Спеціальність та ОПП кафедри логістики

Якщо ви романтик, прагнете творити історію і змінювати світогляд цілих народів і континентів, то вам безперечно цікаво, хто керує глобальними потоками товарного руху на нашій планеті, хто забезпечує життєдіяльність міжнародних космічних станцій, хто буде організовувати космічні подорожі в недалекому майбутньому.

Кафедра Логістики – це не просто команда професіоналів – викладачів вищої кваліфікації, а колектив однодумців та людей,  шалено закоханих в свою роботу і «фанатів» логістики!  Це добротний сплав багаторічної мудрості, досвіду та молодечого завзяття, якими викладачі щедро діляться з кожним новим набором студентів. Ми намагаємося не просто дати знання концепцій, методів і техннологій логістики, а сформувати логістичне мислення, яке допомагає випускникам бути успішним у будь-якій сфері діяльності. 

 

 Галузь знань:07 «Управління та адміністрування»
 Спеціальність 073 «Менеджмент»

  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

ПЕРЕГЛЯНУТИ «Робочий навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти. Освітній ступінь «Бакалавр»

Освітньо-професійні програми:

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

ПЕРЕГЛЯНУТИ «Робочий навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти. Освітній ступінь «Магістр»

Освітньо-професійні програми:

 

Рівні підготовки, терміни навчання

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна)  

 

Предмети ЗНО

 • Українська мова та література  - 0,3
 • Математика  - 0,25
 • Географія або іноземна мова  - 0,35

 


Кафедра логістики має багаторічний досвід співпраці з колегами з Міжнародного університету логістики і транспорту у Вроцлаві щодо узгодження змісту навчальних дисциплін, підготовки навчальних посібників з профільних курсів для студентів України та Польщі, проведення спільних наукових досліджень та участі в навчально-наукових проектах Європейського Союзу, участі в програмах академічної мобільності Erasmus+.

Високий рівень підготовки забезпечується стажуванням студентів на кращих авіапідприємствах України та Польщі, залученням студентів до науково-дослідної роботи та міжнародних заходів у галузі логістики, авіаційної логістики та управління ланцюгами постачання. До викладання залучаються сертифіковані тренери та інструктори провідних авіаційних організацій ІСАО та ІАТА. 

 Навчальний процес

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні знання та вміння щодо принципів побудови логістичних систем мікро-, мезо- та макрорівнів, проектування та оптимізації логістичних процесів підприємств та організацій,  їх інформаційного та фінансового забезпечення, митного оформлення експортно-імпортних операцій, реалізації логістичних проектів та надання якісного логістичного сервісу.

  Студенти отримують теоретичні знання та набувають практичних навичок з виробничої, транспортної та складської логістики, організації закупівель сировини та матеріалів і дистрибуції готових товарів, використання сучасних інформаційно-комунікаційних систем та інформаційних технологій в логістиці та управлінні ланцюгами постачання.  Викладачами кафедри підготовлено чимало інноваційних курсів, які орієнтовані та використання сучасних концепцій менеджменту, маркетингу та логістики в практичній діяльності підприємств різних галузей економіки.

 

Дисципліни, що вивчаються

ОПП «Логістика»

 

Перелік дисциплін, які вивчаються студентами

спеціальності 073 «Менеджмент»

ОПП «Логістика»

