Меню Студента

Головне меню

Кафедри ФТМЛ

Коди доступу до Classroom

Відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ (із змінами), листа МОН «Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році» від 27.06.2020 №1/7035-22, з метою виконання Місії Університету і забезпечення права на освіту громадян в умовах правового режиму воєнного стану з мінімізацією загроз для життя і здоров’я здобувачів освіти та працівників та за погодженням з Первинною профспілковою організацією працівників Університету і Студентською радою, кафедрами Факультету транспорту, менеджменту і логістики, що забезпечують підготовку студентів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» денної форми навчання створено Classroom.

Надаємо перелік кодів доступу до класів: