Напрями підготовки ФТМЛ

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ

   Факультет здійснює підготовку фахівців ОС «Бакалавр», «Магістр», «PhD» за спеціальностями 275 Транспортні технології (на повітряному транспорті) та 073 Менеджменточної та заочної форм навчання.Навчальний процес здійснюється висококваліфікованими викладачами, які постійно підвищують свою кваліфікацію, що підтверджено нагородами та преміями Університету та інших державних установ.

На факультеті успішно реалізується англомовний проект, який надає можливість студентам опановувати знання англійською мовою та подальше стажуванні в провідних закордонних університетах світу.

В рамках поліпшення  академічних зв’язків, розвитку спільних програм навчання та обміну студентамипідписані угоди між кафедрами факультету та провідними університетами Польщі, такими як  Технічний университетт «ЛодзькаПолітехніка» таМіжнародний університет транспорту і логістики (м. Вроцлав).

На кафедрі Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Успішно функціонує англомовний проект та Програма Подвійного диплому. Студенти освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»  мають можливість отримати диплом Національного авіаційного університету та диплом ЄВРОСОЮЗУ.

Студенти факультету неодноразово ставали переможцями Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів та олімпіад, а  також отримували нагороди, стипендії та почесні грамоти Університету, Міністерства Освіти та науки України та інших Державних установ.

 

 напрями підготовки ФТМЛ

 

Галузь знань: 27 Транспорт

Спеціальність: 275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

Освітня программа: ОРГАНІЗАЦІЯ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Освітній ступінь:бакалавр, магістр, PhD

Форма навчання: денна, заочна

Мова навчання: українська, англійська

Освітня програма орієнтована на забезпечення компетентностей з: проектування технологій авіаційних пасажирських та вантажних перевезень; оцінки правових, соціальних, експлуатаційних, техніко-економічних, технологічних, екологічних складових організації і управління на авіаційному транспорті;  організації та управління процесами обслуговування повітряних суден в аеропорту; організації транспортно-експедиторського обслуговування вантажів; використання сучасних інформаційних технологій, автоматизованих систем керування та геоінформаційних систем для організації перевізного процесу.

Сферою діяльності випускників спеціальностей напряму є авіаційні підприємства і авіакомпанії, що виконують широкий спектр авіаційних робіт та послуг на самих різних типах літальних апаратів; підприємства різних галузей економіки апаратах міністерств і відомств, що користуються послугами авіації; діяльність в галузі застосування авіації.

  

Галузь знань: 27 Транспорт

Спеціальність: 275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

Освітня програма : МУЛЬТИМОДАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА

Освітній ступінь: бакалавр, магістр, PhD

Форма навчання: денна, заочна

Мова навчання: українська, англійська

Основні профільні навички даної спеціальності передбачають оволодінні базовими знаннями щодо закономірностей функціонування мультимодальної системи перевезень та її взаємодії із зовнішнім середовищем; ключових концепцій, теорій та принципів технологічних операцій, управління та планування на транспорті; уміння демонструвати та використовувати академічні знання і розуміння; збирати, аналізувати та інтерпретувати широкий спектр даних та інформації в галузі мультимодальних перевезень,  визначати та вирішувати проблеми розвитку транспортно-логістичних систем, проводити критичну оцінку результатів.

 

Галузь знань: 27 Транспорт

Спеціальність: 275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

Освітня програма: ОРГАНІЗАЦІЯ АВІАЦІЙНИХ РОБІТ І ПОСЛУГ

 Освітній ступінь:бакалавр, магістр, PhD

Форма навчання: денна, заочна

Освітня програма орієнтована на забезпечення компетентностей з: проектування технологій: виконання авіаційних хімічних робіт у сільському та лісовому господарстві, аерозйомочних робіт, авіаційних протипожежних робіт; патрулювання нафтогазопроводів, автошляхів; надання медичної допомоги населенню; виконання пошуково-рятувальних робіт; оптимального вибору авіаційної техніки та спеціального обладнання; планування, нормування робіт, вивчення ринку, визначення тарифів, · укладення договорів на авіаційні роботи та послуги.

