Головне меню

Кафедри ФТМЛ

Рада роботодавців факультету транспорту, менеджменту і логістики

Рада роботодавців створена з метою сприяння забезпеченню високої якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти на основі комплексного співробітництва Національного Авіаційного Університету із зацікавленими підприємствами, організаціями та установами – провідними роботодавцями, шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, наукових, матеріальних, фінансових, корпоративних та інших ресурсів партнерів 

Розпорядження про введення в дію рішень Вченої ради ФТМЛ Національного авіаційного університету

ухвалених на засіданні від 23 грудня 2021 року про рекомендації до складу Ради роботодавців НАУ.