Меню кафедри

Кафедри ФТМЛ

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств факультету транспорту, менеджменту і логістики

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Щиро дякую Вам, що зацікавились інформацією кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. На кафедрі створені всі умови для цікавого і змістовного навчання та відпочинку здобувачів вищої освіти, оптимального розвитку їх творчих здібностей.

Кваліфікований викладацький склад, наявність сучасних навчальних аудиторій, можливість залучення здобувачів вищої освіти до наукових досліджень, що виконуються на кафедрі, розвиток студентського самоврядування – все це дозволяє нашим випускникам стати конкурентноздатними фахівцями та організаторами сучасного виробництва.

Кафедра, яку я очолюю, здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за освітньо-професійними програмами:

      • Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
      • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
      • Менеджмент авіакомпаній та аеропортів

для багатьох країн світу за денною та заочною формами навчання. 

Магістри з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності можуть обіймати посади у закордонних фірмах, установах, спільних підприємствах та їх філіях в Україні. Вони є потенційними керівниками підприємств і організацій, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Здобувачі вищої освіти мають змогу отримувати підготовку за освітніми ступенями “Бакалавр” та “Магістр” в англомовних групах з повним вивченням усіх навчальних дисциплін англійською мовою.

Мирного неба нам усім, щастя і здоров’я, добра і удачі, творчих злетів і перемог!

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри 
Кириленко Оксана Миколаївна