 
 

Галузь знань: 07«Управління та адміністрування»

Спеціальності: 073 «Менеджмент»

Освітня програма: «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Освітній ступінь: Бакалавр, Магістр

Форма навчання: очна, заочна.

Термін підготовки магістрів, які отри-мують дипломи НАУ та ЄВРОСОЮЗУ – 2 роки (лише на денній формі навчання).

Гарантом високоякісної підготовки є поєднання навчальної та наукової роботи на основі найкращих вітчизняних та світових до-сягнень; сучасна матеріально-технічна база університету.

Завдяки отриманим знанням з таких навчальних дисциплін як: «Інноваційний менеджмент», «Методологія і організація наукових досліджень»  випускники даного напряму  можуть працювати на посадах провідних спеціалістів компаній, фірм, різних галузей економіки, спільних підприємств, координуючи процеси постачання виробництва і збуту, проектуючи складні ланцюги взаємозв'язків з постачальниками, дистриб'юторами, партнерами по бізнесу.

  

Галузь знань: 07«Управління та адміністрування»

Спеціальності: 073 «Менеджмент»

Освітня програма: «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

Освітній ступінь: Бакалавр, Магістр

Форма навчання: очна, заочна.

Сучасні форми і методи організації навчання, отримання практичного досвіду та застосування теоретичних знань під час виконання робіт і проектів, вивчення іноземних мов дають можливість здійснювати підготовку спеціалістів і магістрів з  менеджменту організацій багатьох країн світу.

Завдяки отриманим знанням з таких навчальних дисциплін як: «Міжнародні економічні відносини», «Маркетинг», «Інноваційний менеджмент», «Методологія і організація наукових досліджень  координації процесів постачання», «Виробництва і збуту», випускники спеціальності можуть працювати на посадах провідних спеціалістів компаній, фірм, різних галузей економіки, спільних підприємств, авіакомпаніях та аеропортах цивільної авіації України.

 

Галузь знань: 07«Управління та адміністрування»

Спеціальності: 073 «Менеджмент»

Освітня програма: ЛОГІСТИКА

Освітній ступінь: Бакалавр, Магістр

Форма навчання: очна, заочна.

Освітня програма  логістика – це класична програма  підготовки менеджерів з логістики, фахівців в сфері управління логістичними процесами та організації логістичного обслуговування споживачів.       Випускники мають можливість реалізувати себе в міжнародних та вітчизняних логістичних компаніях, підрозділах логістики виробничих та торговельних підприємств.

 

Галузь знань: 07«Управління та адміністрування»

Спеціальності: 073 «Менеджмент»

Освітня програма: АВІАЦІЙНА ЛОГІСТИКА

Освітній ступінь: Бакалавр

Форма навчання: очна, заочна.

Освітня програма авіаційна логістика це унікальна міжнародна програма підготовки логістичного персоналу для підприємств цивільної авіації спільно з Міжнародним університетом транспорту і логістики м. Вроцлав (Польща).

Місце роботи майбутніх спеціалістів є: аеропорти, авіакомпанії, логістичні центри, сервісні та логістичні компанії, підприємства авіаційної промисловості, міжнародні логістичні компанії.

  

Галузь знань: 07«Управління та адміністрування»

Спеціальності: 073 «Менеджмент»

Освітня програма: ГЛОБАЛЬНА ЛОГІСТИКА ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ

Освітній ступінь: Магістр

Форма навчання: очна, заочна.

Дана програма передбачає сучасну підготовку інтегральних менеджерів та координаторів (супервайзерів) ланцюгів постачання для глобальних міжнародних корпорацій.

Освіта нового типу, що поєднує в собі елементи класичної освіти та новітніх освітніх рішень і технологій. Завдяки високій якості навчальних матеріалів, логіці освітнього процесу і професіоналізму наших викладачів студенти отримують всі необхідні навички для стрімкого зростання як в професійному, так і в особистому плані.

Майбутні спеціалісти мають можливість працевлаштування в департаментах логістики та управління ланцюгами постачання міжнародних виробничих і  торговельних компаній. 

 

Нас легко знайти

03058, Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1

Корпус 2, каб. 206

Телефон: +38(044) 406-78-41

web: http://ftml.nau.edu.ua/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…