

Ванг Бо
(аспірант)

Організація взаємодії авіакомпанії з постачальниками авіаційного палива

Спец.
08.00.04

 11.04.09

9

Калда К.О.
(аспірантка)

Управління цінністю авіатранспортної послуги

Спец.
08.00.04

 27.06.09

10

Гармаш О.М. (ст.викл.)

Механізм формування міжнародного транспортно-логістичного центру

Спец.
08.00.04

 26.06.09

11

Попов В.І.
(аспірант)

Управління стратегічним контролінгом інноваційного розвитку транспортної авіакомпанії

Спец.
08.00.04

 06.11.09

12

Костюченко Л.В. (ст..викл.)

Удосконалення механізму управління системою матеріально-технічного забезпечення підприємств залізничного транспорту України

Спец.
08.00.04

11.12.09

13

Катерна О.К.  (аспірантка)

Управління потоковими процесами в аеропортах 

Спец.
08.00.04

 14.05.10

14

Чичкан-Хліповка Ю.М.  (аспірантка)

Організація взаємодії підприємств при здійсненні технічного обслуговування повітряних суден»

Спец.
08.00.04

11.06.10

15

Антощишина Наталія Іванівна

Управління інтегрованою цінністю авіакомпанії

Спец.
08.00.04

 08.04.11

16

Герасимчук Юлія Сергіївна

Формування стратегії економічної безпеки авіакомпаній

Спец.
08.00.04

15.04.11

17

Автомонов Олексій Анатолійович

Управління інвестуванням розвитку аеропортів 

Спец.
08.00.04

10.06.11

18

Позняк Оксана Володимирівна

Управління логістичними витратами авіакомпанії

Спец.
08.00.04

 24.06.11

19

Юденко Євген Володимирович

Організаційно-економічна взаємодія підприємств в експрес-доставці вантажів

Спец.
08.00.04

 27.06.14

20

Онищенко Оксана Володимирівна

Організаційно-економічне забезпечення діяльності зонального аеропорту

Спец.
08.00.04

 27.06.14

21

Кліонський Олександр Маркович

Міжнародний маркетинг аеропортів

Спец.
08.00.02

 05.06.15

22

Ільєнко Оксана Вікторівна

Організація управління партнерськими відносинами підприємств в логістичних ланцюгах авіаційних перевезень

(к.е.н.)

Спец.
08.00.04

 17.10.15

23

Ільєнко Оксана Вікторівна

Методологія маркетингового забезпечення міжнародної економічної безпеки України

(д.е.н.)

Спец.
08.00.02

 05.06.15

24

Смерічевська Світлана Василівна

Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки

(д.е.н.)

Спец.
08.00.03

 01.07.16

25

Марчук Володимир Єфремович

Науково-методологічні основи підвищення зносостійкості робочих поверхонь деталей текстурованою лунковою структурою в екстремальних умовах експлуатації

(д.т.н.)

спец.
05.02.04

 26.01.17

26

Цимбалістова Олена Абдурахимівна

Організація логістичного забезпечення інноваційної активності авіакомпанії

(к.е.н.)

спец.
08.00.04

 27.06.18

27

Харченко Марина Валеріївна

Управління логістичними витратами аеропорту

(к.е.н.)

спец.
08.00.04

 27.06.18

28

Войцеховський Віктор Сергійович

Управління вантавжопотоками мережевого перевізника на засадах логістики

(к.т.н.)

спец.
05.22.01

 11.06.19

29

Григорак Марія Юріївна

Управління розвитком ринку логістичних послуг в умовах економіки знань (д.е.н.)

спец.
08.00.03

 30.09.19

 

 

 

Інтегрованість наукової (науково-технічної) діяльності закладу кафедри логістики у світовий освітньо-науковий простір

Країна-партнер (за алфавітом)

Установа- партнер

Тема співробітництва

Документ, відповідно до якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

Австрія

Компания «Kuehne & Nagel”

Стажування випускників та студентів ОКР «Магістр»

Проект Intership, рішення східноєвропейського офісу компанії, 2014 рік

Стажування студентів 5-го курсу в. Компания «Kuehne & Nagel»

Бельгія

Європейська комісія

LifeLongLearningProgramm (безпереврне навчання), субпрограма – программа Жана Моне, Ключова діяльність-1

Спільний проект КНЕУ та ЄС, № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-SH, договір № 2112-2848/001-001, Термін дії - до 06. 2016р.

Тренінг для тренерів «Європейська модель регіонального розвитку», Ільєнко О.В. отримала  сертифікат, участь у написанні спільної  монографії

Великобританія та  Польща

Консорціум із компанією WYG

Проект зміни структури муніципального транспорту в рамках технічної допомоги від EBRD. (Ukraine: Corporate Development & Stakeholder Participation Programmes).

Консорціум із компанією WYG, яка очолює консорціум і представляє більшу частину експертів. В рамках квоти для України виділено декілька позицій, в тому числі для Смерічевської С.В.

Участь  проф..Смерічевської С.В. у якості експерта з  менеджменту і адміністрування  проекту щодо зміни структури муніципального транспорту в рамках технічної допомоги від EBRD

Естонія

Estonian Business School та Таллінський технічний університет

ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging.

Міжнародний  проект  за програмою Tempus (№544343), діє до 30.12.2016 р.

