Акредитація освітньо-професійної програми «Мультимодальний транспорт і логістика»

   Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розглянуло на своєму засіданні акредитаційну справу № 0171/АС-23 щодо акредитації освітньо-професійної програми «Мультимодальний транспорт і логістика» (ідентифікатор у ЄДЕБО 18121), рівень вищої освіти – Бакалавр, галузь знань – 27 Транспорт, спеціальність – 275 Транспортні технології, спеціалізація – 275.04 на повітряному транспорті і прийняло рішення акредитувати освітню програму терміном на 5 років до 01.07.2028 року (протокол № 6 (35) від 25.04.2023 р.).