Print this page

Про стан науково-методичної роботи й виконання планів рукописів навчальної літератури та підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників у 2020-2021н.р. по факультету

01 липня 2021


   Протягом 2020-2021 навчального року науково-методично-редакційна робота на факультеті проводилася згідно з планом роботи НМРР ФТМЛ за відповідними напрямками науково-методично-редакційної діяльності (підготовка робочих програм і програм практик, підготовка рукописів, питання підвищення кваліфікації (стажування) НПП, обговорення нормативних документів, внесення пропозицій щодо підвищення якості освітнього процесу, обговорення рейтингової системи оцінювання дипломних проектів (робіт), рекомендованих до Огляду-конкурсу на кращий дипломний проект (роботу) тощо).

 

Стан забезпечення робочими програмами відповідно до планів підготовки здобувачів вищої освіти (згідно з навчальним навантаженням кафедр на 2020-2021 н.р.)

Кафедра

Денна форма, ЗФН, ІНТЛ

Англом. проект

Всього програм

Затверджено

 Кафедра організації авіаційних  перевезень

73

40

113

113 (100%)

 Кафедра організації авіаційних робіт і послуг

60

19

79

79 (100%)

 Кафедра вищої математики

48

20

68

68 (100%)

 Кафедра менеджменту зовнішньо-економічної діяльності підприємств

88

47

135

135 (100%)

 Кафедра логістики

76

43

119

119 (100%)

 По факультету

327

164

514

514 (100%)

 

   Згідно з Планом підготовки рукописів навчальної літератури в 2020-2021 н.р. заплановано 15 рукописів. З них 2 рукописи виключено з плану (службові записки), інші 11 пройшли узгодження на НМРР факультету та Вченій раді ФТМЛ і отримали гриф Вченої Ради НАУ (підручник, навч. посібники) і НМРР НАУ (метод. рекомендації, практикуми).

   Позапланово підготовлено та надруковано 15 рукописів: 9 монографій, 5 навчальних посібників, 1 метод. рекомендація.

     Разом по факультету за поточний навчальний рік підготовлено – 28 рукописів:

Кафедра

Заплановані рукописи

Позапланові рукописи

 Кафедра організації авіаційних перевезень

 Практикум – 3
 (виключено – 1)

-

 Кафедра організації авіаційних робіт і послуг

 Навч. посібник – 1

 Підручник – 1

 Практикум – 2

 Метод. рекомендації – 1

 Кафедра вищої математики

 Метод. рекомендації – 1

 Метод. рекомендації (англ.) – 1

 Навч. посібник – 3

 Кафедра менеджмен-ту зовнішньо-еконо-мічної діяльності підприємств

 Метод. рекомендації – 1

 Метод. рекомендації (англ.) – 2

 Практикум (англ.) – 1 (виключено)

 Навч. посібник – 1

 Монографія – 7

 Кафедра логістики

 Навч. посібник – 1

Практикум – 1

 Навч. посібник – 1

 Монографія – 2

 Разом по ФТМЛ

 13 (з них 4 англом. рукописи)

 15

По факультету

Вид рукопису

Кіл-ть

 Монографія

9

 Підручник

1

 Навч. посібник

7

Практикум

6

 Метод. 
 рекомендації

5

 Разом

28

 

   Згідно з план-графіком підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників у 2020-2021н.р., було заплановано – 29 НПП. План не виконано – 4 НПП у зв’язку з карантинними обмеженнями на підприємствах. Підготовлено службові записки щодо перенесення підвищення кваліфікації (стажування) для 2-х НПП на осінь 2021 р. (включено до плану підвищення кваліфікації (стажування) НПП ФТМЛ у 2021-2022 н.р.).

   З 29 НПП, які пройшли за планом, 8 НПП мають ще й позапланові підвищення. Додатково позапланово підвищили кваліфікацію – 23 НПП. Отже, по ФТМЛ разом пройшли підвищення кваліфікації (стажування) 48 НПП:

 

Кафедра

За планом

НПП

Позапланово НПП

Всього

 Кафедра організації авіаційних перевезень

11

(перенесено – 4, сл. зап.)

2

9

 Кафедра організації авіаційних робіт та послуг

7

1

8

 Кафедра вищої математики 

8

4

12

 Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Не планув.

8

8

 Кафедра логістики

3

8

11

 Разом по ФТМЛ                              

25

23

48

Місце проходження підвищення кваліфікації (стажування):

Кількість НПП

 На підприємствах

13

 У навчальних закладах України

11

 У навчальних закордонних закладах

13

 Навчання в аспірантурі

2

 Участь у конференціях, конгресах

18

 Участь у науково-методичних курсах, конференціях, тренінгах, вебінарах тощо

35

 

1200 Views
Super User

Latest from  Super User

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…