на 2020-2021 навчальний рік

 №  Назва дисципліни  Екзамен     Залік        Обсяг
    годин   
1 курс (1 семестр)
1 Історія української державності та культури + 90
2  Інформаційні системи та технології + 180
3 Макро- та мікроекономіка     +  90
4  Право   + 90
5  Академічні навички професійного навчання +   180
6  Вища та прикладна математика + 180
7  Фахова іноземна мова + 90
8  Фізичне виховання + 45
1 курс (2 семестр)
1  Ділова українська мова  + 90
2  Теорія ймовірностей та математична статистика  + 180
3  Макро- та мікроекономіка  + 90
4  Основи логістики та  управління ланцюгами постачання  + 180
5  Основи управління  + 180
6  Фахова іноземна мова   +   90
7  Фізичне виховання  + 45
8  Право  +   90
2 курс (3 семестр)
1  Сучасна українська мова  + 90 
 Менеджмент + 180 
 Дисципліна 1 + 90 
 Дисципліна 2 + 90 
 Бізнес-статистика в менеджменті     + 180 
 Дисципліна 3   90
7  Товарознавство в логістиці    + 180
8  Іноземна мова за професійним спрямуванням   + 90
2 курс (4 семестр)
1  Філософія сталого розвитку +   90
2  Операційний менеджмент +   180
3  Логістика постачання, виробництва та дистрибуції +   180
4  Дисципліна 1 +   90
5  Дисципліна 2   + 90
6  Дисципліна 3   + 90
7  Іноземна мова за професійним спрямуванням   + 90
8  Сучасна українська мова   + 90
3 курс (5 семестр)
1  Маркетинг + 180
2  Управління економічною діяльністю + 180
3  Дисципліна 1 + 90
4  Дисципліна 2  + 90
5  Дисципліна 3  + 90
6  Дисципліна 4 + 90
7  Іноземна мова за професійним спрямуванням* + 90
8  Сучасна українська мова* + 90
9  Військова підготовка * + 210
3 курс (6 семестр)
 1  Управління персоналом 180 
 Логістичне обслуговування 180 
 Складська логістика та управління запасами  + 180 
 Іноземна мова професійного спрямування 30 
 Дисципліна 1  90 
 Дисципліна 2   + 90 
 Дисципліна 3  90
8  Дисципліна 4   +   90
9  Військова підготовка * + 225
4 курс (7 семестр)
 Логістичні стратегії 180 
 Економіка логістики + 180 
 Транспортна логістика    + 180 
 Дисципліна 1 90 
5  Дисципліна 2 + 90
6  Дисципліна 3 + 90
7  Дисципліна 4 + 90
8  Військова підготовка * + 210
4 курс (8 семестр)
1  Транспортна логістика + 90
2  Планування логістичної діяльності  +   180
3  Дисципліна 1 + 90
4  Дисципліна 2 + 90
5  Дисципліна 3 + 90
6  Дисципліна 4 + 90
7 Військова підготовка * + 225

 * - дисципліни, які є альтернативою Військовій підготовці

 

 ОПП «Авіаційна логістика»

Перелік дисциплін, які вивчаються студентами

спеціальності 073 «Менеджмент»

ОПП «Авіаційна логістика»

на 2020-2021 навчальний рік

№  Назва дисципліни  Екзамен     Залік        Обсяг 
    годин   
1 курс (1 семестр)
1  Історія української державності та культури + 90
2  Інформаційні системи та технології + 165
3  Економічна теорія + 165
4  Правознавство + 135
5  Академічні навички професійного навчання + 135
6  Вища та прикладна математика + 135
7  Фахова іноземна мова + 30
8  Фізичне виховання + 45
1 курс (2 семестр)
1  Ділова українська мова + 90
2  Теорія ймовірностей та математична статистика + 135
3  Макроекономіка + 165
4  Основи логістики та  управління ланцюгами постачання + 150
5  Основи менеджменту + 195
6  Фахова іноземна мова + + 30
7  Фізичне виховання + + 45
2 курс (3 семестр)
1  Менеджмент + 180 
 Авіаційна статистика + 150 
 Товарознавство в логістиці + 180 
 Дисципліна 1 + 90 
 Дисципліна 2   + 90 
 Дисципліна 3   90
7  Фахова іноземна мова    + 30
2 курс (4 семестр)
1  Фахова іноземна мова +   30
2  Філософія сталого розвитку +   90
3  Аеропортова логістика +   180
4  Вантажна логістика +   150
5  Дисципліна 1   + 90
6  Дисципліна 2   + 90
7  Дисципліна 3   + 90
3 курс (5 семестр)
1  Система безпеки в авіації +   180
2  Поштова логістика +   180
3  Дисципліна 1 +   90
4  Дисципліна 2   + 90
5  Дисципліна 3    + 90
6  Дисципліна 4   + 90
7  Військова підготовка *   + 210
3 курс (6 семестр)
 1  Управління персоналом 180 
 Логістичне обслуговування 180 
 Авіаційні логістичні центри  + 90 
 Дисципліна 1 90 
 Дисципліна 2 90 
 Дисципліна 3 90 
 Дисципліна 4 90
8  Військова підготовка * + 225
4 курс (7 семестр)
 Авіаційні логістичні центри 90 
 Логістичні стратегії + 180 
 Економіка авіапідприємств 180 
 Транспортна логістика 90
5  Дисципліна 1  + 90
6  Дисципліна 2 + 90
7  Дисципліна 3 + 90
8  Військова підготовка * + 210
4 курс (8 семестр)
1  Транспортна логістика + 90
2  Планування логістичної діяльності  +   180
3  Дисципліна 1 + 90
4  Дисципліна 2 + 90
5  Дисципліна 3 + 90
6 Військова підготовка * + 225

