Меню кафедри

Кафедри ФТМЛ

Міжнародна діяльність кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Активний розвиток міжнародної діяльності кафедри «Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств» (далі – кафедри)  зорієнтований на постійне підвищення якості надання освітніх послуг.

  Це завдання досягається шляхом як підвищення кваліфікації викладачів кафедри, так і  забезпеченням прямих контактів студентів кафедри з викладачами провідних зарубіжних університетів. З цією метою, на двох Освітніх програмах кафедри успішно функціонує англомовний проект та  активно розвиваються відносини в сфері академічного обміну та наукової діяльності з Республікою Польща (Польща), Португальською республікою (Португалія), Федеративною Республікою Німеччина (Німеччина) та Китайскою Народною Республикою (Китай).   

   У  2014 р. на кафедрі розпочато навчання англійською мовою за Освітньою програмою “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, а у 2020 р. – за Освітньою програмою “Менеджмент авіакомпаній та аеропортів”.

  Більшість викладачів кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств отримали сертифікати на право викладання англійською, закінчивши  курси підвищення кваліфікації з англійської мови. Частина науково-педагогічних працівників кафедри (проф. Кириленко О.М., проф. Разумова К.М., доц. Литвиненко Л.Л., доц. Данілова Е.І., доц. Передерій В.В.) отримали сертифікати загальноприйнятого європейського стандарту В2 (незалежний користувач з поглибленим рівнем знань).

  Студенти, які навчаються в англомовних групах, демонструють високий рівень знань з переважної більшості навчальних дисциплін, проявляють велику зацікавленість науковою роботою, беруть активну участь в міжнародних конференціях та програмах академічної міжнародної мобільності студентів, проходять стажування у вітчизняних і закордонних компаніях, підвищують свій рівень знань іноземних мов.

  Випускники англомовного проекту успішно працевлаштовані. Більша частина з них працює за фахом у престижних іноземних фірмах, зокрема: “Nordea Markets”,   “Sonoco  Poland  Packaging Services Sp. z o.o.”, “Whirlpool EMEA”, European Organization for the Safety of Air Navigation members.svg. (EUROCONTROL ) тощо.

  Студенти англомовних груп кафедри є активними учасниками міжнародної програми Подвійного диплому.  2 вересня 2014 року була підписана Угода між Національним авіаційним університетом та Технічним університетом «Лодзька Політехніка» щодо спільної програми навчання магістрів за спеціальністю «Менеджмент», освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», що забезпечує повністю безкоштовне навчання наших студентів у Польщі, укріплення академічних зв’язків, подальший розвиток спільних програм навчання та обміну студентами, у тому числі “ЕRASMUS +”.

  На сьогодні, 25 студентів вже пройшли навчання в Польщі та отримали дипломи Національного авіаційного університету (НАУ) та Технічного університету «Лодзька Політехніка».   

Диплом Технічного університету «Лодзька Політехніка», виданий студенту першого випуску англомовного проекту за Освітньою програмою “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, який навчався за програмою подвійного диплому (грудень 2016р.)

Викладачі кафедри (проф. Кириленко О.М., проф. Разумова К.М., проф.. Новак В.О., доц. Литвиненко Л.Л., доц. Данілова Е.І., доц. Передерій В.В. та доц. Білявський В.М.) пройшли стажування в Технічному університеті «Лодзька Політехніка», про що отримали відповідні сертифікати.

  В 2019 р. на кафедру завітали професори з Політехнічного інституту Лейрії (Mrs Susana Monteiro та Mrs Tania Santos) та  Політехнічного Університету Томар (Mr Celio Marques), які прибули до НАУ у рамках програми академічної мобільності Erasmus+ для обміну досвідом та формування нових професійних компетентностей.

На фото:робоча зустріч викладачів кафедр Національного авіаційного університету з колегами з Португалії

 Лектори з Португалії провели низку презентацій та інформаційних бесід з студентами та викладачами кафедри. Важливим аспектом їх роботи було узгодження питань щодо розширення видів академічної мобільності та посилення інших форм міжнародного співробітництва, в том числі, було підписано договір про академічну мобільність та стажування студентів і викладачів кафедри в Португалії.

  Також, кафедрою було укладено договір у 2019 р. з компанією Chongqing Lingluren Overseas Study Counseling Co., Ltd., який передбачає залучення китайських студентів на навчання на нашій кафедрі за ступенями бакалавра, магістра та аспіранта (здобувача рівня PhD).

  У 2019/2020 навчальному році  викладачі та студенти кафедри стали учасниками міжнародних наукових проектів, реалізованих провідними викладачами з Німеччини (робоча мова – англійська). Так, в рамках спільний взаємодії НАУ з  Німецьким фондом економіки та міжнародного співробітництва  «Senior experten service, GmbH» (SES), студенти кафедри отримали можливість навчання за наступними проектами:

І. У сфері маркетингового менеджменту та електронного бізнесу (Marketing Management and E-business).   Лектор проекту  ̶  професор Бременського університету (Німеччина)  Хартмут Веллердт  (Hartmut Wellerdt). Цей спільний проект проводився з 21.10.2019 р. по 09.11.2019 р.  відповідно до міжнародної угоди № 39-2019/UA-BP від 07.10.2019 між SES та НАУ. 

