Колективна монографія кафедри логістики ФТМЛ НАУ

У колективній науковій монографії «Концептуальні засади, методи та моделі екологізації логістичної діяльності» узагальнено теоретико-методологічні, прикладні аспекти управління ланцюгами постачання, а також визначено та обґрунтовано тенденції, можливості, перспективи подальшої екологізації логістичної діяльності в Україні.

Відновлення, відбудова, модернізація об’єктів логістичної інфраструктури має бути на новому технологічному рівні та принципах «зеленої» економіки відповідно до стандартів ЄС. Проєкти повоєнної відбудови мають враховувати кліматичні цілі в контексті Європейського зеленого курсу.

Монографія підготовлена за результатами науково-дослідної теми кафедри логістики Національного авіаційного університету: «Концептуальні засади, методи та моделі екологізації логістичної діяльності» (Державний реєстраційний номер: 0121U100195). Присвячується до 90-річчя від дня заснування Національного авіаційного університету, м. Київ та 20-річчя кафедри логістики ФТМЛ НАУ.

У передмові до монографії декана Факультету транспорту, менеджменту і логістики д.е.н., професора Мостенської Т.Л. зазначається, що підготовка фахівців з логістики – одне із пріоритетних завдань факультету. Надання якісної освіти майбутнім логістам вимагає від викладачів глибокого розуміння процесів в логістиці, чому сприяє проведення сучасних наукових досліджень як відповіді на нові виклики і створення нових можливостей.

Ця монографія орієнтована на керівників підприємств, фахівців у галузі логістичного менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти.