Меню кафедри

Кафедри ФТМЛ

Кафедра організації авіаційних робіт та послуг факультету транспорту, менеджменту і логістики НАУ

Сайт кафедри ОАРП  
https://oarp.nau.edu.ua/

ДОРОГІ ДРУЗІ!

 Кафедра організації авіаційних робіт та послуг здійснює підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами транспорту)» спеціалізації 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» за освітньо-професійними програмами: «Організація авіаційних робіт і послуг», «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» та «Мультимодальний транспорт і логістика». Дана спеціальність включена до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави. На кафедрі створені всі умови для цікавого, результативного, змістовного навчання та відпочинку студентів, оптимального розвитку їх творчих здібностей. 

Ефективна організація надання транспортних послуг та виконання авіаційних робіт, покращення якості транспортних процесів та наближення рівня обслуговування пасажирів до європейських стандартів є основними необхідними показниками діяльності транспортної галузі України на сучасному етапі.

Отримані професійні знання та навички в процесі навчання забезпечать випускникам освітнього ступеня бакалавр кваліфікацію: «Бакалавр з транспортних технологій (на повітряному транспорті)», випускникам освітнього ступеня магістр кваліфікацію «Магістр з транспортних технологій (на повітряному транспорті)».

Випускники кафедри працюють на керівних та інженерно-технічних посадах авіаційних підприємств, в транспортно-логістичних компаніях, різних комерційних структурах, проектних і науково-дослідних інститутах транспортної галузі, досягають значних висот у кар’єрному зростанні. Адже вони є конкурентоспроможними фахівцями та менеджерами-організаторами підприємств транспорту різних форм власності та масштабів діяльності:

  • здатні управляти функціонуванням транспортних систем та технологій, ланцюгами поставок та логістичними центрами, пасажирськими та вантажними перевезеннями;
  • здатні прогнозувати та управляти ризиками, що виникають при організації транспортування за різними технологіями, у процесах виконання авіаційних робіт та наданні сервісних послуг;
  • володіють нормативно-правовою базою у сфері регулювання транспортних послуг, виконання авіаційних робіт на території України та інших країн.

   Головною метою виховної роботи зі студентами на кафедрі є розвиток духовності, зміцнення моральних засад, виховання у молоді високих моральних якостей, підготовка гармонійно розвиненої, суспільно активної особистості, професійно грамотного, творчого фахівця, що поєднує в собі високі особистісні якості, професійну компетентність і фізичну досконалість.

   Кваліфікований науково-педагогічний персонал кафедри авіаційних робіт та послуг чекає вас, щоб разом з вами здійснити вашу крилату мрію!

Якщо Ви захоплюєтесь авіацією та сучасними транспортними технологіями, прагнете отримати сучасну і перспективну професію – тоді вам на борт Факультету транспорту, менеджменту і логістики до екіпажу кафедри

ОРГАНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ!

НАШ ДИПЛОМ – ЗАПОРУКА ВАШОГО УСПІХУ!

Добра і щастя вам, творчих злетів і перемог!

Разумова Катерина Миколаївна,
доктор економічних наук, професор