Меню проекта Жана Моне

Головне меню

Кафедри ФТМЛ

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Моніторинг проекту Жана Моне

Координатор проекту: Кириленко О. М.
Тривалість проекту: жовтень 2020р. - жовтень 2023р.

Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (Постанова КМУ від від 15.02.2002 №153) та з метою забезпечення поточного моніторингу міжнародної технічної допомоги команда проекту Модуля «Транспортна політика ЄС» подала до Міністерства освіти і науки України, звіти про здійснено роботу у рамках проекту програми Еразмус + напряму Жана Моне (завантажити). 

Студентські роботи

За результатами вивчення навчального модуля студентами були підготовлені самостійні підсумкові роботи

2021 рік

Викладачі факультету Транспорту, менеджменту і логістики проф. Кириленко О. М., проф. Паливода О. М., проф. Григорак М. Ю., проф. Разумова К. М. завершили викладання модуля «Транспортна політика ЄС» для студентів 3-го курсу ОПП: «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика». За результатами вивчення навчального модуля студентами були підготовлені самостійні підсумкові роботи за змістовими модулям: Європейська транспортна політика: стратегії, досягнення, виклики; Основи логістичної політики в країнах ЄС; Європейські стандарти розвитку повітряного транспорту; Розвиток транспортних та логістичних мереж в ЄС.

Кращі підсумкові роботи були представлені студентами Дигою А.(МО-317), Єлісеєвим О.(МО-317), Корнійчук А. (МО-317), Антонюк О. (МО-317), Карпач А. (МО-317), Ільєнком Б. (МО-325), Демус А. (ЛГ-320), Кузьменком А. (ЛГ-320): 

2022 рік

Завершився другий рік викладання Модуля «Транспортна політика ЄС», який здійснюється в рамках програми Єразмус+ напряму Жана Моне. Викладачі факультету Транспорту, менеджменту і логістики проф. Кириленко О. М., проф. Паливода О. М., проф. Разумова К. М. завершили викладання модуля «Транспортна політика ЄС» для студентів 3-го курсу ОПП: «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика», «Авіаційна логістика».

За результатами вивчення навчального модуля студентами були підготовлені самостійні підсумкові роботи за змістовими модулям: Європейська транспортна політика: стратегії, досягнення, виклики; Основи логістичної політики в країнах ЄС; Європейські стандарти розвитку повітряного транспорту; Розвиток транспортних та логістичних мереж в ЄС.

Кращі підсумкові роботи були представлені студентами: Анна Власенко (ЗД-305Б), Валерія Пономаренко (ЗД-305Б), Вікторія Щербатенко (ЗД-305Б), Віталіна Гринів (МО-307Б), Дмитро Панчук (ЛГ-310Б), Дмитро П’ясецький (ЛГ-309Б), Євгеній Маляр (ЛГ-310Б), Єлизавета Хлевитська (ЗД-305Б), Ігор Гуренко (ЗД-305Б), Катерина Данилейко (ЗД-305Б), Максим Мирончак (ЛГ-309Б), Микита Драч (ЛГ-310Б), Окана Шевчук (ЗД-307Б), Олександр Маланюк (АЛ-308Б), Анастасія Сачок (ЛГ-309Б), Сергій Басанець (ЛГ-309Б),  Назар Шимонюк (АЛ-308Б), Юлія Гач (МО-307Б). 

2023 рік

Завершився третій рік викладання Модуля «Транспортна політика ЄС», який здійснюється в рамках програми Єразмус+ напряму Жана Моне. Викладачі факультету Транспорту, менеджменту і логістики проф. Кириленко О. М., проф. Паливода О. М., проф. Разумова К. М. завершили викладання модуля «Транспортна політика ЄС» для студентів 3-го курсу ОПП: «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент авіакомпаній та авіапортів», «Логістика», «Авіаційна логістика».

За результатами вивчення навчального модуля студентами були підготовлені самостійні підсумкові роботи за змістовими модулям: Європейська транспортна політика: стратегії, досягнення, виклики; Основи логістичної політики в країнах ЄС; Європейські стандарти розвитку повітряного транспорту; Розвиток транспортних та логістичних мереж в ЄС.

Кращі підсумкові роботи були виконані студентами:

В рамках проекту «Транспортна політика ЄС» Модуля Жана Моне напряму Еразмус +, який реалізовувався в Національний авіаційний університет -НАУ Факультет транспорту, менеджменту і логістики НАУ на Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств ФТМЛ НАУ у період 2020-2023 рр., завершилося наукове дослідження на тему «ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА ЄС».
 
✅️Отримані результати дослідження містять практичні рекомендації щодо напрямів та інструментів державної політики України у галузі транспорту, імплементації стандартів ЄС функціонування вітчизняної транспортної системи, а також практичні розробки для підприємців щодо доцільних напрямів транспортного співробітництва, алгоритмів виходу на європейські ринки, пошуку європейських партнерів з урахуванням умов воєнного стану та активізації процесів європейської інтеграції.
 
✅️Впроваджено в освітній процес нові академічні курси лекцій:
📚 Транспортна політика ЄС (для 3–го курсу бакалаврів спеціальності «Менеджмент» денної та заочної форми навчання)
Оновлені академічні курси лекцій:
📚 Управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах європейської інтеграції (для 1–го курсу магістрів спеціальності «Менеджмент» денної та заочної форми навчання)
📚 Європейський бізнес (для 2–го курсу магістрів спеціальності «Менеджмент» денної та заочної форми навчання)
 
✅️Перелік результатів науково-дослідної роботи:
🟢 Розробка та видання 1 монографії учасниками проекту та публікація двох розділів у колективній закордонній монографії. (посилання
🟢 Розробка та видання 3 навчальних посібників. (посилання)
🟢 Публікація 4 статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або Scopus.
🟢 Публікація 5 статей у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України.
🟢 Публікація 1 статті у міжнародному виданні.
🟢 Публікація 14 тез доповідей на міжнародних конференціях.
🟢 Проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми менеджменту» Секція Менеджмент транспорту та логістики в умовах євроінтеграції: 28 жовтня 2022, м. Київ, НАУ. (посилання)  
🟢 Проведення круглого столу «Стратегії конкурентоспроможного розвитку транспортно-логістичних підприємств України в умовах імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС та воєнного стану» 18.05 2023. (посилання