Меню кафедри

Кафедри ФТМЛ

Історія кафедри організації авіаційних перевезень

Завідувачі кафедри від створення та донині 

   Кафедра організації авіаційних перевезень (початкова назва – кафедра комерційної роботи і фінансів) була створена 1 вересня 1973 року (згідно наказу Міністерства цивільної авіації СРСР №118 від 11.06.73 р.) як випускова кафедра для підготовки інженерів-економістів.

Перший завідувач кафедри комерційної роботи і фінансів – професор Василенко Григорій Кирилович

Першим завідувачем кафедри став доктор економічних наук, професор Василенко Григорій Кирилович. Він очолював кафедру протягом двох років – з 1973 до 1975 року. За роки становлення кафедри було створено її матеріально- технічну базу, підібрано якісний науково-педагогічний склад та розпочато підготовку фахівців для цивільної авіації Радянського Союзу та зарубіжних країн

Професор Єлагін Володимир Тимофійович

   У 1975 році кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент (згодом доктор економічних наук, професор)  Єлагін Володимир Тимофійович. Цей спеціаліст зробив значний внесок у подальше успішне функціонування кафедри. Володимир Тимофійович тривалі роки працював згодом на посадах декана інженерно – економічного факультету та факультету економіки та управління.

Професор Матвієнко Генріх Борисович

   У 1976 році кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент (згодом професор) Матвієнко Генріх Борисович. Здобутки Генріха Борисовича на посаді завідувача кафедри важко переоцінити. За 11 років управління кафедрою він зробив надзвичайно багато для її розвитку. З’явилися нові викладачі, було суттєво вдосконалено матеріально-технічну базу, збільшено контингент студентів, розвинуто наукову роботу, стали традиційними обміни досвідом співробітників кафедри та інших працівників інституту з провідними фахівцями цивільної авіації Радянського Союзу.

Після понад десятиліття керування кафедрою Генріх Борисович Матвієнко ще довгі роки працював професором кафедри, передаючи свій неоціненний досвід студентам та молодим викладачам. Із любов’ю та вдячністю працівники університету та колишні студенти згадують Генріха Борисовича та бажають йому міцного здоров’я та наснаги. 

Професор Юн Геннадій Миколайович

Із 1987 року до червня 2020 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор, заслужений працівник транспорту України Юн Геннадій Миколайович. У період управління кафедрою Геннадієм Миколайовичем припадає непростий час, як для кафедри, так і для Київського інституту інженерів цивільної авіації на початку 1990-х років. У цей час значно скоротився набір студентів, відбувалися інші складні процеси, проте кафедра не тільки не зменшила свого потенціалу, але й змогла примножити його.

Очолюючи кафедру понад чверть століття, Геннадій Миколайович зумів забезпечити значне зростання контингенту студентів, зокрема з Китайської народної республіки та Республіки В’єтнам. Під його керівництвом кафедрою була проведена значна робота з відкриття нових спеціальностей в університеті. Зокрема, в 1993 році було відкрито і здійснено набір студентів на спеціальність «Облік і аудит», внаслідок чого в 1996 році було створено окрему кафедру бухгалтерського обліку та фінансів. У 2002 році відкрито спеціальність «Логістика» та створено нову кафедру логістики.

З 1995 року і по теперішній час кафедра веде підготовку спеціалістів за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)», а з 2004 року – «Транспортні системи». У 2006 році кафедра почала здійснювати набір на нову спеціальність 7.100408 «Організація авіаційних робіт і послуг», ініціатором відкриття якої виступила також кафедра організації авіаційних перевезень, у тому ж році створена нова кафедра під такою ж назвою. У 2008 році вперше в Інституті економіки та менеджменту започатковане навчання за фахом «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)» англійською мовою. У 2009 році здійснено відкриття аспірантури за науковою спеціальністю 05.22.01 «Транспортні системи»;  у 2010 році зусиллями завідувача кафедри відбулося відкриття Спеціалізованої вченої ради Д 26.062.04, яку і очолив Геннадій Миколайович; у 2012 році було розпочато набір до докторантури за науковою спеціальністю 05.22.01 «Транспортні системи».

Кафедра організації авіаційних перевезень під головуванням Геннадія Миколайовича набула нового імпульсу та продовжує власний поступальний розвиток на шляху досягнення нових цілей та вирішення поставлених завдань. 

Викладачі кафедри від створення та донині

Становлення кафедри комерційної роботи та фінансів на початковому етапі розвитку вимагало пошуку та запрошення висококваліфікованого персоналу, в чому допомогу надали інші кафедри Київського інституту інженерів цивільної авіації. Необхідно відзначити, що кафедра комерційної роботи та фінансів мала охопити як питання організації технічних та технологічних процесів авіаційних перевезень, так і комерційну складову та фінансові взаєморозрахунки в авіації. На кафедрі, зокрема, здійснювалися у ті роки набори студентів за спеціальностями «Комерційна робота та матеріальне постачання», «Економіка та організація повітряного транспорту» та ряд інших.
На фото – Доцент Шовкопяс В.М., 1980-ті роки 

Викладачі Київського інституту інженерів цивільної авіації, 1980-ті роки (у першому ряду - Кулик В.А.; в останньому ряду - Матвієнко Г.Б. та Шовкопяс В.М.)
Працівники Київського інституту інженерів цивільної авіації у Севастополі, 1980-ті роки (у центрі Матвієнко Г.Б.)

