Результати обрання вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти ОС «Магістр» на 2023-2024 н.р.

З1 по 2 вересня 2023 року здобувачі вищої освіти ОС «Магістр» мали можливість обрати вибіркові дисципліни на 1 та 2 семестри 2023-2024 на кафедрі організації авіаційних робіт та послуг в автоматизованій системі АС ФІОТ НАУ.

На підставі Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти в Національному авіаційному університеті, затвердженого наказом ректора від 15.03.2021 № 160/од, розпорядження проректора з навчальної роботи від 04.05.2023р. № 008/роз, відповідно до  результатів обрання здобувачами вищої освіти освітнього ступеня магістра вибіркових дисциплін на 1 та 2 семестри 2023-2024 навчального року, кафедрою організації авіаційних робіт та послуг ФТМЛ затверджено перелік обраних здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін.

Спеціальність 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»
Спеціалізація 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»