Soft Skills – це важливо!

Роботодавців все більше, крім професійних навичок, цікавлять особистсті якості претендентів на посади. Будь-яка робота в команді потребує вміння працювати злагоджено, продуктивно, розподіляти ролі, налагоджувати комунікації.

Гнучкі навички (Soft Skills) необхідні для управлінців будь-якого рівня. Саме вони допомагають швидкій адаптації до змін, дозволяють ефективно комунікувати з колективом, визначають лідерський потенціал, гнучкість в прийнятті рішень, мотивації команди до досягнення цілей, забезпечують ефективну реакцію на виклики.

Розвитку Soft Skills сприяє вивчення дисципліни «Лідерство та управління командною взаємодією», яка викладається для студентів 2 курсу спеціальності 073 «Менеджмент».

На практичних заняттях з цієї дисципліни студенти демонструють креативність у вирішенні поставлених завдань. Робота в малих групах, підходи до оцінювання внеску кожного у спільний результат, індивідуальне виконання завдань дає можливість самовираження. Презентація результатів відбувається яскраво та цікаво.