Меню кафедри

Кафедри ФТМЛ

Історія кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Кафедра організації авіаційних робіт та послуг створена у 2006 році (згідно наказу ректора №169/09 від 09.10.2006 р.) на базі кафедри авіаційних перевезень у зв’язку із зростанням попиту на фахівців в галузі авіації спецпризначення. 

Очолив кафедру кандидат технічних наук, доцент 
Матійчик Михайло Петрович

На теперішній час Михайло Петрович Матійчик є директором науково-виробничого центру НАУ «Віраж», який займається розробками та промисловим серійним виробництвом сучасної конкурентоспроможної безпілотної авіаційної техніки. 

З жовтня 2011 року до серпня 2017 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України та Заслужений діяч науки і техніки України Мнацаканов Рудольф Георгійович. 

З липня 2018 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор «Почесний професор» Академії цивільної авіації Рева Олексій Миколайович. 

З 5 квітня 2019 року завідувачем кафедри призначено доктора економічних наук, професора Разумову Катерину Миколаївну

МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КАФЕДРИ

Кафедра організації авіаційних робіт та послуг створена у 2006 році на базі кафедри організації авіаційних робіт та послуг (згідно наказу ректора №169/09 від 09.10.2006 р.). Обґрунтування необхідності у створенні та розвитку кафедри організації авіаційних робіт та послуг, полягало на факті зростання попиту на фахівців в галузі авіації спецпризначення.

Кафедра організації авіаційних робіт та послуг продовжує розвивати кращі традиції з методики викладання на факультеті транспорту, менеджменту і логістики, чітко дотримуючись сучасних освітніх вимог, що стоять наразі перед вищою школою. Основними напрямами діяльності кафедри організації авіаційних робіт та послуг є навчально-методична, науково-дослідна, виховна та профорієнтаційна робота, а також розвиток міжнародних зв’язків.

Основна увага співробітників кафедри зосереджена на забезпеченні навчального процесу на високому професійному рівні (читання лекцій, проведення лабораторних, практичних занять та майстер-класів), підготовці навчально-методичних матеріалів (навчальних програм, підручників, посібників), що стосуються викладання різноманітних теоретичних та практичних аспектів роботи транспорту.

Співробітники кафедри активно стежать за сучасними подіями міжнародного життя, проводять ґрунтовні наукові дослідження, готують рецензії та відгуки на наукові роботи. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях. Велика увага на кафедрі приділяється виховній та профорієнтаційній роботі. Викладачі кафедри активно долучаються до позааудиторної роботи зі здобувачами вищої освіти (організація роботи студентських гуртків).

ІСТОРИЧНИЙ ВЕКТОР ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

На період 2006 – 2023 рр. вектор розвитку кафедри базується на суттєвому розширенні і поглибленні професійної діяльності кафедри. Наразі діяльність кафедри організації авіаційних робіт та послуг будується відповідно до положень Статуту Університету. Передбачається, що у подальшому кафедра вибудовуватиме стратегію своєї роботи спираючись як на вітчизняну класичну, так і світову новітню методології викладання у вищій школі, що одночасно узгоджуються з ключовими постулатами наукової школи.

У цьому сенсі викладацький склад кафедри зорієнтований на організацію і проведення роботи, що базується на наступних засадах:

1) поглиблення знань та компетенції майбутніх фахівців через високий особистісно-професійний потенціал викладачів кафедри;

2) постійний творчий пошук шляхів вдосконалення професійної та морально-етичної підготовки фахівців-транспортників;

3) взаємодія і співробітництво, що реалізується:

– на рівні кафедри між викладачами і здобувачами вищої освіти;

– між кафедрою та іншими підрозділами університеті;

– на всеукраїнському рівні: розвиток партнерського співробітництва з відповідними кафедрами інших закладів вищої освіти, науково-дослідними установами та організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування.