Напрями діяльності ФТМЛ

 

ТРАДИЦІЙНІ ЦІННОСТІ

Пошук нових інноваційних шляхів розвитку факультету, зміцнення наукової інфраструктури і матеріально-технічної бази факультету, підтримка цінностей та багаторічних традиції Університету, як наукового, освітнього і культурно-просвітницького осередка України.

 

БАЗОВІ СТРАТЕГІЧНІ ПАРИНЦИПИ РОЗВИТКУ

 • Виконання основних функції в підготовці висококваліфікованих спеціалістів для будь-яких економічних, наукових та виробничих установ авіаційної та інших галузей України та світу;
 • Приймати управлінські рішення щодо прийняття ефективних заходів у процесі реагування на соціальні, економічні та політичні дії, з метою підтримки стратегії розвитку університету (факультету);
 • Підтримувати чітке виконання стратегічного плану розвитку Факультету транспорту, менеджменту і логістики в рамках загальної стратегії розвитку Національного авіаційного університету з виконанням вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», а також Статуту Національного авіаційного університету;
 • Підтримувати та розвивати основні пріоритетні напрямки розвитку, які сприятимуть підвищенню якості навчальної та наукової діяльності факультету та розвиватимуть інноваційні підходи щодо сучасних тенденції розвитку суспільства та закріплення національних та культурних цінностей країни;
 • Максимально використовувати та ефективно поповнювати потенціал університету, напрацьований протягом багатьох років та забезпечувати високий рівень конкурентоспроможності на міжнародному ринку праці, шляхом забезпечення його висококваліфікованими спеціалістами в бізнесових та державних органах;
 • Формування єдиного стандарту забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в Університеті та на факультеті;
 • Підготовка та забезпечення високої якості публікацій в університетських виданнях;
 • фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS) та приведення наукових видань факультету у відповідність до нових вимог Міністерства освіти і науки України.

 

 СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ І ОРІЄНТИРИ

 • Постійне забезпечення відповідальності кадрового та наукового потенціалу кафедр факультету ліцензійним та акредитацій ним вимогам Міністерства освіти та науки України;
 • Підвищення конкурентоспроможності випускників факультету на ринку праці, шляхом впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних засобів, матеріально-технічної бази, навчального процесу;
 • Виконання структурних реформ, для підвищення ефективності використання людського потенціалу і матеріально-технічного ресурсу;
 • Участь науково-педагогічного персоналу та студентів в науковій діяльності з метою розробки нових, інноваційних підходів до вирішення проблемних питань;
 • Покращення наукової активності студентів, шляхом залучення їх до участі в науковій діяльності (написання та друк наукових статей; участь Міжнародних та Всеукраїнських конференціях та олімпіадах; участь в круглих столах; стартапах);
 • Покращення соціального та культурного рівня студентів, шляхом покращення умов проживання в гуртожитках, участі в культурних та спортивних заходах;
 • Розвиток міжнародної діяльності факультету шляхом підписання угод з провідними вищими навчальними університетами світу, з метою стажування та підвищення кваліфікації викладачів та студентів;
 • Вдосконалення методичної, організаційно-правової та фінансової бази для забезпечення академічної мобільності студентів, аспірантів, викладачів;
 • Розширення співпраці з підприємствами авіаційної та відповідних галузей України та Світу ( в рамках програми Горизонт-2020, Еразмус та ро.) для покращення якості стажування студентів, з подальшим працевлаштуванням, а також запровадженням дуальної системи навчання, збільшення кількості програм «подвійних дипломів»;
 • Проведеннях рекламних заходів з використанням SMM, з метою залучення до навчання на факультеті іноземних студентів та аспірантів;
 • Створення бази даних випускників та підтримка стосунків з ними;
 • Забезпечення ефективної мотивації наукових співробітників шляхом створення системи заохочення і умов для проведення міждисциплінарних досліджень та розробка та впровадження критеріїв оцінювання діяльності підрозділів факультету;
 • Представлення наукових здобутків Університету на національних та міжнародних наукових, науково-практичних та інноваційних конференціях і виставках.

Нас легко знайти

03058, Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1

Корпус 2, каб. 206

Телефон: +38(044) 406-78-41

web: http://ftml.nau.edu.ua/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…