Дискусія як інтерактивний компонент навчання

В рамках вивчення дисципліни «Ліцензування та сертифікація транспортної діяльності» здобувачі групи МТ-203Б на практичному занятті взяли активну участь у дискусії щодо проблем ліцензування і сертифікації транспортної діяльності в Україні під час воєнного стану. Також обговорили перспективи розвитку ліцензування і сертифікації транспортної діяльності у післявоєнний період та з позиції потенційного вступу України до Європейського Союзу.

Свої аналітичні дослідження презентували БОБРОВНІКОВА Анастасія, БОГАЧОВ Дмитро, БОЯРКО Діана та ЄВТУХ Вікторія.

Проблеми удосконалення системи ліцензування та сертифікації транспортної діяльності згідно міжнародного досвіду та вимог післявоєнного розвитку України з врахуванням активізації інвестиційної діяльності транспортних підприємств викликали жваве обговорення, активне дискутування, обмін думками та наполегливе відстоювання власних позицій.

За результатами такої форми навчання як дискусія здобувачі опанували навички формування аналітичного підходу до оцінки факторів та проблем, критичного оцінювання думок та пропозицій опонентів, а також формування відчуття причетності та відповідальності у вирішенні проблем.

Бажаємо здобувачам подальших успіхів у їх науково-практичних дослідженнях!