Меню проекта Жана Моне

Головне меню

Кафедри ФТМЛ

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

МОДУЛЬ «ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА ЄС»

МОДУЛЬ «ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА ЄС» ПРОГРАМИ «ЕРАЗМУС+: ЖАН МОНЕ».
(Application No 619652-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE)

Мета проекту:  розробка і впровадження нових навчальних заходів та інструментів, спрямованих на створення, розповсюдження та набуття додаткових знань щодо транспортної політики ЄС, а також проведення наукових досліджень,  пов’язаних з вивченням умов та особливостей інтеграції транспортних систем України та ЄС.

Цілі проекту:

  • забезпечення студентів факультету транспорту, менеджменту і логістики НАУ додатковими знаннями та навичками щодо транспортної політики ЄС;
  • створення, поширення та накопичення нових знань з проблем інтеграції транспортних систем України та ЄС в умовах імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

 Результати проекту:

  • сприяння наближенню транспортної системи України до європейських стандартів;
  • стимулювання інтересу до європейського дискурсу щодо стратегій та цінностей європейської транспортної політики в українських академічних, ділових та громадських спільнотах.

Для досягнення цілей проекту заплановано такі заходи:

  •  створення та впровадження нового курсу «Транспортна політика ЄС» для бакалаврів 3-го року навчання;
  • створення та впровадження навчальних курсів для іноземних студентів англійською мовою;
  • проведення тренінгів для професійних груп;
  • створення навчального веб-середовища проекту на базі Google Apps;
  • проведення конференції, дебатів за круглим столом та публічних лекцій з досліджень ЄС в регіонах України;
  •  проведення наукових досліджень пов’язаних з вивченням проблем, умов та інструментів інтеграції транспортних систем України та ЄС.

Координатор проекту:  Кириленко О. М.

Тривалість проекту:   жовтень 2020р. – жовтень 2023р.

Діяльність фінансується Європейським Союзом. 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Команда проекта Katamaran

Координатор проекту, модульний лідер проекту та провідні фахівці та викладачі проекту

Оксана КИРИЛЕНКО

координатор проекту, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (e-mail: ons@ua.fm ; phone: (044) 406-76-47)

Олена ПАЛИВОДА

модульний лідер проекту, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (e-mail: palyvoda_olena@ukr.net)

Валентина НОВАК

андидат економічних наук, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (e-mail: novakv.nau@gmail.com )

Катерина РАЗУМОВА

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації авіаційних робіт та послуг (e-mail: krazum@ukr.net)

Марія ГРИГОРАК

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри логістики (e-mail: m_grigorak@ukr.net)

Лариса ЛИТВИНЕНКО

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (e-mail: LLLitvinenko@gmail.com )

Zenon ZAMIAR

проректор Міжнародного університету логістики та транспорту м. Вроцлав, професор (e-mail: zzamiar@msl.com.pl )