Головне меню

Кафедри ФТМЛ

Рада роботодавців факультету транспорту, менеджменту і логістики

Рада роботодавців створена з метою сприяння забезпеченню високої якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти на основі комплексного співробітництва Національного Авіаційного Університету із зацікавленими підприємствами, організаціями та установами – провідними роботодавцями, шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, наукових, матеріальних, фінансових, корпоративних та інших ресурсів партнерів 

ухвалених на засіданні від 23 грудня 2021 року про рекомендації до складу Ради роботодавців НАУ.

Розпорядження про створення ради роботодавців факультету транспорту, менеджменту і логістики

Результати засідання ради роботодавців