Заступник директора навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти, професор кафедри логістики Дмитро Бугайко - співавтор монографії «Сталий розвиток авіаційного транспорту України: стратегічні сценарії та інституційний супровід

31 серпня 2022

   Заступник директора навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти, професор кафедри логістики, д.е.н. Дмитро Бугайко виступив співавтором монографії д.е.н. Харазішвілі Ю.М., д.е.н. Бугайко Д.О., д.е.н. Ляшенко В.І. «Сталий розвиток авіаційного транспорту України: стратегічні сценарії та інституційний супровід», яка була рекомендована до друку Вченою радою Інституту економіки промисловості Національної академії наук України (протокол № 13 від 18.11.2021 р.).

   В монографії досліджено проблеми сталого розвитку авіаційного транспорту України шляхом висвітлення завдань стратегічного управління безпекою, ідентифікації рівня сталого розвитку в безпековому вимірі, визначення загроз і ризиків стратегічного управління, методологічних засад стратегування та інституційного супроводу. Разом із глобальним рівнем системи стратегічного управління безпекою авіаційного транспорту розглянуто регіонально-міжна­род­ний і національний рівні, тенденції розвитку теоретичних засад досліджень; розроблено організаційно-економічний механізм стратегічного управління. Сформовано структуру та систему індикаторів, визначено межі безпечного існування, причому кількість градацій пов’язана з поняттям розширеного «гомеостатичного плато», а їх кількісні значення – з методом t-критерію Стьюдента.
За сучасною методологією інтегрального оцінювання з динамічними ваговими коефіцієнтами ідентифіковано рівень сталого розвитку авіаційного транс­пор­ту. Здійснено ідентифікацію загроз із застосуванням концепції національного управління ризиками авіаційного транспорту України; визначено перелік загроз і їх важливість на основі методу дисбалансів; встановлено рівень безпеки за тестом коефіцієнта по­слідовності ймовірностей; виконано фрактально-статистичний аналіз системи управління без­пе­кою авіаціїйного транспорту. Запропоновано новий підхід до стратегування за прин­ципом «майбутнє визначається траєкторією в майбутнє» (концепція технології науково-стратегічного форсайтингу), а також інституційні заходи щодо сталого роз­вит­ку авіаційного транспорту України на різних рівнях регулювання. Особливу увагу приділено розробці стратегічних сценаріїв відновлення сталого розвитку авіаційного транс­порту у повоєнний період. Монографію рекомендовано для керівників центральних і місцевих органів влади, науковців, студентів, фахівців у сферах сталого розвитку та безпеки на різних рівнях (країна, регіон, вид економічної діяльності, під­приємство).


42 Views
Super User

Нас легко знайти

03058, Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1

Корпус 2, каб. 206

Телефон: +38(044) 406-78-41

web: http://ftml.nau.edu.ua/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…