СПЕЦІАЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ЛОГІСТИКИ

Шифр та найменування галузі знань

Шифр та назва спеціальності
(напрям підготовки)

Спеціалізація 
(освітня програма)

Освітньо-професійний ступінь

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Логістика

бакалавр

магістр

 

Галузь знань07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Спеціалізація «Логістика»

Кваліфікація бакалавра - Менеджер з логістики

Термін підготовки
4 роки

Кваліфікація магістра - 1475.4   Менеджер (управитель) з логістики

                                         2419.2   Логіст

Термін підготовки
1,5роки

Освітній рівень - повна вища освітаДиплом бакалавра дає право  на здійснення професійної діяльності на первинних посадах / Diploma of Logistics’ Bachelor confers a right to enter the primary profession:

 1. Помічник керівника підприємства / Assistant of company’s manager
 2. Організатор діловодства (вид економічної діяльності за національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010 H - «Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність») / Organizer office (kind of economic activity at the national classification of Ukraine "Classification of Economic Activities" NC 009:2010 N - «Transportation, storage, postal and courier activities")

 

 Магістри з логістики можуть працювати на наступних посадах / Professional status:

 1. Менеджер (управитель) з логістики / Logistics Manager
 2. Менеджер (управитель) з постачання / Supply Chain Manager
 3. Менеджер (управитель) зі збуту / Customer Service Manager
 4. Логіст / Logist
 5. Науковий співробітник (економіка) / Researcher (Economics)

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ СПЕЦІАЛІСТА

 

          Професійний логістик – це системний інтегратор матеріального потоку, який:

 

-     забезпечує поєднання основних функцій логістики (вантажопереробка, складування, упаковка, транспортування, розподіл, управління  закупками, замовленнями, запасами тощо) в єдиний бізнес-процес підприємства;

-     координує і оптимізує логістичні ланцюжки (ланцюги поставок, дистрибуції, внутрішньовиробничі тощо) за принципом “надійність ланцюга визначається надійністю найбільш слабкої ланки”;

-     обгрунтовує управлінські рішення щодо наскрізного управління товарним рухом з метою мінімізації загальних витрат;

-     знаходить компроміси з логістичними партнерами  та організовує міжфірменну взаємодію;

-     забезпечує високий рівень сервісу логістичного обслуговування споживачів,

-     активно використовує сучасні інформаційні технології (електронний бізнес, електронна коменція, управління у реальному режимі часу тощо).

 

 ДЕ І КИМ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ ПРОФЕСІЙНІ ЛОГІСТИ?

 

-         керівниками і менеджерами відділів (служб) логістики підприємтсв, організацій та установ різних галузей економіки (промисловість, сільське господарство, торгівля тощо); 

-         фахівцями в компаніях, які професійно займаються логістикою та  наданням логістичних послуг:

 • в транспортно-експедиційних компаніях;
 • на складских комплексах і митних терміналах;
 • в транспортно-логістичних центрах;
 • в дистрибутивних центрах тощо;

-         консультантами та експертами в компаніях, які займаються логістичним консалтингом та аутсорсингом:

 • оформлення документації та інформаційне супроводження;
 • надання митно-ліцензійних послуг;
 • проектування логістичних ланцюгів;
 • проектування логістичної системи підприємства;
 • підвищення кваліфікації логістичного персоналу;
 • впровадження інформаційних технологій для управління матеріальними потоками тощо.

Нас легко знайти

03058, Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1

Корпус 2, каб. 206

Телефон: +38(044) 406-78-41

web: http://ftml.nau.edu.ua/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…