Доцент Соловйова О.О., 1980-ті роки

   Початок 1990-х років ознаменувався змінами у країні, які торкнулися цивільної авіації та Київського інституту інженерів цивільної авіації (згодом Київського міжнародного університету цивільної авіації). Кафедра не могла залишитися осторонь таких епохальних подій та включилася у роботу в нових економічних умовах. У цей час відбувається зміна стандартів освіти, що вимагало титанічної роботи щодо переробки стандартів, освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, а також навчальних планів, постановки нових дисциплін. Із поставленими завданнями колектив кафедри комерційної роботи і фінансів впорався на відмінно. У 1990-ті роки на кафедрі з’являються викладачі, які довгі роки були уособленням кафедри, – доценти Григорак  Марія Юріївна, Габріелова Тетяна Юріївна, Марінцева Крістіна Валеріївна, Бугайко Дмитро Олександрович та інші. 

Кафедра організації перевезень, 1995 рік
Кафедра організації перевезень, 1998 рік
Викладачі кафедри на святкуванні 25-річного ювілею кафедри
Колишній Президент авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» та Генеральний директор авіакомпанії «Аеросвіт» Потьомський В.М. готується до виступу на 25-річчі кафедри
Засідання Державної екзаменаційної комісії кафедри, 1990-ті роки
Засідання Державної екзаменаційної комісії кафедри, 1990-ті роки
Викладачі кафедри, 1990-ті роки

Наприкінці 1990-х років стає очевидним, що необхідно розширювати перелік спеціальностей авіаційного профілю. Так, за ініціативи кафедри на початку 2000-х років відбувається відкриття спеціальності «Організація авіаційних перевезень» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», випускники якої працювали у цивільній авіації України, в тому числі і в якості бортпровідників в авіакомпаніях. У цей же час кафедра добивається внесення спеціальності «Логістика» до переліку спеціальностей та відкриває її у себе.

   Значну роботу було проведено професорами Юном Геннадієм Миколайовичем, Ященком Леонідом Андрійовичем та Матвієнком Генріхом Борисовичем щодо наукового керівництва та консультування аспірантів та докторантів. При цьому Геннадій Миколайович та Леонід Андрійович ще й були членами спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій. 

Професор Ященко Л.А.
Доцент Габріелова Т. .Ю.
асистент Попович С.Г.
Кафедра логістики і транспорту, 2001 рік
Кафедра логістики і транспорту, 2002 рік
Професор Мироненко В.К.
Доцент Торопов Б.І.
Доцент Торопов Б.І. та асистент Литвиненко С.Л., середина 2000-х
Юн Г.М., Чипіга О.Г та навчально-домоміжний склад, середина 2000-х
Кафедра організації авіаційних перевезень 2011 рік

В 2016 році було на кафедрі було відкрито нову освітню програму «Мультимодальний транспорт і логістика», ініціатором якої виступила кафедра організації авіаційних перевезень, у тому ж році створена нова кафедра під назвою Мультимодальні перевезення, яку очолила к.е.н., доцент Соколова Олена Євгенівна.  Освітня програма орієнтована на підготовку персоналу для різних підприємств транспортної галузі:  транспортно-експедиційних та логістичних компаній (наприклад, Federal Express, UPS, DHL, Kuehne + Nagel Ltd.),  авіакомпаній, аеропортів, хендлінгових компаній, органів державної влади з питань транспорту 

З 2017-2018 н.р. кафедру очолювала д.т.н. професор  Марінцева Крістіна Валеріївна.

У 2017 році на кафедрі було відкрито освітню програму  P.h.D (доктор філософії) за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)».

Метою освітньої програми є  підготовка  висококваліфікованих науковців та фахівців  в галузі авіаційних транспортних технологій, здатних в вирішувати комплексні транспортні проблеми. 

Кафедра організації авіаційних перевезень 2019 рік

З серпня 2020 року кафедру очолює доктор технічних наук, старший науковий співробітник Шевчук Дмитро Олегович. Кафедра продовжує розвиватись. Оновлюється лабораторна база, створюються нові стенди. Активно ведеться наукова робота: виконуються кафедральна  держбюджетна тема та наукові роботи  до яких залучаються студенти кафедри.

   Впродовж навчання студенти кафедри проходять практику у провідних компаніях та державних установах транспортної галузі України.

Матеріально-технічна база кафедри має комп’ютерну лабораторію з доступом до мережі ІНТЕРНЕТ, яка оснащена професійними пакетами прикладних програм (LINDO, MATLAB, AMADEUS тощо). Бібліотека кафедри забезпечена фаховою літературою та збірниками IKAO та IATA