Меню проекта Жана Моне

Головне меню

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Модуль «Транспортна політика ЄС»
програми «Еразмус+: Жан Моне»

Координатор проекту: Кириленко О. М.
Тривалість проекту: жовтень 2020р. - жовтень 2023р.

Цілі проекту:

 • озброєння студентів факультету транспорту, менеджменту і логістики НАУ додатковими знаннями та професійними навичками щодо транспортної політики ЄС;
 • створення, поширення та накопичення нових знань з проблем інтеграції транспортних систем України та ЄС в умовах імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

ТЕМАТИЧНІ КУРСИ

ЗМІСТ МОДУЛЯ «ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА ЄС» 

І. Європейська транспортна політика: стратегії, досягнення, виклики
(10 год. проф. Разумова К. М.)

Тема 1. Особливості розвитку транспортної політики ЄС (лекція).
Тема 2. Еколого-економічні аспекти транспортної політики ЄС (лекція).
Тема 3. Транспорт Європи (семінар).
Тема 4. Оцінка конкурентних переваг транспорту ЄС (семінар).
Тема 5. Транспортна політика ЄС: проблеми та перспективи розвитку (семінар).

ІІ. Основи логістичної політики в країнах ЄС
(10 год. проф. Григорак М. Ю.)

Тема 6. Тенденції розвитку логістики в ЄС. Форми інтеграції України та ЄС у логістичній галузі (лекція).
Тема 7. Розумна логістична інфраструктура та проекти цифрової логістики ЄС (лекція).
Тема 8. Дидактична дискусія: стандартизація логістичних послуг та сертифікація компетентностілогістичного персоналу (семінар).
Тема 9. Інтегровані моделі українських та європейських постачальників логістики (семінар).
Тема 10. Логістична гра: Вибір постачальника логістики та планування маршрутів доставки товарів з ЄС(семінар).

ІІІ. Європейські стандарти розвитку повітряного транспорту
(10 год. проф. Кириленко О. М.)

Тема 11. Стратегія розвитку повітряного транспорту ЄС (лекція).
Тема 12. Єдине європейське небо (SES): можливості та ризики для України (лекція).
Тема 13. Європейські стандарти та моделі функціонування європейських аеропортів (семінар).
Тема 14. Вплив пандемії COVID-19 на повітряний транспорт ЄС (семінар).
Тема 15. Перспективи розвитку повітряного транспорту Європейського Союзу (семінар).

ІV. Розвиток транспортних та логістичних мереж в ЄС
(10 год. проф. Паливода О. М.)

Тема 16. Транспортно-логістичні кластери ЄС: сутність, види, умови створення та бар’єри для розвитку(лекція).
Тема 17. Сучасна кластерна політика ЄС: інструменти для дії (лекція).
Тема 18. Закономірності побудови та функціонування кластерних організацій у країнах ЄС (семінар).
Тема 19. Аналіз кейсів успішного досвіду транспортно-логістичних мереж ЄС (семінар).
Тема 20. Дискусія щодо можливостей адаптації стандартів кластерної політики ЄС в Україні (семінар).

ТЕМАТИЧНІ КУРСИ

ЗМІСТ ТРЕНІНГУ «СТРАТЕГІЇ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС»
(10 год. доц. Литвиненко Л. Л., англійською мовою)

1. Транспортна політика як один з ключових чинників сталого розвитку Єдиного ринку ЄС.
2. Стратегії, пріоритети, виклики та рішення у транспортному секторі ЄС.
3. Європейські транспортно-логістичні кластери.
4. Перспективи та проблеми впровадження транспортних стратегій ЄС.
5. Стратегії інтеграції вітчизняних транспортних підприємств на ринки ЄС.

ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ МОДУЛЯ
«ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА ЄС»
ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ВАС

конкурентними перевагами на ринку праці

після вивчення Модуля «Транспортна політика ЄС» за програмою Еразмус+ напрямуЖана Моне кожен слухач отримає Сертифікат, що буде засвідчувати набуття нимдодаткових компетенцій у сфері функціонування європейського транспорту талогістики.

вміннями

 • формувати стратегії та моделі співпраці з європейськими партнерами у сферітранспорту та логістики
 • аналізувати можливості та загрози
  партнерської взаємодії українських таєвропейських компаній у сфері транспорту та логістики
 • приймати рішення щодо вибору постачальника логістики та плануваннямаршрутів доставки товарів з ЄС
 • ідентифікувати і оцінювати існуючі та потенційні транспортно-логістичнікластери.

знаннями

 • сучасної кластерної політики ЄС
 • стратегій транспортної політики ЄС
 • стратегій інтеграції вітчизняних транспортних підприємств на ринки ЄС
 • європейських стандартів у галузі авіаційного транспорту та логістики
 • форм інтеграції України та ЄС у транспортно-логістичній галузі
 • закономірностей та принципів формування і функціонування
  транспортно-логістичних мереж