Головне меню

Кафедри ФТМЛ

Спеціальності та освітньо-професійні програми факультету транспорту, менеджменту і логістики

Факультет транспорту, менеджменту та логістики здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями “Бакалавр”, “Магістр” та PhD “Доктор філософії”за спеціальностями та освітніми програмами 

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр

275 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

073 Менеджмент

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр

275 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

073 Менеджмент

Здобуття ступеня доктора філософії PhD за спеціальністю

275 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

На факультеті успішно реалізується англомовний проект, який надає можливість студентам здійснювати навчання англійською мовою, що дає можливість працевлаштування у міжнародних компаніях та проходити стажування в провідних закордонних університетах світу, у тому числі за програмами обміну студентів ERASMUS+, та приймати участь у програмах подвійних (двох) дипломів.

В рамках поліпшення  академічних зв’язків, розвитку спільних програм навчання та обміну студентами підписані угоди між кафедрами факультету та провідними університетами Польщі, такими як  Технічний університет «Лодзька Політехніка» та Міжнародний університет транспорту і логістики (м. Вроцлав).

Навчальний процес здійснюється висококваліфікованими викладачами, які постійно підвищують рівень кваліфікації.

Набір студентів на всі спеціальності Факультету транспорту, менеджменту і логістики (ФТМЛ) Національного авіаційного університету проводиться за освітньо-професійними програмами (ОПП).

Особливістю вступної компанії 2021 є те, що для вступу і на бюджетну, і на небюджетну форми навчання передбачено однаковий набір  сертифікатів ЗНО. Замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватися результати ЗНО з української мови і літератури (Додаток 4 до Умов вступу 2021). При вступі на освітній ступінь «бакалавр» дійсні сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Навчання за всіма спеціальностями може відбуватися по очній або заочній формі.

bussiness

Галузь знань: 27 Транспорт

Спеціальність: 275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

Освітньо-професійна програма: «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»

Освітній ступінь: бакалавр, магістр
Форма навчання: денна, заочна
Мова навчання: українська, англійська

Освітньо-професійна програма: «Організація перевезень та управління на транспорті (повітряному)»

Освітній ступінь: бакалавр, магістр
Форма навчання: денна, заочна
Мова навчання: українська, англійська

Освітньо-професійна програма: «Мультимодальний транспорт і логістика»

Освітній ступінь: бакалавр, магістр
Форма навчання: денна, заочна
Мова навчання: українська, англійська

Освітньо-професійна програма: «Організація авіаційних робіт і послуг»

Освітній ступінь: бакалавр, магістр
Форма навчання: денна, заочна
Мова навчання: українська, англійська

bussiness

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Освітній ступінь: бакалавр, магістр
Форма навчання: денна, заочна
Мова навчання: українська, англійська

ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ НАУ та ЄВРОСОЮЗУ

Освітньо-професійна програма: «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

Освітній ступінь: бакалавр, магістр
Форма навчання: денна, заочна
Мова навчання: українська

Освітньо-професійна програма: «Менеджмент авіакомпаній та аеропортів»

Освітній ступінь: бакалавр
Форма навчання: денна, заочна
Мова навчання: українська, англійська

 

Освітньо-професійна програма: «Логістика»

Освітній ступінь: бакалавр, магістр
Форма навчання: денна, заочна
Мова навчання: українська, англійська

 

Освітньо-професійна програма: «Авіаційна логістика»

Освітній ступінь: бакалавр
Форма навчання: денна, заочна
Мова навчання: українська, англійська

Освітньо-професійна програма: «Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання»

Освітній ступінь:  магістр
Форма навчання: денна, заочна
Мова навчання: українська, англійська