Наука факультету

Головне меню

Кафедри ФТМЛ

Наукова робота науково-педагогічних працівників факультету транспорту, менеджменту і логістики

Наукова робота науково-педагогічних працівників факультету транспорту, менеджменту і логістики НАУ представлена такими формами діяльності:

  • написання наукових статей у фахових журналах;
  • участь у наукових та науково-практичних конференціях (виступи, публікація тез, участь у дискусіях);
  • організації проведення наукових заходів – круглих столів, зустрічей, семінарів, обговорень;
  • участь у науково-дослідних роботах;
  • участь у міжнародних проектах;
  • консультативна робота зі студентами під час написання тез та статей за фахом;
  • виконання дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук;
  • керівництво аспірантами (докторами філософії) та докторами наук;
  • інше. 

Кафедральні конференції

Кафедри факультету щорічно організовують та проводять наукові та науково-практичні конференції. Активна праця із залучення українських та зарубіжних колег до участі у заходах відображена у численній кількості збірників матеріалів конференцій факультету.

Кафедра організації авіаційних перевезень

Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми організації авіаційних, мультимодальних перевезень та застосування авіації в галузях економіки»

Місяць проведення кожного року: Листопад 
Відповідальні особи: Шевчук Д.О., Висоцька І.І.

  • котактний телефон: 044 406-70-94
  • E-Mail: koap@nau.edu.ua 

 Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів,
докторантів та молодих учених
«Інноваційні транспортні технології та транспортні системи»

Місяць проведення кожного року: Квітень 
Відповідальні особи: Шевчук Д.О., Мединський Д.В.

  • котактний телефон: 044 406-70-94
  • E-Mail: koap@nau.edu.ua 

Кафедра організації авіаційних робіт та послуг

Міжнародна науково-практична конференція
«Інновації в сфері розвитку транспортних технологій» 

Місяць проведення кожного року: Листопад 
Відповідальні особи: Янчук Марина Борисівна 

  • котактний телефон: 044 406-78-41
  • E-Mail: mega-luc@ukr.net

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Міжнародна науково-практична конференція
« » 

Місяць проведення кожного року:  
Відповідальні особи:   

  • котактний телефон:  
  • E-Mail:  

Кафедра логістики

Міжнародна науковопрактична конференція
«Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах
глобального конкурентного середовища»

Місяць проведення кожного року:  Жовтень
Відповідальні особи:  Молчанова Катерина Михайлівна
 – телефон 063 106 50 06
Савченко Лідія Володимирівна
 – телефон 067 932 15 69

  • E-Mail:  logconference@ukr.net 

Науково-дослідна робота (по кафедрам)

Науково-педагогічні працівники кафедр та студенти факультету приймають активну участь у науково-дослідних роботах. Результати цих робіт активно впроваджуються у навчальний процес, а також публікуються у фахових виданнях,  у журналах та матеріалах конференцій, які індексуються у НМБ Scopus, Web of Science, монографіях, статтях навчальних посібниках та підручниках. 

Наукометричні показники (по кафедрам)

 Науково-педагогічні працівники кафедр ФТМЛ приділяють значну увагу візуалізації власного внеску в науку за допомогою створення та систематичної роботи з профілями у наукометричних базах – Scopus, Web of Science, Google Scholar. Аналіз власних показників та порівняння їх з профілями ведучих науковців обраного напрямку дозволяють активізувати власні дослідження, залучати колег до колективної роботи, обирати профільні журнали та конференції, що допоможуть найкраще та найшвидше донести свої наукові дослідження до широкого загалу науковців України та світу.