Стажування проф. Смерічевської С. В. в Estonian Business School, (квітень 2015 р.) та її участь у написанні спільного навчального посібника «Лідерство»

European Union (EU)

The Centre of Environmental Problems of the Airports (CEPA) of the Institute of Environmental Safety

Topic: Identification of gaps, barriers and needs in the aviation research

Заявка на проект  H2020-MG-2016-2017

Наукові дослідження за темою «Виявлення прогалин, бар'єрів та потреб в авіаційних дослідженнях»

Індія

Adamas University Kolkata 

Всі види навчального та наукового співробітництва

Угода про співпрацю від 08.05.2015. Безстроковий

Мобільність студентів, викладачів, сумісні публікації, участь у конференціях

Молдова, Литва, Німеччина, Великобританія

Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova, 1. VILNIAUS UNIVERSITETAS Литва, 2. TU DORTMUND UNIVERSITY Німеччина, 3. Університет BATH SPA Великобританія, 4. Технічний університет Молдови

System of Educational Management Indicators of the Higher Education Institutions Funding in Terms of Extension of Their Autonomy (SEMIHEIFA). Система показників управління освітою фінансування вищих навчальних закладів з поширенням їх автономії

Заявка на проект, Травень-червень 2018 р. (Смерічевська С.В.)

Метою проекту SEMIHEIFA є забезпечення прозорого та ефективного фінансування ВНЗ з метою підвищення їхньої здатності надавати освітні послуги у країнах Східного партнерства через соціальні вимоги

Литва-Німеччина

Consulting & Ingenieurleistungen

Розробка концепції побудови мультимодального логістичного центру в аеропорту м. Вінниця

Меморандуму про співпрацю (2015-2018) з Consulting & Ingenieurleistungen

Участь Григорак М.Ю. в міжнародній виставці «Транспорт і логістика» (Німеччина, Мюнхен, 06.05.2015 р.)

Литва

Проект «Горизонт-2020»

«Горизонт-2020» LC-MG-1-10-2019: Logistics solutions that deal with requirements of the ‘on demand economy’ and for shared-connected and low-emission logistics operations

Заявка на проект  H2020-MG-1-10-2019

Підготовлено заяву на участь у проекті від НАУ Григорак М.Ю., Матійчук О.В., Смерічевської С.В.

Литва

Vilnius Gediminas technical university

Науково-техічне співробітництво з розвитку транспортних коридорів і логістики

EU Program Project MG - 2-9-2017- Integrated multimodal, low emission freight transport system and logistics

Участь Григорак М.Ю. в науковому семінарі “Development of the BSR integrated multimodal transport links with the third countries” , (8th October 2018, Вільнюс). Подача заявки на грант за програмою EU H2020   - MG-2-9-2019 

Німеччина

Технічний університет, м. Кельн

Міжнародний проект Фонду Фольксваген «Trinational Logistics Collaboration»

Аплікаційні форми-замовлення на участь у проекті

Підготовлено аплікаційні форми-замовлення  для участі у міжнародному проекті

Німеччина

Бременський університет

Розробка україно-німецької магістерської програми з логістики

«GUMLog – German-Ukrainian Master Program in Logistics”,  проект DAAD , №  57217148, 2016-2019 р.

Участь  в якості експерта Григорак М.Ю. у науковому семінарі  з 12.04.2016 р. по 16.04.2016 р. (м.Бремен)

Польща

Міжнародний університет логістики та транспорту, м. Вроцлав

 Проект  «два дипломи» для студентів та випускників НАУ, які навчаються за спеціальністю «Логістика».

Угода про співпрацю від 2016, Термін дії - безстроковий

Академічна мобільність студентів. Отримання другого диплома студентами спеціальності «Логістика». Стажування магістрів ОПП «Логістика». Бойко М.Ю. та Шніт В.В. в Польщі за програмою Еразмус+

Польща

Міжнародний університет логістики та транспорту (МУЛТ), м. Вроцлав. International (IGILT)

Проект  «два дипломи» Спільна українсько-польська освітня програма  «Авіаційна логістика» за освітнім ступенем «бакалавр»

Угода 2018 року. Термін дії – безстроковий

Академічна мобільність  студентів і викладачів. Отримання 2-х дипломів: НАУ та МУЛТ

Польща

Білостоцький технологічний університет

Проект  «два дипломи» Спільна українсько-польська магістерська програма  «Глобальна логістика та управління ланцюгами поставок». Англомовний проект

Угода 2018 року. Термін дії – безстроковий

Академічна мобільність студентів і викладачів Підготовка координаторів (менеджерів) з управління експортно-імпортними ланцюгами постачання з урахуванням трендів глобальної логістики та міжнародного розподілу праці. Отримання 2-х дипломів: НАУ та БТУ

Швейцарія

European Logistics Association (ELA), Асоціація «Український логістичний альянс»

Імплементація Європейських стандартів якості логістичних послуг та професійних компетенцій підготовки фахівців в сфері логістики, експедирування та УЛП

Протоколи  Технічного комітету стандартизації №183 «Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання». (з грудня 2016 р. по теп.час.) 

Розробка національних та імплементація європейських стандартів якості логістичних послуг та професійних компетенцій підготовки фахівців в сфері логістики, експедирування та УЛП. Григорак М.Ю., Смерічевська  С.В. (приймають участь у якості керівників робочих груп по розробці стандартів)

Швейцарія

Програма малих грантів  (ПМГ) Глобального екологічного фонду (ГЕФ) Програми Розвитку ООН (ПРООН) з питань впровадження проектів (UNOPS) в Україні

Проект «Розвиток кластерних ініціатив поширення новітніх методів агроекології для збереження степового ландшафту»

Меморандум з управлінням ПРООН  № UKR/SGP/ОР6/Y4/STAR/LD/2018/22

Участь проф..Смерічевської С.В. у якості експерта ПМГ ГЕФ ПРООН та  координатора проекту з дослідження та поширення  агроекологічних  ініціатив, передового досвіду  та переваг  кластерної моделі розвитку органічного бджільництва та фермерства в Україні

 

Нас легко знайти

03058, Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1

Корпус 2, каб. 206

Телефон: +38(044) 406-78-41

web: http://ftml.nau.edu.ua/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…