Акредитація ОПП «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» ос «Бакалавр»

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти прийняло рішення щодо акредитації освітньої програми кафедри організації авіаційних робіт та послуг «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» (ідентифікатор у ЄДЕБО 40215, рівень вищої освіти – Бакалавр, галузь знань – 27 Транспорт, спеціальність – 275 Транспортні технології, спеціалізація – 275.04 на повітряному транспорті, тип – Освітньо-професійна) на 5 років до 01.07.2029 року (протокол № 10 (60) від 14.05.2024 р.).