 

 

 

* - дисципліни, які є альтернативою Військовій підготовці

 

 


ОПП Магістр "Логістика"

 

 

Перелік дисциплін, які вивчаються студентами

спеціальності 073 «Менеджмент»

ОС «Магістр»

ОПП «Логістика»

на 2020-2021 навчальний рік

 №  Назва дисципліни  Екзамен     Залік        Обсяг 
    годин   
1 курс (9 семестр)
1  Логістичний менеджмент + 180
2  Інформаційні системи і технології в логістиці + 180
3  Проектування логістичних систем + 180
4  Методологія прикладних досліджень   90
5  Дисципліна 1/Міжнародна логістика + 90
6  Дисципліна 2/Управління реверсивними потоками + 90
7  Дисципліна 3/Логістичний аудит + 90
8  Дисципліна 4/Аутсорсинг в ланцюгах постачання   + 90
1 курс (10 семестр)
1  Управління ланцюгами постачання + 180
2  Методологія прикладних досліджень + 90
3  Фінансові потоки в логістичних системах + 180
4  Управління ризиками в логістиці + 90
5  Дисципліна 1/Логістика інновацій + 90
6  Дисципліна 2/Логістичний консалтинг + 90
7 Дисципліна 3/Імітаційне моделювання в логістиці + 90
8  Дисципліна 4/Логістичні бізнес-моделі авіаційних перевезень   + 90
2 курс (11 семестр)
7  Переддипломна практика    + 360

 

 

ОПП Магістр "Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання"

 

 

Перелік дисциплін, які вивчаються студентами

спеціальності 073 «Менеджмент»

ОС «Магістр»

ОПП «Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання»

на 2020-2021 навчальний рік

 №  Назва дисципліни  Екзамен     Залік        Обсяг 
    годин   
1 курс (9 семестр)
1  Управління запасами в глобальних ланцюгах постачання + 180
2  Цифрові технології в управлінні глобальними ланцюгами постачання + 180
3  Бізнес-аналіз і обробка даних + 180
4  Методологія прикладних досліджень   90
5  Дисципліна 1/Міжнародна логістика + 90
6  Дисципліна 2/Глобальні закупівлі + 90
7  Дисципліна 3/Логістичний аудит + 90
8  Дисципліна 4/Аутсорсинг в ланцюгах постачання   + 90
1 курс (10 семестр)
1  Стратегічне управління ланцюгами постачання + 180
2  Управління фінансовою взаємодією в ланцюгах постачання + 180
3  Методологія прикладних досліджень + 90
4  Управління ризиками в глобальних ланцюгах постачання + 180
5  Дисципліна 1/Ощадні ланцюги постачання + 90
6  Дисципліна 2/Логістичний консалтинг + 90
7  Дисципліна 3/Імітаційне моделювання в логістиці + 90
8  Дисципліна 4/Управління партнерськими відносинами   + 90
2 курс (11 семестр)
7  Переддипломна практика    + 360

