20 травня 2024 року відбулося засідання Вченої ради ФТМЛ НАУ

Засідання Вченої ради
Факультету транспорту менеджменту і логістики
Національного авіаційного університету
від 20.05.2024 року

20 травня 2024 року відбулося засідання Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики Національного авіаційного університету.

Засідання Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики проведено в режимі online

На засіданні Вченої ради ФТМЛ розглянуто звіти про діяльність та перспективи розвитку кафедри вищої математики, кафедри організації авіаційних перевезень та кафедри логістики.

Вченою радою ФТМЛ затверджено стан науково-методичної роботи як задовільний, план підготовки рукописів навчальної літератури по факультету у 2023-2024 н.р. виконаний в повному обсязі. План-графік підвищення кваліфікації (стажування) НПП ФТМЛ у 2023-2024 н.р. виконаний в повному обсязі. Вченою радою ФТМЛ прийнято рішення про затвердження проєкту плану підвищення кваліфікації (стажування) НПП ФТМЛ на 2024-2025 н.р.

Вченою радою ФТМЛ розглянуто та затверджено Звіт про науково-дослідну роботу №99-2021/19.02 (кафедральна) Наукові засади створення та розвитку інфраструктури мультимодальних транспортно-логістичних кластерів як виконаний в повному обсязі.