Наука факультету

Головне меню

Кафедри ФТМЛ

Наукова робота аспірантів факультету транспорту, менеджменту і логістики

На факультеті транспорту, менеджменту і логістики НАУ ведеться робота з підготовки науково-педагогічних та професійних кадрів найвищої кваліфікації. Наукові керівники та консультанти ФТМЛ здійснюють підготовку кандидатів наук (докторів філософії) та докторів наук за спеціальностями:

    • «Транспортні технології»;
    • «Економіка»;
    • «Маркетинг» та інші.
інформація станом на 2020 рік

Кафедра організації авіаційних перевезень

Кафедра організації авіаційних робіт та послуг

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Кафедра логістики

Кафедра вищої математики