Меню кафедри

Кафедри ФТМЛ

Наукова робота кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Основні напрями наукових досліджень
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

Впровадження наукових робіт
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств у виробництво

Впроваджено в діяльність авіакомпаній України (Акти впровадження за 2006р., 2009р., 2015р.):

  • механізм оцінки якості інвестиційної діяльності;
  • методику оцінки економічної ефективності діяльності авіатранспортного підприємства;
  • механізм взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності авіаційного транспорту;
  • методику оцінки економічної ефективності інноваційних впроваджень в діяльність авіапідприємств.

 

Впроваджено в діяльність Державної авіаційної служби України (Довідка № 2.18 – 2791 від 13.01.2014 р.):

  • кількісно-ситуативний метод формування стратегій інноваційного розвитку країн з метою зміцнення економічної безпеки суб’єктів міжнародного підприємництва

 

Впроваджено в діяльність Державного підприємства «Завод 410 ЦА» (Довідка №780 від 13.03.14 р.):

  • модель оцінки ефективності системи маркетингової міжнародної підприємницької безпеки;
  • механізм управління конкурентними позиціями суб’єкта міжнародного бізнесу з метою просування, обороту й споживання готової продукції авіапідприємствами.

 

4. Впроваджено в діяльність Міжнародного аеропорту (Акт впровадження від 14.04.2014 р.):

  • функціональний механізм управління ціновим рівнем в межах конкурентно-цінового простору;
  • модель підвищення міжнародної економічної безпеки шляхом інноваційного розвитку міжнародного підприємництва.

 

5. Впроваджено в діяльність Українського авіаційного сервісного центру (Акт впровадження від 16.02.2015 р.):

  • методологію встановлення оптимального рівня ціни в умовах цільового ринку.

 

6. Впроваджено в діяльність Державного авіабудівного концерну «Антонов» (Довідка № 19/1798 від 27.02.15 р.):

  • методологію встановлення оптимального рівня ціни на продукцію авіапідприємства при розробці нових зразків авіаційної техніки;
  • модель оцінки ефективності управління маркетинговою міжнародною підприємницькою безпекою.

 

7. Впроваджено в діяльність Комерційних Банків (Акти впровадження за 2010р., 2014р., 2016р.):

  • методику управління ризиками забезпечення кредиту;
  • алгоритм взаємодії і підприємства в системі заставних відносин;
  • систему комплексного управління ризиками банку;
  • програму мінімізації кредитних ризиків.

 

8. Впроваджено в діяльність Міністерства оборони України (Акт впровадження Міністерства оборони України від 02.09.2010р.):

  • методику оптимізації економічних витрат для забезпечення обороноздатності країни.

9. Впроваджено в діяльність ПАТ “Укрзалізниці” (Акти впровадження за 2012, 2015, 2016, 2017 роки):

  • пропозиції щодо принципів розмежування вантажного і пасажирського рухів, спеціалізації основних напрямків;
  • визначення перспектив розвитку, аналіз існуючого стану господарства перевезень та розробка заходів з розвитку господарства перевезень на період до 2020 року;
  • результати аналізу технічного та технологічного стану пасажирського господарства;
  • методику економічно обґрунтованих тарифів на залізничному транспорті.

Підручники та навчальні посібники науково-педагогічного персоналу
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
( з грифом Міністерства освіти і науки України)