На фото: експерт SES Хартмут Веллердт, студенти та викладачі кафедри під час тренінгу

Під час цього візиту проф. Хартмут Веллердт провів робочі зустрічі з завідувачем кафедри проф. Кириленко О.М. та іншими викладачами кафедри, під час яких надав своє бачення щодо подальшої практики впровадження на кафедрі європейських підходів до навчального процесу.

  Професор Хартмут Веллердт  провів серію лекцій та семінарів з викладачами, аспірантами та студентами магістратури кафедри за тематичним напрямком «Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у сфері маркетингового менеджменту»,  в тому числі за такими темами: 

   1. Глобальні та мультинаціональні маркетингові стратегії.
   2. Сучасні тенденції електронного маркетингу.
   3. Стратегічний маркетинговий менеджмент.
   4. Маркетингові стратегії ціноутворення. 
   5. Стратегічний бренд менеджмент.
   6. Лідерство в організаціях. 

На фото: обговорення студентами та викладачами кафедри іноземного досвіду під час тренінгу експерта SES Хартмута Веллердта

  Крім того, Хартмут Веллердт провів відкриту лекцію для студентів та викладачів кафедри на базі Інституту новітніх технологій та лідерства НАУ. 

На фото: експерт SES Хартмут Веллердт під час його лекції 30.10.2019 р.
На фото: обговорення студентами та викладачами кафедри іноземного досвіду під час відкритої лекції експерта SES Хартмута Веллердта

ІІ.  У сфері маркетингового менеджменту та сучасних систем освіти (Marketing Management and Modern Education Systems).  Лектор проекту  ̶  професор «Вищої школи в Кайзерслаутерні»  (Німеччина) Берт Форшелен (Bert   Forschelen).  Цей спільний проект реалізовано з 03.02.2020р. по 21.02.2020р.  відповідно до міжнародної угоди від 17.12.2019р. №55-2019/UA-BP між SES  та НАУ.

Під час візиту Берта Форшелена проведено серію тренінгів для студентів та співробітників ФТМЛ НАУ та робочі зустрічі з завідувачем кафедри проф.  Кириленко О.М. та іншими викладачами за тематикою  проекту. 

На фото: експерт SES Берт Форшелен під час його лекції зі студентами кафедри

 Професор Берт Форшелен провів серію лекції та семінарів з викладачами, аспірантами та студентами магістратури кафедри за тематичним напрямком «Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у сфері стратегій міжнародного менеджменту та сучасних систем освіти»,  в тому числі за такими темами:

  1. Процеси навчання протягом усього життя як необхідність в стратегічному менеджменті.
  2. Стратегічний міжнародний менеджмент європейських організацій.
  3. Передові освітні концепції в управлінні бізнесом.
  4. Сучасні методи маркетингового менеджменту. 
На фото: експерт SES Берт Форшелен та викладачі кафедри

Влітку 2020 р. представники кафедри, студенти та аспіранти прийняли участь у спільній конференції, яка проводилась у форматі он-лайн з делегатами від Leibniz University Hannover, а також спільно з Інститутом новітніх технологій та лідерства НАУ та за участю кафедри  маркетингу  Факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА). 

На фото: представники кафедри під час онлайн-конференції з делегатами від Leibniz University Hannover

 Спікери конференції ознайомили присутніх викладачів та науковців зі шляхами пошуку та встановлення подальшого стратегічного партнерства з німецькими вищими навчальними закладами, а також з особливостями існуючих програм обміну у науковій та академічній сферах, які виконуються в Україні за сприянням DAAD та Erasmus+. 

На фото: Leibniz University Hannover

Під час он-лайн зустрічі були презентовані Університети, обговорені досягнення  навчального та науково-дослідницького потенціалів партнерів. 

На фото: дискусія викладачів та студентів кафедри з делегатами від Leibniz University Hannover

Учасники конференції узгодили пріоритети в проведенні подальших досліджень з Leibniz University Hannover з менеджменту, маркетингу та підприємництва. Досягнуто домовленості про налагодження тісної співпраці, в тому числі з академічного обміну  студентами.

  У 2019/2020 навчальному році  кафедрою отримано міжнародний грант напрямку Жана Моне в рамках програми Європейського Союзу Erasmus+. Метою проекту «Транспортна політика ЄС» (координатор проекту –  проф. Кириленко О.М.) є розробка та впровадження нової навчальної дисципліни «Транспортна політика ЄС», яка буде запропонована бакалаврам факультету Транспорту, менеджменту і логістики  українською та англійською мовами.

  У рамках проекту будуть здійснюватися дослідження, пов’язані з вивченням умов та розробкою інструментів для поглиблення інтеграції транспортних систем України та ЄС. Також в НАУ буде проведено низку заходів для викладачів та студентів, зокрема, науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми управління в умовах інтеграції до ЄС», круглий стіл «Стратегії конкурентоспроможного розвитку транспортних та логістичних підприємств України в умовах імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС», публічні лекції для студентів коледжів «Європейська економічна інтеграція: перспективи розвитку транспорту та логістики в Україні» та інші.

Кафедра і далі продовжує активно залучити своїх викладачів, аспірантів та студентів до міжнародного наукового та навчального обміну з провідними університетами  Португалії, Польщі, Грузії, Китаю та  Німеччини, в тому числі, в межах програми академічного обміну «Еразмус+»  та академічних програм  Німецької служби академічних обмінів (DAAD).