Засідання Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики Національного авіаційного університету від 17.04.2023

   17 квітня 2023 року відбулося засідання Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики Національного авіаційного університету.

   Засідання Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики проведено online в режимі конференції Meet.

 

   На засіданні заслухали ЗВІТ про діяльність та перспективи розвитку кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств . Доповідач завідувач кафедри професор Оксана КИРИЛЕНКО.

   Члени Вченої ради дали позитивну оцінку та відзначили потужні сторони діяльності кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності піприємств за 2022 рік. 

    Володимир ДАВИДЕНКО, відповідальний секретар Відбіркової комісії  ФТМЛ доповів про результати профорієнтаційної роботи кафедр та підготовку до вступної кампанії 2023 року. Зокрема В. Давиденко зауважив, що на сайті НАУ по-кроково вказано процедуру реєстрації вступників та подачі документів для навчання в НАУ.

   Завідувачі кафедр ФТМЛ доповіли про організацію та проведення переддипломної практики студентів 4 курсу. Відмітили, що, відповідно до укладених договорів, переддипломна практика відбуватиметься на базі підприємств з використанням технологій дистанційного навчання.

   Завідувач кафедри вищої математики, професор  Іван ЛАСТІВКА представив результати роботи секції «Прикладна математика» в рамках ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки».

   Відповідальна за наукову роботу ФТМЛ Лідія САВЧЕНКО про результати роботи ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» секція «Транспортні технології, менеджмент і логістика», затвердження та рекомендацію до друку Матеріалів ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» секція «Транспортні технології, менеджмент і логістика». Київ, 2023, Національний авіаційний університет. Київ, 2023 – 252 с.   

   На засіданні Вченої ради розглянуто питання щодо  призупинення набору на ОПП «Організація авіаційних робіт і послуг».

   Вченою радою ФТМЛ прийнято рішення клопотати перед Вченою радою Національного авіаційного університету про затвердження груп забезпечення (робочих груп) освітньо-професійних програм та освітнього процесу бакалаврського та магістерського рівнів, а також освітньо-наукової програми третього освітньо-наукового рівня освітнього ступеня Доктор філософії кафедр ФТМЛ.