Засідання Вченої ради ФТМЛ НАУ від 13.03.2024 року

13 березня 2024 року відбулося засідання Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики Національного авіаційного університету.

Засідання Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики проведено в режимі online

На засіданні Вченої ради ФТМЛ розглянуто питання планування контингенту студентів ФТМЛ на 2024-2025 н.р. для розрахунку навчального навантаження на 2024-2025 н.р.

Вченою радою ФТМЛ розглянуто план профорієнтаційної роботи та підготовку до вступної компанії 2024 року.

Вченою радою ФТМЛ прийнято рішення здійснювати проведення профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів про освітні програми, за якими здійснюється підготовка на ФТМЛ до початку вступної компанії 2024 року

Організація переддипломної практики проходить відповідно до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти 4-го курсу з 09 квітня 2024 року по 12 травня 2024 року згідно з договорами між університетом та підприємствами і організаціями.

Вченою радою ФТМЛ затверджено в новій редакції освітньо-наукову  програму «Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  за спеціальністю 073 «Менеджмент», ступеня доктора філософії.

Вченою радою ФТМЛ затверджено в новій редакції освітньо-наукову  програму «Транспортні технології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти    спеціалізації 275.04 «Транспорті технології (на повітряному транспорті)» за спеціальністю 275 «Транспортні технології», ступеня доктора філософії.