Спеціальності та ОПП кафедри організації авіаційних робіт та послуг факультету транспорту, менеджменту і логістики НАУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
кафедри
Організації авіаційних робіт та послуг,
Факультету транспорту, менеджменту і логістики НАУ
2020 – 2021 роки

   «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»
275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

«Мультимодальний транспорт і логістика»
275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

«Організація авіаційних робіт і послуг»
275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

«Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»
275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)

Програма
«Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»
спрямована на формування професійних компетентностей в сферах:

 • управління, організації та адміністрування бортового супроводу при здійсненні авіаційних пасажирських перевезень сучасними повітряними суднами;
 • аналітичної, маркетингової діяльності сервісних послуг аеропортів та інших  авіатранспортних підприємств різних організаційно-правових форм


Навчальний план підготовки за ОПП Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень включає спеціальну програму початкової підготовки майбутніх членів кабінного екіпажу (бортпровідників) з проходженням спеціального курсу, затвердженого ДАСУ на 4 курсі (8 семестр) з отриманням відповідного сертифікату.
Допуск до цих спецкурсів, відповідно до наказу Державної авіаційної служби України від 20.07.2017 № 565, передбачає наявність у студентів медичного сертифікату.
Медичний сертифікат може отримати як абітурієнт при вступі до НАУ, так і студент НАУ під час навчання. Термін дії сертифікату – 5 років.
У разі виявлення проблем зі станом здоров’я та неможливістю проходження означених спецкурсів, навчальним планом передбачені альтернативні спецкурси з підготовки менеджерів сервісної служби авіакомпаній.

Профільні дисципліни
Освітньо-професійної програми
«Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»

 • Загальний курс транспорту
 • Інфраструктура транспорту
 • Економічне забезпечення транспортних процесів
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Пасажирські перевезення
 • Сервісологія та сервісна діяльність
 • Комунікаційні системи та технології авіаційної галузі
 • Організація обслуговування в наземних авіаційних пунктах
 • Управління якістю авіаційних послуг
 • Організація обслуговування на борту повітряного судна
 • Етикет в авіаційному сервісі
 • Технологічно-сервісне обладнання та устаткування в літаках

Програма  «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» орієнтована на підготовку бортпровідників нижчого та середнього рівнів; фахівців з управління сервісною діяльністю для авіакомпаній та аеропортів, підприємств і організацій різних форм власності авіаційної галузі.

Випускники освітньої програми  «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» підготовлені до роботи на посадах:

 • бортпровідник,
 • стюард (послуги у дорозі).

 Наші випускники можуть також  займати споріднені посади:

 • агент з організації обслуговування авіаперевезень;
 • агент з приймання замовлень на квитки;
 • черговий служби перевезень аеропортів;
 • помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів;
 • агенти з туризму;
 • завідувач кімнати (матері та дитини, відпочинку водіїв та пасажирів в аеропорту)

Студенти мають можливість вибрати групу з англійською мовою навчання.
Навчання на англійській мові проводять викладачі, які мають відповідні сертифікати.

Мультимодальний транспорт і логістика»
275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

Програма 
«Мультимодальний транспорт і логістика»
спрямована на формування професійних компетентностей в сферах:

 • організації та технології мультимодальних перевезень;
 • формування оптимальних схем доставки пасажирів та вантажів за участю різних видів транспорту;
 • організації взаємодії між учасниками перевізного процесу з мінімальними ризиками та витратами;
 • діагностики та проектування транспортно-логістичних систем.

 В останні роки у світі спостерігається стійка тенденція до глобалізації ринку товарів та послуг. Це призводить до необхідності використання ефективних технологій транспортування, які б поєднували послуги різних видів транспорту. Найбільш поширеною серед таких технологій є мультимодальні перевезення.

Освітньо-професійна програма «Мультимодальний транспорт і логістика» орієнтована на підготовку фахівців для підприємств транспортної галузі  будь-якої організаційно-правової форми власності:

 • консалтингових компаній
 • логістичних компаній
 • транспортно-експедиційних компаній
 • державних адміністрацій за видами транспорту
 • авіакомпаній, аеропортів

Профільні навчальні дисципліни
Освітньо-професійної програми

«Мультимодальний транспорт і логістика»

 • загальний курс транспорту
 • основи теорії транспортних процесів
 • інфраструктура мультимодальних перевезень
 • вантажні та пасажирські перевезення
 • міжнародні перевезення
 • взаємодія видів транспорту в мультимодальних системах
 • технологія мультимодальних перевезень
 • логістичні операції на транспорті
 • транспортно-логістичні системи та процеси
 • термінальні технології транспортування
 • інформаційне забезпечення мультимодальних перевезень
 • оцінка ефективності мультимодальних перевезень

Метою освітньої програми «Мультимодальний транспорт і логістика» є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі в галузі транспорту з врахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування транспортно-логістичних систем, специфіки взаємодії видів транспорту, та вирішувати практичні завдання з організації, технології та управління мультимодальними перевезеннями.

