Наука факультету

Головне меню

Кафедри ФТМЛ

Наукова робота студентів факультету транспорту, менеджменту і логістики

інформація станом на 2020 рік

Студентська конференція "Політ"

Факультет транспорту, менеджменту і логістики Національного авіаційного університету запрошує здобувачів вищої освіти та молодих учених вітчизняних та закордонних ЗВО, наукових організацій та установ взяти участь у роботі ХXІІ Міжнародної науково-практичної конференції “ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ” за секціями:

 1. Прикладна математика (Голова секції – доктор технічних наук, завідувач кафедри Ластівка Іван Олексійович, секретарі секції – кандидат педагогічних наук, доцент Трофименко Вікторія Ігорівна (тел.: 0962808016), та кандидат фізико-математичних наук, доцент Репета Віктор Кузьмич)
 2. Організація перевезень і управління на транспорті (Голова секції – доктор технічних наук, завідувач кафедри Шевчук Дмитро Олегович, секретар секції – асистент Чередниченко Константин (тел.: 0930417276))
 3. Транспортні технології та сервіс (Голова секції – доктор економічних наук, завідувач кафедри Разумова Катерина Миколаївна, секретар секції – доктор економічних наук, доцент Огієнко Альона Володимирівна (тел.: 0938477774))
 4. Менеджмент (Голова секції – доктор економічних наук. завідувач кафедри Кириленко Оксана Миколаївна, секретар секції – кандидат економічних наук, доцент Новікова Наталія Миколаївна (тел.: 0678114932))
 5. Логістика (Голова секції – кандидат економічних наук, завідувач кафедри Матвєєв Вячеслав Васильович, секретар секції – кандидат економічних наук, доцент Суворова Ірина Миколаївна (тел.: 0675202758))

Відповідальна на факультеті за проведення засідань секцій конференції  Новікова Наталя Миколаївна (к.е.н., доцент кафедри МЗЕДП), тел 0678114932, novikovanay@ukr.net

ПРОГРАМА ХХI Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ»

Гуртки факультету транспорту, менеджменту і логістики НАУ (по кафедрам)

Метою діяльності гуртків ФТМЛ НАУ є реалізація навчального і творчого потенціалу талановитих та активних студентів кафедр факультету з найбільш актуальних напрямків розвитку транспортних технологій та менеджменту.

 кафедра ВМ:  матеріал у розробці

 кафедра ОАП: (на базі Інституту новітніх технологій та лідерства).

Усього проходять навчання 21 студент  кафедри ОАП в Інституті новітніх технологій лідерства:

 • «Інтелектуальні методи діагностування складних систем», керівник – зав. каф. ОАП, д.т.н., с.н.с. Шевчук Д.О., склад групи: Мандрик О.П., Гармаш Т.О., Гаєнко І.В.;
 • «Системні методи керування динамічними системами в умовах невизначеності», керівник – д.т.н.,  професор Казак В.М., склад групи: Виговський С.М., Майбородін Г.Г., Панчук В.В.;
 • «Математичні методи і процеси моделювання складних транспортних систем», керівник – к.ф.-м.н., доц. Коновалюк В.С., склад групи: Болдирєва М. (ОП-403Ба), Довга А. (ОП-102 Ма), Симоненко В. (ОП-102 Ма);
 • «Авіабізнес сьогодні: проблеми та перспективи», керівник, к.е.н., доц. Висоцька І.І., склад групи: Абражан К. (ОП-201Б), Гомма А. (ОП-201Б), Поповка С. (ОП-202 Ба), Антонець О. (ОП-202 Ба);
 • «Злітна смуга», керівник – к.е.н., доц. Дерев’янко Т.А., склад групи: Мельник А. (ОП-301Б), Нєвєрова Н. (ОП-401Б), Степаненко Д. (ОП-401Б), Євтушенко О. (ОП-401Б);
 • «Удосконалення організації і управління авіаційних перевезень», керівник – к.е.н., доцент Шевченко Ю.В., склад групи: Бортнік Ю. (ОП-202 Ба), Догонова К. (ОП-202 Ба), Айрапетян А. (ОП-303 Ба), Нестеров О. (ОП-102 Ма).

 Інформація про гуртки, що діють на кафедрі організації авіаційних робіт та послуг (2020-2021 н.р.)

 Інформація про гуртки, що діють на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2020-2021 н.р.)

 Інформація про гуртки, що діють на кафедрі логістики (2020-2021 н.р.)

Наукові праці студентів ФТМЛ НАУ (по кафедрам)

Наукова робота студентів ФТМЛ НАУ має відображення в участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях, написанні наукових статей та тез. Студенти факультету реалізують свої наукові здібності як при роботі з науковими керівниками (викладачами кафедр факультету), так і самостійно.

Праці студентів кафедри організації авіаційних перевезень

Праці студентів кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Праці студентів кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Праці студентів кафедри логістики

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Студенти ФТМЛ НАУ активно приймають участь у І та ІІ турах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, а також в інших університетських та міжнародних конкурсах за фахом.

Спеціальності Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, за якими проводиться робота: 

  • «Транспортні технології (за видами)»;
  • «Транспортні системи. Логістика»;
  • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;
  • «Менеджмент організацій»;
  • «Управління проектами і програмами»;
  • «Автомобільний транспорт» та інші.

Щорічно пишаємося переможцями! 

Переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (кафедра логістика, 2019-2020 рр)

Олімпіади

 Для підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої праці на факультеті ведеться робота зі студентами для участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах за спеціальностіями: 

  • «Математика»;
  • «Логістика»;
  • «Транспортні технології» та інші.  

Переможці ІІ туру студентської Олімпіади (кафедра організації авіаційних перевезень, 2019-2020 рр)

Інші заходи

 Кафедри факультету активно залучають студентів до участі у наукових заходах як університетського, так і державного рівня – наукових дебатах, науково-творчих конкурсах, круглих столах, марафонах та ін. При організації заходів студенти приймають безпосередню участь у підготовці, проведенні та підведенні підсумків роботи, що збільшує їх мотивацію та навчає відповідальності та колективній роботі.  

Участь студентів та молодих учених кафедри логістики в конкурсах (кафедра логістики, 1 семестр 2020-2021 н.р.)