15 листопада 2023 відбулася Конференція трудового колективу ФТМЛ

15 листопада 2023 відбулася
Конференція трудового колективу
Факультету транспорту, менеджменту і логістики
Національного авіаційного університету.

Питання для розгляду на Конференції трудового колективу:

  • звіт щодо результатів діяльності факультету транспорту, менеджменту і логістики за 2022-2023 н.р. та перспективи розвитку;
  • зміни в кадровому складі вченої ради ФТМЛ.

Тетяна Левковська, поінформувала присутніх, що згідно Положення про факультет, транспорту, менеджменту і логістики п. 6.6 «Конференція (або загальні збори) трудового колективу факультету є вищим колегіальним органом громадського самоврядування факультету в Університеті», п. 6.6.2. «Делегати конференції обираються на загальних зборах колективів структурних підрозділів факультету згідно з нормами представництва, визначеними вченою радою факультету» (протокол № 10 від 17.10.2022).

На Конференцію делеговано 53 делегатів, з яких 45 працівників та 8 студентів.

Заслухавши і обговоривши звіт декана ФТМЛ Тетяни Мостенської про результати навчально-організаційної, навчально-методичної, організаційно-виховної та наукової роботи факультету транспорту, менеджменту і логістики, а також враховуючи результати голосування, делегатами прийнято рішення оцінити роботу факультету за 2022-2023 н.р. позитивно.

Також розглянуто питання змін до складу вченої ради ФТМЛ: ввести до складу Вченої ради ФТМЛ Олега Гармаша, к.е.н., доцента, доцента кафедри логістики, кандидатура рекомендована засіданням кафедри логістики (протокол від 16 жовтня 2023 року №17).