Про стан науково-методичної роботи й виконання планів рукописів навчальної літератури та підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників у 2020-2021н.р. по факультету

01 липня 2021


   Протягом 2020-2021 навчального року науково-методично-редакційна робота на факультеті проводилася згідно з планом роботи НМРР ФТМЛ за відповідними напрямками науково-методично-редакційної діяльності (підготовка робочих програм і програм практик, підготовка рукописів, питання підвищення кваліфікації (стажування) НПП, обговорення нормативних документів, внесення пропозицій щодо підвищення якості освітнього процесу, обговорення рейтингової системи оцінювання дипломних проектів (робіт), рекомендованих до Огляду-конкурсу на кращий дипломний проект (роботу) тощо).

 

Стан забезпечення робочими програмами відповідно до планів підготовки здобувачів вищої освіти (згідно з навчальним навантаженням кафедр на 2020-2021 н.р.)

Кафедра

Денна форма, ЗФН, ІНТЛ

Англом. проект

Всього програм

Затверджено

 Кафедра організації авіаційних  перевезень

73

40

113

113 (100%)

 Кафедра організації авіаційних робіт і послуг

60

19

79

79 (100%)

 Кафедра вищої математики

48

20

68

68 (100%)

 Кафедра менеджменту зовнішньо-економічної діяльності підприємств

88

47

135

135 (100%)

 Кафедра логістики

76

43

119

119 (100%)

 По факультету

327

164

514

514 (100%)

 

   Згідно з Планом підготовки рукописів навчальної літератури в 2020-2021 н.р. заплановано 15 рукописів. З них 2 рукописи виключено з плану (службові записки), інші 11 пройшли узгодження на НМРР факультету та Вченій раді ФТМЛ і отримали гриф Вченої Ради НАУ (підручник, навч. посібники) і НМРР НАУ (метод. рекомендації, практикуми).

   Позапланово підготовлено та надруковано 15 рукописів: 9 монографій, 5 навчальних посібників, 1 метод. рекомендація.

     Разом по факультету за поточний навчальний рік підготовлено – 28 рукописів:

Кафедра

Заплановані рукописи

Позапланові рукописи

 Кафедра організації авіаційних перевезень

 Практикум – 3
 (виключено – 1)

-

 Кафедра організації авіаційних робіт і послуг

 Навч. посібник – 1

 Підручник – 1

 Практикум – 2

 Метод. рекомендації – 1

 Кафедра вищої математики

 Метод. рекомендації – 1

 Метод. рекомендації (англ.) – 1

 Навч. посібник – 3

 Кафедра менеджмен-ту зовнішньо-еконо-мічної діяльності підприємств

 Метод. рекомендації – 1

 Метод. рекомендації (англ.) – 2

 Практикум (англ.) – 1 (виключено)

 Навч. посібник – 1

 Монографія – 7

 Кафедра логістики

 Навч. посібник – 1

Практикум – 1

 Навч. посібник – 1

 Монографія – 2

 Разом по ФТМЛ

 13 (з них 4 англом. рукописи)

 15

По факультету

Вид рукопису

Кіл-ть

 Монографія

9

 Підручник

1

 Навч. посібник

7

Практикум

6

 Метод. 
 рекомендації

5

 Разом

28

 

   Згідно з план-графіком підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників у 2020-2021н.р., було заплановано – 29 НПП. План не виконано – 4 НПП у зв’язку з карантинними обмеженнями на підприємствах. Підготовлено службові записки щодо перенесення підвищення кваліфікації (стажування) для 2-х НПП на осінь 2021 р. (включено до плану підвищення кваліфікації (стажування) НПП ФТМЛ у 2021-2022 н.р.).

   З 29 НПП, які пройшли за планом, 8 НПП мають ще й позапланові підвищення. Додатково позапланово підвищили кваліфікацію – 23 НПП. Отже, по ФТМЛ разом пройшли підвищення кваліфікації (стажування) 48 НПП:

 

Кафедра

За планом

НПП

Позапланово НПП

Всього

 Кафедра організації авіаційних перевезень

11

(перенесено – 4, сл. зап.)

2

9

 Кафедра організації авіаційних робіт та послуг

7

1

8

 Кафедра вищої математики 

8

4

12

 Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Не планув.

8

8

 Кафедра логістики

3

8

11

 Разом по ФТМЛ                              

25

23

48

Місце проходження підвищення кваліфікації (стажування):

Кількість НПП

 На підприємствах

13

 У навчальних закладах України

11

 У навчальних закордонних закладах

13

 Навчання в аспірантурі

2

 Участь у конференціях, конгресах

18

 Участь у науково-методичних курсах, конференціях, тренінгах, вебінарах тощо

35

 

666 Views
Super User

Нас легко знайти

03058, Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1

Корпус 2, каб. 206

Телефон: +38(044) 406-78-41

web: http://ftml.nau.edu.ua/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…