Меню Абітурієнта

Головне меню

Кафедри ФТМЛ

Вартість навчання на факультеті транспорту, менеджменту і логістики

Вартість підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
на 2022/2023 навчальний рік

Спеціальність 073 «Менеджмент»:

  • Очна (денна) форма навчання – 32 000 грн/рік.
  • Заочна форма навчання – 22 400 грн/рік.

Спеціальність 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»:

  • Очна (денна) форма навчання – 26 000 грн/рік.
  • Заочна форма навчання – 19 500 грн/рік.

Вартість підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
на 2022/2023 навчальний рік

 Спеціальність 073 «Менеджмент»:

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств:

  • ОПП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
  • ОПП «Менеджмент організації»

Логістика

  • ОПП «Логістика»
  • ОПП «Глобальна логістика»

Очна (денна) форма навчання – 37 000 грн/рік.
Заочна форма навчання – 27 750 грн/рік.

Спеціальність 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»:

Організація авіаційних перевезень:

  • ОПП «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)»

Організація авіаційних робіт та послуг

  • ОПП «Мультимодальний транспорт і логістика»
  • ОПП «Організація авіаційних робіт і послуг»
  • ОПП «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»

Очна (денна) форма навчання – 30 000 грн/рік.
Заочна форма навчання – 22 500 грн/рік.