Меню кафедри

Кафедри ФТМЛ

Спеціальності та освітньо-професійні програми кафедри організації авіаційних робіт та послуг

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
кафедри Організації авіаційних робіт та послуг,
Факультету транспорту, менеджменту і логістики НАУ
на 2023-2024 навчальний рік

   «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»
275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

«Мультимодальний транспорт і логістика»
275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

«Організація авіаційних робіт і послуг»
275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

ОПП "Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень"


275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)

Програма
«Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»
спрямована на формування професійних компетентностей в сферах:

 • управління, організації та адміністрування бортового супроводу при здійсненні авіаційних пасажирських перевезень сучасними повітряними суднами;
 • аналітичної, маркетингової діяльності сервісних послуг аеропортів та інших авіатранспортних підприємств різних організаційно-правових форм

 

Профільні дисципліни
Освітньо-професійної програми
«Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»

 • Загальний курс транспорту
 • Інфраструктура транспорту
 • Економічне забезпечення транспортних процесів
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Пасажирські перевезення
 • Сервісологія та сервісна діяльність
 • Комунікаційні системи та технології авіаційної галузі
 • Організація обслуговування в наземних авіаційних пунктах
 • Управління якістю авіаційних послуг
 • Організація обслуговування на борту повітряного судна
 • Етикет в авіаційному сервісі
 • Технологічно-сервісне обладнання та устаткування в літаках

До освітньо-професійної програми «Бортовий супровід авіаційних  пасажирських перевезень» включено дисципліни, які забезпечують набуття знань та вмінь відповідно до наказу Державної авіаційної служби України (ДАСУ) № 565 від 20.07.2017 р., що надає можливість сформувати первинні компетентності для роботи бортпровідниками.

Випускники освітньої програми  «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» підготовлені до роботи на посадах:

 • бортпровідник,
 • стюард (послуги у дорозі).

 Наші випускники можуть також  займати споріднені посади:

 • агент з організації обслуговування авіаперевезень;
 • агент з приймання замовлень на квитки;
 • черговий служби перевезень аеропортів;
 • помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів;
 • агенти з туризму;
 • завідувач кімнати (матері та дитини, відпочинку водіїв та пасажирів в аеропорту) 

Студенти мають можливість вибрати групу з англійською мовою навчання.
Навчання англійською мовою проводять викладачі, які мають відповідні сертифікати.

ОПП "Мультимодальний транспорт і логістика"

Програма 
«Мультимодальний транспорт і логістика»
спрямована на формування професійних компетентностей в сферах: 

 • організації та технології мультимодальних перевезень;
 • формування оптимальних схем доставки пасажирів та вантажів за участю різних видів транспорту;
 • організації взаємодії між учасниками перевізного процесу з мінімальними ризиками та витратами;
 • діагностики та проектування транспортно-логістичних систем.

 В останні роки у світі спостерігається стійка тенденція до глобалізації ринку товарів та послуг. Це призводить до необхідності використання ефективних технологій транспортування, які б поєднували послуги різних видів транспорту. Найбільш поширеною серед таких технологій є мультимодальні перевезення.

Освітньо-професійна програма «Мультимодальний транспорт і логістика» орієнтована на підготовку фахівців для підприємств транспортної галузі  будь-якої організаційно-правової форми власності:

 • консалтингових компаній
 • логістичних компаній
 • транспортно-експедиційних компаній
 • державних адміністрацій за видами транспорту
 • авіакомпаній, аеропортів 

Профільні навчальні дисципліни
Освітньо-професійної програми
«Мультимодальний транспорт і логістика» 

 • загальний курс транспорту
 • основи теорії транспортних процесів
 • інфраструктура мультимодальних перевезень
 • вантажні та пасажирські перевезення
 • міжнародні перевезення
 • взаємодія видів транспорту в мультимодальних системах
 • технологія мультимодальних перевезень
 • логістичні операції на транспорті
 • транспортно-логістичні системи та процеси
 • термінальні технології транспортування
 • інформаційне забезпечення мультимодальних перевезень
 • оцінка ефективності мультимодальних перевезень

Метою освітньої програми «Мультимодальний транспорт і логістика» є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі в галузі транспорту з врахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування транспортно-логістичних систем, специфіки взаємодії видів транспорту, та вирішувати практичні завдання з організації, технології та управління мультимодальними перевезеннями. 

