Засідання Вченої ради ФТМЛ НАУ від 15.04.2024 року

Засідання Вченої ради
Факультету транспорту менеджменту і логістики 
Національного авіаційного університету 
від 15.04.2024 року

15 квітня 2024 року відбулося засідання Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики Національного авіаційного університету.

Засідання Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики проведено в режимі оnline.

На засіданні Вченої ради ФТМЛ розглянуто інформацію завівідувачів випускових кафедр про щорічний перегляд освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології» та спеціальності 073 «Менеджмент» відповідно до наказу голови комісії з реорганізації НАУ, в.о. ректора від 20.12.2023 р. № 549/од.

Основні зміни внесені відповідно до проєкту удосконаленої структури освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти та навчальних планів на їх основі відповідно до Рішення № 1 засідання Науково-методичної ради НАУ від 16.01.2024 р.

Затверджено нові редакції ОПП за якими здійснюється підготовка здобувачів ОС «Магістр».

Вченою радою ФТМЛ розглянуто результати діяльності та перспективи розвитку кафедри організації авіаційних робіт і послуг.

Вченою радою ФТМЛ розглянуто результати діяльності та перспективи розвитку кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Прийнято рішення затвердити звіти про діяльність та перспективи розвитку кафедр як позитивні.