 

 

 

 

 

 

Практика та працевлаштування

Кафедра має тісні зв’язки з потенційними роботодавцями – відомими логістичними компаніями «Кюне і Нагель», «Заммлер Україна», «Шенкер», «Raben», «Еколь», «Денка Логістикс», "ФТП", «Діана Люкс Логістик», «Нова пошта», «Делівері», «ДХЛ», «ТNT», "Фрайт Форвардінг Карго" а також з логістичними підрозділами виробничих і торгівельних підприємств «Оболонь», «Кока-Кола», «Procter&Gamble», «Імперіал Тобако», «Фармак», «Фокстрот», «Фоззі груп» та ін.;

Представники бізнесу та логістичних компаній активно залучаються до навчально-виховного процесу, проводять зустрічі зі студентами, беруть участь в роботі державних екзаменаційних комісій тощо. Тільки за останній час було проведено десятки гостьових лекцій, ділових екскурсій на підприємства, вечір зустрічі випускників «Логістичний хеллоуін», логістичний марафон компанії  «ZAMMLER's Logistics Experience for Z-Generation», ділові ігри для магістрів «Lean Supply Chain», ігри «Логістичний аліас» та «Брейн-ринг» за підтримки компаній «Kuehne+Nagel», «Заммлер Україна», «Ekol Logistics» і «Gefko».

Студенти кафедри, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика», мають  змогу відвідувати бізнес-заходи компаній-партнерів, зокрема, логістичні сніданки компанії «Хаскі», тренінги асоціації “Український логістичний альянс”, логістичної академії “5ПіЕль”, Київської логістичної бізнес-школи, «Professional Logistic School»  та ін.  

 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ СПЕЦІАЛІСТА

 

          Професійний логістик – це системний інтегратор матеріального потоку, який: 

 • забезпечує поєднання основних функцій логістики (вантажопереробка, складування, упаковка, транспортування, розподіл, управління  закупками, замовленнями, запасами тощо) в єдиний бізнес-процес підприємства;
 • координує і оптимізує логістичні ланцюжки (ланцюги поставок, дистрибуції, внутрішньовиробничі тощо) за принципом “надійність ланцюга визначається надійністю найбільш слабкої ланки”;
 • обгрунтовує управлінські рішення щодо наскрізного управління товарним рухом з метою мінімізації загальних витрат;
 • знаходить компроміси з логістичними партнерами  та організовує міжфірменну взаємодію;
 • забезпечує високий рівень сервісу логістичного обслуговування споживачів,
 • активно використовує сучасні інформаційні технології (електронний бізнес, електронна коменція, управління у реальному режимі часу тощо).

 

 ДЕ І КИМ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ ПРОФЕСІЙНІ ЛОГІСТИ?

 

 • керівниками і менеджерами відділів (служб) логістики підприємтсв, організацій та установ різних галузей економіки (промисловість, сільське господарство, торгівля тощо); 
 • фахівцями в компаніях, які професійно займаються логістикою та  наданням логістичних послуг:
 • в транспортно-експедиційних компаніях;
 • на складских комплексах і митних терміналах;
 • в транспортно-логістичних центрах;
 • в дистрибутивних центрах тощо;
 • консультантами та експертами в компаніях, які займаються логістичним консалтингом та аутсорсингом:
 • оформлення документації та інформаційне супроводження;
 • надання митно-ліцензійних послуг;
 • проектування логістичних ланцюгів;
 • проектування логістичної системи підприємства;
 • підвищення кваліфікації логістичного персоналу;
 • впровадження інформаційних технологій для управління матеріальними потоками тощо.

Нас легко знайти

03058, Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1

Корпус 2, каб. 206

Телефон: +38(044) 406-78-41

web: http://ftml.nau.edu.ua/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…