Випускники освітньої програми «Мультимодальний транспорт і логістика» підготовлені до роботи на посадах:

 • інженер з управління та організації перевезень
 • інженер з транспорту
 • диспетчер з міжнародних перевезень
 • диспетчер служби перевезень
 • агент з організації обслуговування авіаперевезень
 • агент з розшуку вантажів та багажу
 • агент із замовлень населення на перевезення та інші.

Наші випускники можуть також працювати у споріднених організаціях і займати посади:

 • агент з організації туризму
 • менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності
 • менеджер (управитель) з туризму та інші.

Студенти мають можливість вибрати групу з англійською мовою навчання.
Навчання на англійській мові проводять викладачі, які мають відповідні сертифікати

Програма
«Організація авіаційних робіт і послуг»
275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

   Дана програма спрямована на формування професійних компетентностей в сферах:

 • організації авіаційних робіт в інтересах різних галузей економіки;
 • застосування технології авіаційних вантажних та пасажирських перевезень;
 • організації та технології виконання прикладних авіаційних робіт;
 • інженерно-технічного забезпечення транспортного процесу при здійсненні авіаційних робіт з патрулювання, пошуку та рятування, пожежогасіння;
 • вирішення фундаментальних інженерних завдань при виконанні аерофотознімальних робіт.

Освітня програма «Організація авіаційних робіт і послуг» не має аналогів серед закладів вищої освіти України щодо підготовки фахівців в сфері організації та технології авіаційних робіт і послуг.

Освітньо-професійна програма «Організація авіаційних робіт і послуг» орієнтована на підготовку персоналу для:

 • авіаційних підприємств, авіакомпаній та аерокосмічних агентств, які виконують широкий спектр авіаційних робіт та послуг на різних типах повітряних суден (як пілотованих ПС так і безпілотних ПС);
 • підприємств різних галузей економіки – замовників авіаційних робіт і послуг, апаратах міністерств і відомств, які користуються послугами авіації.

Профільні навчальні дисципліни
Освітньо-професійної програми
«Організація авіаційних робіт і послуг»

 • загальний курс транспорту
 • дослідження операцій на транспорті
 • види авіаційних робіт
 • авіаційна техніка та спецобладнання для виконання авіаційних робіт
 • експлуатація безпілотних авіаційних комплексів
 • льотна експлуатація безпілотних авіаційних комплексів
 • організаційне забезпечення прикладних авіаційних робіт
 • технологія виконання прикладних авіаційних робіт
 • авіаційні роботи з патрулювання пошуку та рятування
 • авіаційні роботи з надання медичної допомоги населенню
 • аерофотознімальні роботи
 • організація авіаційних робіт з пожежогасіння

 Спеціальність, яка має практичну спрямованість і дозволяє поєднати свою мрію про авіацію з базовою технічною освітою. Фахівець з організації авіаційних робіт і послуг підготовлений до: професійної діяльності в сфері надання авіаційних послуг підприємствам різних галузей економіки; раціонального підбору повітряних суден та безпілотних повітряних суден відповідно до виду авіаційних робіт; володінням технологіями виконання різних видів робіт та процедурами організації виробничого процесу; планування та нормування авіаційних робіт, вивчення ринку, укладення договорів, визначення тарифів тощо.

Мета освітньої програми полягає в підготовці фахівців, здатних використовувати набуті протягом навчання компетентності у професійній діяльності у сфері організації авіаційних робіт і послуг. Програма дає можливість здобувачам вищої освіти  бути затребуваними та конкурентоздатними на сучасних ринках праці, формує навики розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту з використанням теорій та методів сучасної науки та з врахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування та організації авіаційних робіт і послуг.

Випускники освітньої програми «Організація авіаційних робіт і послуг» підготовлені до роботи на посадах:

 • диспетчер з міжнародних перевезень
 • диспетчер служби перевезень
 • агент з організації обслуговування авіаперевезень
 • агент з приймання замовлень на квитки
 • агент із замовлень населення на перевезення
 • інженер з транспорту
 • інженер-дослідник

 Наші випускники можуть також працювати у споріднених організаціях й  займати посади:

 • агент з організації туризму
 • менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності
 • менеджер (управитель) з туризму.

 Студенти матимуть можливість закінчити курси підготовки зовнішніх пілотів безпілотних повітряних суден та по закінченню отримати відповідний сертифікат

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!

Контакти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Нас легко знайти

03058, Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1

Корпус 2, каб. 206

Телефон: +38(044) 406-78-41

web: http://ftml.nau.edu.ua/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…