ПІДРУЧНИКИ

 • Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Ільєнко О.В. Менеджмент. Підручник. – 2-ге вид. – К.: Кондор-Видавництво, 2012.– 758 с.
 • Новак В.О., Мостенська Т.Л., Гуріна Г.С., Луцький М.Г. Ільєнко О.В. Зовнішньоекономічна діяльність. Підручник. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 494 с.
 • Новак В.О., Мостенська Т.Л., Ільєнко О.В. Організаційна поведінка. Підручник. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 498с.
 • V. Novak, T. Mostenska, O.Ilienko, E. Danilova. Organizational Behavior. Textbook..- К.: Condor-Publishing house, 2016. – 478с.
 • Stankiewich-Mroz A. Foreign economic activity of enterprises: Textbook / A. Stankiewich-Mroz, V. Perederii, V. Novak, O. Ilienko, S. Petrovska, O.Kyrylenko, G. Gurina, E. Danilova, K. Razumova, L. Lytvynenko. –  Lodz: Lodz university of technology press, 2018. – 145 p.
 • Lytvynenko L.  International Economic Relations: Textbook / L. Lytvynenko, S. Lytvynenko. – К.: Publishing House “Condor”, 2018. – 248 p.
 • Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г. Корпоративне управління. Підручник. – 2-е вид. – К.: Каравелла, 2012. – 400 с.
 • Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Міненко М.А. Менеджмент. Підручник.- К.: Сузір’я, 2007.- 690с.
 • Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л., Новак В.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності.- Підручник.- К.: Сузір’я, 2007.- 425с.
 • Новак В.О., Симоненко Ю.Г., Бондар В.П., Матвєєв В.В. Інформаційні системи в менеджменті. – Підручник.- К.: Сузір’я, 2007.- 616с.
 • Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г. Корпоративне управління. – Підручник. – К.: Сузір’я, 2007.- 436с.
 • Новак В.О., Матвєєв В.В., Бондар В.П., Карпенко М.О. Інформаційні системи в менеджменті. – Підручник. – 2-ге вид. К.: Каравела, 2011.- 536с.
 • Паливода О. М., Ігнатьєва І. А., Янковий Р. В. Менеджмент організацій (малого та середнього бізнесу): підручник. Київ: КНУТД, 2014. 360 с.
 • Організація сервісної діяльності. Частина І: Підручник / І. С. Гращенко, Я. В. Лісун, В. В. Хмурова. – К.: КНУТД, 2015. – 410 с.
 • Організація сервісної діяльності. Частина ІІ: Підручник / І. С. Гращенко,Я. В. Лісун, В. В. Хмурова. – К.: КНУТД, 2015. – 404 с.
 • Організація сервісної діяльності частина І/ Підручник/ Гращенко І.С., Лісун Я.В., Хмурова В.В.-К.: КНУТД, 2011, – 409 с. (гриф університету протокол №11 від 22.06.2011)
 • Організація сервісної діяльності частина І/ Підручник/ Гращенко І.С., Лісун Я.В., Хмурова В.В.- К.:КНУТД, 2012.- 404 с. (гриф університетупротокол №4 від 28.12.2011)
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / За заг. ред. І.М. Сотник, Л.М. Таранюка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2018. – 572 с. (Харчишина О.В., Бурлакова І. Б. Розділ 21. Організаційна культура і етика в підприємництві. – С. 511-531

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 • Новак В.О. Основи теорії управління. Навчальний посібник.- К.: НАУ, 2003. – 236 с.
 • Родченко В.В., Новак В.О. Менеджмент.- Навчальний посібник.- К.: НАУ, 2003. – 400с.
 • Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту. – Навчальний посібник, К.: Кондор, 2006 – 462с.
 • Ільєнко О.В., Катерна О.К. Геологістика. Навчальний посібник. – К. : Кондор-Вид-во, 2013. – 284 с
 • Григорак М.Ю., Карпунь О.В., Катерна О.К., Молчанова К.М. Логістика постачання, виробництва і дистрибуції. Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2017 – 364 с.

НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ

 • Кириленко О.М. Теорія і методологія формування техніко-економічного потенціалу малодіяльних дільниць залізничного транспорту: [монографія] / О.М. Кириленко. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 304 с.
 • Разумова К.М. Системний економічний аналіз у менеджменті пасажирських перевезень. Монографія / К.М. Разумова – Київ: Кондор-Видавництво, 2014. – 239 с.
 • Паливода О.М. Організаційно-управлінські засади інноваційного розвитку  промисловості  на  основі  мережевих  структур: теорія,  методологія,  практика :  монографія.  –  Київ  :  Кондор-видавництво,  2017.  –  360  с.
 • Гуріна Г.С. Експортний потенціал авіаційного комплексу України: теорія, методологія , розвиток.
 • Новак В.О., Гордієнко І.В., Катерна О.К., Матвєєв В.В., Ільєнко О.В. Взаємодія аеропорту з транспортними підприємствами: організація та управління. Монографія – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 277с.
 • Марченко В.М., Новак В.О., Лотоцька С.В., Матвєєв В.В., Данилова Е.І. Економічна стійкість авіакомпанії: форми та методи забезпечення. Монографія – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 277с.
 • Литвиненко Л.Л. Механізми адаптації авіакомпаній до глобальних ринків пасажирських та вантажних перевезень: монографія. – Л.Л. Литвиненко, С.Л. Литвиненко. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 300 с.
 • Інноваційна логістика: концепції, моделі, механізми. Монографія. За ред. Григорак М.Ю., Савченко Л.В. – К.: Логос, 2015. – С. 190 – 215.
 • Мостенська Т.Л., Новак В.О., Марченко В.М., Печериця Ю.В., Гуріна Г.С. Стратегічний аналіз виноробних підприємств: орієнтири та конкурентна позиція. Монографія – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 343с.
 • Гращенко І.С. Розділ колективної монографії: 4 п 4.1. «Сучасний стан інвестиційно-інноваційної діяльності в легкій промисловості України»// Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку / О.І.Волков, Ю.В.Гончаров, В.І.Бокій та ін.; за ред. О.І. Волкова та Ю.В. Гончарова – К.: Т-во «Знання» України, 2009. – 391 с., С. 199-212.
 • Гращенко І.С. Розділ колективної монографії: 5 п 5.4. «Розроблення технологій адаптивного управління інноваційними змінами та трансформаціями»// Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін: Монографія / за заг. Ред. д.е.н. І.А.Ігнатьєвої, д.е.н. В.В.Микитенко. – Київ, РВПС України НАН України і КНУТД МОН України, Вид-во ПП Вишнемирський В.С., 2010. – 694 с., С. 437-468.
 • Остапенко Т.Г. Економічні та соціальні перспективи децентралізації в Україні, Умови економічної та технологічної децентралізації в Україні в контексті розвитку наноекономіки в умовах глобалізації / Т.Г. Остапенко; під заг. ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич. – Дніпропетровськ: НГУ, 2016. – С. 208-230.
 • Остапенко Т.Г. Проблеми розвитку вітчизняного менеджменту домогосподарств як провідна ланка формування глобальних ринків нано-технологій, Актуальні проблеми соціально-орієнтованої економіки / Т.Г. Остапенко, за ред. В.В. Прохорової. – Х.: Смугаста типографія, 2017. – С. 120-136.
 • Гращенко І.С. Формування адаптивної системи забезпечення енергоефективності функціонування суб’єктів господарювання реального сектору економіки України Розділи: 1.2 – Досвід активізації інноваційних процесів в межах виробничо-економічних систем. 3.1 – Формування адаптивної системи управління інноваційними процесами на підприємствах (концепція прискорених циклів). 3.2 – Інструментарій оптимізації виробничо-господарських відносин в контексті реалізації технологій упередження ризиків і загроз енергоефективності.//Монографія/за заг. ред. І.М. Грищенко, І.А. Ігнатьєва. / Київ Видавництво «Кафедра», 2012, с.304
 • Гращенко І.С. Розробка методичного підходу з формування проектів інвестиційних бізнес-планів розвитку підприємств легкої промисловості з урахуванням орієнтирів структурно-інноваційної політики: Монографія / за заг. ред. д.е.н. І.А. Ігнатьєва. – Київ, КНУТД , 2014. – 600 с.
 • Grashchenko I. Tendencies of innovation development of industrial enterprises of Ukraine: the cluster approach: [monograph] / I. Grashchenko, О. Palyvoda // Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses. – Riga, “Landmark” SIA, 2016. – P. 160-168.
 • Grashchenko I. History and the present of entrepreneurial activity / I. Grashchenko, V. Khmurova, S. Krasnyuk // National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – P. 81-104.
 • Hraschchenko I. Problems of European integration: [monograph] / I. Hraschchenko, S. Krasniuk // Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects. – Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola (ISMA University, Riga, Latvia), 2017. – P. 94-104.
 • Катерна О.К. Логістичні технології та рішення в управлінні потоками в аеропортах: [монографія] / О.К. Катерна; за ред. М.Ю. Григорак та Л.В. Савченко // Логістичні концепції розвитку аеропортів. – К.: Логос, 2017. – 384 с. – С. 60-114.
 • Литвиненко Л.Л. Механізми адаптації авіакомпаній до глобальних ринків пасажирських та вантажних перевезень: [монографія] / Л.Л. Литвиненко, С.Л. Литвиненко. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 300 с.
 • Ostapenco T.H. Household management as a main link of nano-technologies global markets forming: [monograph] / T.H. Ostapenco // Innovation in Education and Economy Association 1901 “SEPIKE”. Social Education Project of Improving Knowledge in Economics. – Norderstedt, Deutschland; Poitiers, France, 2017. – P. 107-117.
 • Pryschepa N.P. Modern trends in self-management and self-regulation in advertising in Ukraine: [monograph] / L.V. Serdechna, S.F. Smerichevskiy, N.P. Pryschepa // Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. – К.: КНЕУ, 2018. – С. 139-151.