Меню Студента

Головне меню

Кафедри ФТМЛ

Академічна доброчесність

У 2018 році в НАУ було затверджено більшість документів, які є необхідними для успішного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості.

ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТІ РЕГУЛЮЄТЬСЯ:

1. Положенням про виявлення та запобігання академічному плагіату в Національному авіаційному університеті, розробленим відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Закону України «Про авторське право і суміжні права» та Статуту Університету, затверджене на засіданні Вченої ради.

2. Порядком перевірки академічних та наукових текстів на плагіат.

3. Положенням про порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти

4. Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувача вищої освіти НАУ

5. Декларація про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічного, наукового, педагогічного працівника НАУ

приклад результату перевірки випускних робіт у 2021/2022 навчальному році

Переглянути Звіти про перевірку кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на наявність плагіату можна за посиланням 

https://nau.edu.ua/ua/menu/quality/akademichna-dobrochestnist/