Меню проекта Katamaran

Головне меню

Кафедри ФТМЛ

Перелік дисциплін навчального плану проєкту «КАТАМАРАН»

ОС «Магістр» ОПП Логістика
2021-2022 навчальний рік
навчання у Національному авіаційному університеті 

Предмети та академічна активність

ECTS

Семестр

Управління конфліктами

3,0

1

Управління ланцюгами постачання

5,0

1

Логістичний консалтинг

5,0

1

Логістичний менеджмент

4,0

1

Курсова робота з дисципліни «Логістичний менеджмент»

1,0

1

Фінансові потоки в логістичних системах

4,0

2

Методологія прикладних досліджень в логістиці

5,0

3

Управління ризиками в логістиці

4,0

2

Проектування логістичних систем

3,0

2

Курсова робота з дисципліни «Проектування логістичних систем»

1,0

2

Дисципліни вибору студентів

Логістичний аудит

4,0

1

Інформаційні системи і технології в логістиці

4,0

1

Планування попиту та управління запасами

4,0

2

Дисципліна 4

4,0

2

Дисципліна 5

4,0

1

Дисципліна 6

4,0

2