Випускники освітньої програми «Мультимодальний транспорт і логістика» підготовлені до роботи на посадах:

 • інженер з управління та організації перевезень
 • інженер з транспорту
 • диспетчер з міжнародних перевезень
 • диспетчер служби перевезень
 • агент з організації обслуговування авіаперевезень
 • агент з розшуку вантажів та багажу
 • агент із замовлень населення на перевезення та інші.

Наші випускники можуть також працювати у споріднених організаціях і займати посади:

 • агент з організації туризму
 • менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності
 • менеджер (управитель) з туризму та інші.

Студенти мають можливість вибрати групу з англійською мовою навчання.
Навчання англійською мовою проводять викладачі, які мають відповідні сертифікати

ОПП "Організація авіаційних робіт і послуг"

Програма
«Організація авіаційних робіт і послуг»
275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

   Дана програма спрямована на формування професійних компетентностей в сферах: 

 • організації авіаційних робіт в інтересах різних галузей економіки;
 • застосування технології авіаційних вантажних та пасажирських перевезень;
 • організації та технології виконання прикладних авіаційних робіт;
 • інженерно-технічного забезпечення транспортного процесу при здійсненні авіаційних робіт з патрулювання, пошуку та рятування, пожежогасіння;
 • вирішення фундаментальних інженерних завдань при виконанні аерофотознімальних робіт.

Освітня програма «Організація авіаційних робіт і послуг» не має аналогів серед закладів вищої освіти України щодо підготовки фахівців в сфері організації та технології авіаційних робіт і послуг.

Освітньо-професійна програма «Організація авіаційних робіт і послуг» орієнтована на підготовку персоналу для:

 • авіаційних підприємств, авіакомпаній та аерокосмічних агентств, які виконують широкий спектр авіаційних робіт та послуг на різних типах повітряних суден (як пілотованих ПС так і безпілотних ПС);
 • підприємств різних галузей економіки – замовників авіаційних робіт і послуг, апаратах міністерств і відомств, які користуються послугами авіації. 

Профільні навчальні дисципліни
Освітньо-професійної програми
«Організація авіаційних робіт і послуг» 

 • Управління проектами в транспортній галузі
 • Управління в інтегрованих транспортних системах
 • Безпілотні авіаційні системи авіації спецпризначення
 • Стратегічне управління підприємствами авіації спеціального призначення
 • Інженерне забезпечення авіаційних робіт і послуг
 • Застосування авіації в галузях економіки
 • Система авіаційної безпеки на авіапідприємствах

 Спеціальність, яка має практичну спрямованість і дозволяє поєднати свою мрію про авіацію з базовою технічною освітою. Фахівець з організації авіаційних робіт і послуг підготовлений до: професійної діяльності в сфері надання авіаційних послуг підприємствам різних галузей економіки; раціонального підбору повітряних суден та безпілотних повітряних суден відповідно до виду авіаційних робіт; володінням технологіями виконання різних видів робіт та процедурами організації виробничого процесу; планування та нормування авіаційних робіт, вивчення ринку, укладення договорів, визначення тарифів тощо.

Мета освітньої програми полягає в підготовці фахівців, здатних використовувати набуті протягом навчання компетентності у професійній діяльності у сфері організації авіаційних робіт і послуг. Програма дає можливість здобувачам вищої освіти  бути затребуваними та конкурентоздатними на сучасних ринках праці, формує навики розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту з використанням теорій та методів сучасної науки та з врахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування та організації авіаційних робіт і послуг. 

Випускники освітньої програми «Організація авіаційних робіт і послуг» підготовлені до роботи на посадах:

 • диспетчер з міжнародних перевезень
 • диспетчер служби перевезень
 • агент з організації обслуговування авіаперевезень
 • агент з приймання замовлень на квитки
 • агент із замовлень населення на перевезення
 • інженер з транспорту
 • інженер-дослідник

 Наші випускники можуть також працювати у споріднених організаціях й  займати посади:

 • агент з організації туризму
 • менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності
 • менеджер (управитель) з туризму.

 Студенти матимуть можливість закінчити курси підготовки зовнішніх пілотів безпілотних повітряних суден та по закінченню отримати відповідний сертифікат

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!