Результати роботи секції «Прикладна математика» в рамках ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Політ. Сучасні проблеми науки» 2023

5 квітня 2023 року на кафедрі вищої математики Факультету транспорту менеджменту і логістики НАУ в рамках ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» 2023 працювала секція «Прикладна математика» (голова секції проф. Ластівка І.О., секретар секції доц. Трофименко В.І.).

У роботі секції взяли участь студенти технічних та економічних спеціальностей. Загальна кількість учасників конференції 47 осіб.

Під керівництвом викладачів кафедри було підготовлено 28 доповідей (31 студент), у тому числі 10доповідей англійською мовою.

На засіданні секції було заслухано 8 доповідей – 4 україномовні, 4 – англомовні.

Перелік доповідей студентів, які виступали на конференції

1. Гут Г.Б., Федорець А.,Д., НАУ, Київ.

ВЛАСТИВОСТІ РОЗВ’ЯЗКІВ ЛОГІСТИЧНОГО РІЗНИЦЕВОГО РІВНЯННЯ ДЛЯ ОДИНАРНОЇ ОБМЕЖЕНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ.

Науковий керівник: Репета В.К, к.ф.-м.н., доц.

2. Lysak S.R. , NАU, Kyiv.

CATENARY ARCH.

Supervisor: Kaveh Eftekharinasab, P.hD. Associate Professor

3.Алексєєв Я.Я., Яковчук А.В., НАУ, Київ.

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НА ОСНОВІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ.

Науковий керівник: Фортуна В. В., к.ф.-м.н., доц..

4. .DmytroYeriutin, НАУ, Київ

CALCULATION OF OPTIMUM NUMBER OF VEHICLES FOR GRAIN TRANSPORTATION

Supervisor: Klius I.S., P.hD. Associate Professor

5.БілоногА.П., NАU, Kyiv.

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КІЛЬКОСТІ ВИГОТОВЛЕНОЇ  ПРОДУКЦІЇ.

Науковий керівник : Кудзіновська І.П., к.т.н., доц.

6.Valeriia Raievska, NАU, Kyiv.
MATHEMATICAL MODEL FOR OPTIMIZING CHECK-IN DELAYS AT THE AIRPORT.

Supervisor: Klius I.S., P.hD. Associate Professor

7.Kharchuk T.О. , NАU, Kyiv.

VELOCITI OF A FALLING OBJECT WITH AIR RESISTANCE.

Supervisor: Kaveh Eftekharinasab, P.hD. Associate Professor

 

8. Ситник Д.О. , НАУ, Київ

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ ЗАСОБАМИ МАТКАД.

Науковий керівник: Богатирчук А.С., к.ф.-м.н.,