20 лютого 2024 року відбулося засідання Вченої ради ФТМЛ НАУ

Засідання Вченої ради
Факультету транспорту менеджменту і логістики
Національного авіаційного університету
від 20.02.2024 року

20 лютого 2024 року відбулося засідання Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики Національного авіаційного університету.

Засідання Вченої ради Факультету транспорту менеджменту і логістики проведено в режимі online

На засіданні Вченої ради ФТМЛ розглянуто результати непарного (осіннього) семестру 2023-2024 навчального року. Відраховано 34 студенти за невиконання індивідуального навчального плану  ( не атестовано за результатами заліково-екзаменаційної сесії) та порушення умов договору (несплата за навчання)  та 3 студенти відраховано за власним бажанням.

Вченою радою ФТМЛ затверджено виконання плану-графіку підвищення кваліфікації (стажування) НПП ФТМЛ у І-му (непарному) семестрі 2023-2024 н.р.

План підготовки рукописів навчальної літератури по ФТМЛ у І (непарному) семестрі 2023-2024 н.р вважати виконаним в повному обсязі.

Вченою радою ФТМЛ прийнято рішення здійснювати проведення профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів про освітні програми, зха якими здійснюється підготовка на ФТМЛ до початку вступної компанії 2024 року

Вченою радою ФТМЛ ухвалено вважати результати анкетного опитування командирів академічних груп позитивним.

Вченою радою ФТМЛ ухвалено на підставі відкритого голосування «за» – 18, «проти» – немає, «утримались» – немає (у засіданні брали участь 18 з 24 членів Вченої ради) відрахувати з аспірантури НАУ денної форми навчання за планом підготовки докторів філософії спеціальності 275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті) аспірантки ІІІ освітньо-наукового ступеня вищої освіти (докторів філософії) ГАРМАШ Тетяни Олександрівни з 02.03.2024 року, як таку, що не приступила до навчання після закінчення академічної відпустки.